Idégrundlaget for min astrologi og horoskoper.
Humanistisk astrologi
2. juni 2017
Jeg tror ikke på astrologi – jeg VED, at det virker
4. august 2017

Idégrundlaget for min astrologi og horoskoper.

Astrologi er ikke bare en teknisk fortolkning af et horoskop, men bygger som alt andet på idéer. Her præsenterer jeg nogle af de idéer, som jeg baserer min astrologi på.
At tolke et horoskop er meget komplekst og tager mange år at lære, for de astrologiske symboler kan tolkes og forbinde sig med hinanden på et utal af måder.

Min astrologi er baseret på det, jeg har lært af mine to lærere Claus Houlberg og Noel Tyl.  Jeg er cand. mag. i psykologi fra RUC, udbygget med min erfaring med personlig og åndelig udvikling over 50 år samt livserfaring.

Jeg værdsætter enkelhed – så man hurtigt får et overblik. Det er også vigtigt, at man får en dybere forståelse sig selv og sit liv, samt at det kan bruges til noget praktisk – at træffe bevidste valg, så man kan leve et meningsfuldt liv i samklang med sin sjæl.

KEEP IT SIMPLE

var mottoet for min amerikanske lærer og mentor Noel Tyl (1936 – 2019), astrolog i verdensklasse. Han startede den astrologiske retning, som kan kaldes den psykodynamiske, udviklingsorienterede og humanistiske.

Psykodynamisk betyder, at barndommen – især de første ca. 17 år – anses for vigtig for identitets- og personlighedsdannelsen, som har så stor indflydelse på resten af livet. Var der forælderopbakning? Blev man set og anerkendt?  Var der en kærlig autoritet, der kunne give selvværd, værdier og retning – eller svigt og traumer?
Har man udviklet et rimeligt selvværd, så man kan give og tage imod kærlighed og udvikle livsfremmende relationer til andre mennesker og sin partner?
Mange mennesker mener, at de ikke har haft forældre, der forstod dem og har derfor oplevet en vanskelig barndom, som har skabt grundlaget for så mange problemer i voksenlivet.
I Astrologisamtalen går vi ikke ned i en psykoanalytisk analyse, men får et overblik over de væsentligste problemstillinger, så vi hurtigt kan komme på linje med klienten og derfor kan give bedre rådgivning. Horoskopet viser i ét nu psykologiske udfordringer og ressourcer, som ellers kan tage mange samtaler med en psykolog for at få redt ud.
Astrologisamtalen er mere en vejledning, en coaching – mere rettet mod afklaring og handling end egentlig psykoterapi.

Udviklingsorienteret – det egentlige formål med livet udvikling, er derfor vi er kommet.
Det gør vi ved at møde udfordringer i livet og når de er rimeligt mødt, bliver de til potentialer.
Når vi har realiseret disse potentialer, bliver de til ressourcer – trigoner i astrologisk sprog.
Formål med livet kan siges at være at slippe sin psykiske bagage, udvikle selvværd, realisere sine potentialer, udvikle bevidstheden. Se mere her formålet med livet.

Humanistisk astrologi kommer af humanistisk psykologi – en psykologisk retning fra 1970’erne og sås som et alternativ til de psykoanalytiske og behavioristiske retninger. Her er mennesket – og ikke horoskopet – men klienten er i centrum. Det er i samtalen mellem klient og astrolog, at horoskopet kommer til live.

livet afspejler sig i horoskopet og horoskopet afspejler sig i livet”.

En såkaldt reading, hvor astrologens fortolkning af horoskopet fortælles klienten som “det – stjernerne siger” opfatter jeg som gammeldags énvejskommunikation.

Forståelse af et liv og en kvalificeret rådgivning af klienten er et samarbejde mellem to eksperter. Astrologen er ekspert i at tolke et horoskop og klinten er ekspert på sit liv – det er den moderne humanistiske måde.

Formålet med denne astrologi er ikke at gøre opmærksom på alt, hvad man kan se i et horoskop.
Formålet er at hjælpe klienten med at tage det næste skridt i sin udvikling – der kan være at:

 1. slippe sin psykiske bagage
 2. realisere sine potentialer
 3. udvikle bevidstheden

Denne astrologi ser ikke livet som fastlagt skæbne, som kan aflæses i horoskoper og som man gjorde tidligere.
Denne astrologi ser livet som fuld af muligheder, der bestemmes af vores frie valg og handlinger, som selvfølgelig har konsekvenser.

