Jeg tror ikke på astrologi – jeg VED, at det virker

Jeg har igen og igen erfaret, hvor dybtgående og præcis en beskrivelse af en persons psykiske struktur, man kan få – f.eks. af karakteregenskaber, grundlæggende behov og måder at tænke, føle og handle på. Læs f.eks. den astro-psykologiske analyse af Tove Ditlevsens liv her på siden.

Hvorfor virker astrologien?

Hvorfor virker elektriciteten? Jeg har erfaring for, at det gør.
Jeg tror ikke på astrologi, jeg tror heller ikke på elektricitet, på internettet og slet ikke på DSB, som stadig ikke sender tog til tiden.
Jeg tror heller ikke på vejrudsigten, som heller ikke holder – alligevel ser jeg den hver aften. Her er ikke tale om tro. Vi taler ikke om religion.

Vi taler om det, som vi har erfaring med – det som virker. Jeg ved, at elektriciteten virker. Når jeg trykker på knappen, fungerer apparaterne i mit hjem – der er lys i lamperne. Skønt jeg ikke forstår helt hvordan

Internettet

– en utrolig tanke (for et par år siden), som jeg heller ikke helt forstår – men det virker. Jeg er i forbindelse med hele verden i ét nu – kan læse hjemmesider, hvor end de befinder sig, jeg kan modtage og sende e-mails også fra og til hele verden. Hvad så med astrologi?

De 12 stjernetegn

som vi læser om i aviser og ugeblade? I den kommende uge vil du møde nogle sjove venner – der er uro på hjemmefronten.

Disse 12 tegn skulle så gælde for hele jordens befolkning og 1/12 af jordens befolkning skulle så nøjagtig være magen til hinanden? Til trods for, at ingen fornuftige mennesker tror på sådan noget – det er jo underholdning – kender alle deres stjernetegn!

At ugeblade har en side med popastrologi betyder ikke, at astrologien ikke virker. Ugeblade har også sider med populær fysik og populær historie.  Det betyder jo ikke at fysikkens love ikke virker eller at historien ikke findes.

De 12 stjernetegn har faktisk en del med astrologi at gøre. De repræsenterer nemlig kraftfulde universelle arketyper eller grundmønstre af 12 psykologiske hovedtyper. Fysiologien beskriver jo tilsvarende, hvordan mennesket er sat sammen med krop og organer osv. Vi ved, at også her er mange varianter og afarter.

Beskrivelsen af rigtige mennesker

er jo ligeledes meget mere kompliceret end sådan 12 psykologiske hovedtyper. Det tegn, som Solen står i, når man bliver født, er ens stjernetegn. I rigtig astrologi bruges også Månen og 8 eller flere planeter i stjernetegnene plus i 12 tilsvarende huse eller konkrete livsområder.

Solen, Månen og planeterne

Hvorfor virker astrologien

er de dynamiske drivende kræfter  i tydningen og  de kan være i relation til hinanden og til punkter i horoskopet på mange måder.

Der er mindst 429 basiskombinationer, som alle seriøse astrologer arbejder med.
Hertil kommer 25 kendte småplaneter samt omkring 300 fiksstjerner og mange flere elementer, som alle kan fortolkes på flere niveauer. Det giver flere tusinde kombinationer – langt fra den ene kombination, vi ser i popastrologien. Der er ikke noget at sige til, at det tager 10 – 15 år at lære at bruge på en kvalificeret måde.

Men selv med aldrig så mange kombinationer – er det jo ikke videnskabeligt – det er jo bare tankespind – fantasier lagt oven på de rigtige planeter, som astronomien bruger og beregner! – vil den intelligente læse indvende.

Astrologi er baseret på astronomi,

som iflg. Wikipedia, er videnskaben om hændelser uden for jordens atmosfære og regnes for en af de ældste videnskaber, idet de allertidligste mennesker må have bemærket og spekuleret over de himmellegemer, de kunne se med det blotte øje. De har desuden bemærket sammenhænge mellem planeternes stilling og naturens gang og luner, f.eks. årstider, oversvømmelser, tørke osv. Hertil kom perioder med krig og fred m.m.

Astrologien har siden oldtiden gjort praktisk brug af tidens samlede viden om menneske, liv, samfund og kosmos. Astrologien er er dybt, rigt, matematisk, symbolsk sprog med eget alfabet, syntaks, grammatik, semantik osv. og kan sammenlignes med f.eks. kinesisk eller hebraisk

Astrologien er en såkaldt hermeneutisk disciplin, dvs. fortolkende – akkurat som samfundsvidenskaberne, herunder økonomi og psykologi. Men i modsætning til naturvidenskaberne, som er objektive beskrivelser og analyser kan astrologien ikke forudsige – det er ikke spådomskunst – men kan som vejrudsigten og de såkaldte økonomiske vismænd komme med prognoser. Desuden er det ikke stjerner eller planeter, der gør noget i vores liv – vi må selv gøre det, der skal til, men vi kan drage fordel af astrologiens prognoser om, hvornår der vil være medvind og modvind (“på cykelstien”).