Formålet med denne astrologi er at hjælpe klienten
til at træffe oplyste og bevidste valg,
så denne kan leve et meningsfuldt liv
i samklang med sin sjæl og universet.

Det vigtigste er, at klienten føler sig mødt og går afklaret hjem med idéer og planer til sit fortsatte liv.

Fortolkning af horoskoperne her på siden prøver jeg at gøre enkelt, så dem med bare lidt kendskab til astrologi kan følge med og måske lære noget!

Fire genveje sikrer, at tolkning af et horoskop, er enkelt at gå til: vinkelrette akser, aspektlinjer, fremhævede planeter og solar arc.
De er hovednøgler, der ikke alene åbner horoskopet, men går til essensen – det, astrologen har brug for at vide for at kunne have en meningsfuld samtale med klienten.

VINKELRETTE AKSER.
Husene ser lige store ud, men er det ikke – se at de starter på forskellige gradtal.
Der er ca. 24 hussystemer og de fleste er fælles om akserne, hvorfor disses beliggenhed anses for nogenlunde stabile. Jeg bruger Placidus hussystem, som er det mest udbredte.
Vinkelrette akser giver et hurtigt overblik over horoskopet: halvbue- og kvadrantdominans ses f.eks. med det samme. MC-IC-aksen er altid lodret, man skal ikke lede – hælder den til højre eller til venstre?

De to akser og horoskopcirklen danner desuden det arketypiske symbol solkorset:

som i stenalderen blev ridset ind i sten – og kaldes helleristninger:

De fire arme i korset kan symbolisere både de fire verdenshjørner, de fire årstider og de fire elementer, som rammes ind af cirklen, der symboliserer evigheden.

Cirklen symboliserer helhed, man er forbundet med himlen.
Korset symboliserer jorden – tiden og stedet på planeten
Åndelig energi strømmer ned i organismen via den lodrette akse
MC-IC aksen og fordeles ud til verden via Asc-Dsc aksen.

Det Keltiske Kors symboliserer fire dele af mennesket: sjæl, krop, ånd og hjerte.

Vinkelrette akser danner også det Kardinale Kors i horoskopet – formål, vilje og igangsætning – 0° Vædder, Krebs, Vægt og Stenbuk. MC- IC og Asc-Dsc akserne.

 • MC: aksen – 10. hus: samfund, offentlig fremtræden, målsætning, karriere. Den forælder, der var en kærlig autoritet.
 • IC – aksen – 4. hus: hjem, rødder, familie. Den forælder, der gav omsorg.
 • Ascendant – 1. husspids: jeg, fysiske legeme, ydre jeg – persona, selv-projektion ud i nære i omgivelser
 • Descendanten – 7. husspids: du, hvordan man møder og forholder sig til andre, hvem man tiltrækker, publikum.

DE VIGTIGSTE ASPEKTER og LINJER
Da fokus er på udvikling, hvilket kommer af at møde sine udfordringer, som i horoskopet ses som spændingsaspekter, dvs. vinklen imellem planeterne er 0°, 90° eller 180 ° kaldet konjunktion – knj, kvadrat og opposition.

Quindicile – 165° – er meget stærk vilje – nærmest en besættelse, tvangstanke – en livsnødvendighed at manifestere de berørte energier.

Aspektlinjerne tegner jeg selv ind – igen for at få overblikket, for i processen med at tegne dem ind vokser fortolkningen frem.

FREMHÆVEDE PLANETER – bl.a.:
Planeter nær akserne ses også med det samme. Disse planeter er fremhævede og stor betydning for tolkningen og fortæller så meget om personen – se f.eks.:

 • Putin: Pluto knj MC – Magt.
 • Brixtofte: Venus og Jupiter knj MC – Optimisme og gode relationer til andre.
 • Trump: Mars knj Asc – Politisk magtspil og aggression
 • Paven: Jupiter og Merkur knj Dsc – Optimistisk formidling.

En uaspekteret planet står alene – når ingen af de traditionelle aspekter med en orbis på max 7° når den.
En sådan planet siges at ”løbe af” med horoskopet, dvs. gør meget opmærksom på sig selv.

Sol-Måne kombination
Solen er den grundlæggende energi i solsystemet og i horoskopet, sender lyset og livsenergien til Månen, som bruger til at møde personens mest grundlæggende behov – de skal være mødt for, at man kan være tilfreds i sit liv.
Derefter går livsenergien til de andre planeter, som ligeledes repræsenterer vigtige behov.
Der er 144 Sol-Måne kombinationer (12 x 12) og repræsenterer vores identitet.


MIDTPUNKTER
– Planet i midtpunktet ml.  to planeter
Vigtigste er en planet placeret i midtpunktet Sol – Måne, har meget stor betydning for identitet og livsformål. Se f.eks. disse to personer med Neptun = Sol/Måne:

Og Adolf Hitler (1889 – 1945) havde Pluto = Sol/Måne og  han legemligjorde magt og ondskab.

Men også en planet i spændingspunktet mellem to andre planeter er vigtig. De tre planeter kan tolkes som et T-kvadrat og bidrager med nuancer til forståelsen.

 

10 PLANETER
Sol, Måne, Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun og Pluto rummer rigelig information og kan fortælle om barndom, opvækst, vigtigste hændelser i livet, formålet med livet, udfordringer og psykiske mønstre, potentialer og fremtidsmuligheder – alt man har brug for at vide.

De nye planeter – Haumea, Ceres, Make Make, Eris, Vesta, Pallas, Juno, Hygeaea, Cupido, Hades o m.fl. bruger jeg ikke. Jeg mener, at de ikke er gennemtestet nok til at supplere med pålidelig og relevant information og komplicerer unødigt.
Jeg anser dem for New Age -produkter, som for mig betyder overfladiskhed, ønsketænkning, fantasi og følelsesmæssigt begejstring, som der ikke er dækning for. Muligvis tager jeg fejl – er ikke åben nok? I så fald er jeg parat til at lære.

De 10 grundplaneter er baseret på over 2.000 års astrologisk udvikling i Øst og Vest. De er gennemtestede gennem mange generationer af verdens dygtigste astrologer.
De virker, hvorfor jeg overfor mine klienter kan bruge dem med god professionel samvittighed.

Planeterne på flere udviklingsniveauer.
Mennesker kan beskrives på forskellige udviklingsniveauer:

 • De fleste er optagede af at tjene penge til mad, bolig og en rimelig levefod.
 • Andre fungerer mere ud fra intellektet, er selvbevidste – ved hvad de vil ha’ og går efter det.
 • Det udviklede menneske er optaget af at hjælpe andre, af mening og af personlig og åndelig udvikling.

Astrologiske symboler og planeter kan beskrives på tilsvarende tre niveauer – f.eks.

 • Solen                    selvoptaget, selvbevidst, være der for andre.
 • Merkur                 meget talende, objektiv, inspireret.
 • Venus                   sensuel, æstetik, rette relationer.
 • Mars                     aggression, handlekraft, mod.
 • osv.

Astrologen skal møde klienten, hvor denne er.

SOLAR ARC.
Alle planeter bevæger sig 1° frem om året i takt med progressive Sol og MC. Herved får de hurtigtgående planeter betydning og de langsomtgående kommer i funktion.
Når en solar arc planet kommer i spændingsaspekt til en akse eller en planet i fødselshoroskopet – konjunktionen er det stærkeste aspekt – udløses dybe energier, som ofte manifesterer sig som vigtige hændelser i livet.  Akkurat som de langsomtgående planeters transitter.

Dynamiske planeter udløser energi – ofte i form af fortrængte følelser og drifter i underbevidstheden eller sjælsenergi fra overbevidstheden. Mennesket handler måske på det.

Planeterne i sig selv gør ikke noget – mennesket gør!

Vinkelrette akser kan kun nogle programmer vise. Jeg har erfaring med:

 • Solar Fire – højre klik på horoskopet – display options – proportionale huse til.
 • Astro Gold – fjern hakket ved proportionale huse i preferences.
 • Time Passages
 • AstroPeregrine program

KEEP IT SIMPLE 

Hurtigt overblik – samme hver gang

Ved en astrologisamtale bliver du klogere på
hvordan du kan udfolde dine iboende muligheder.

Translate »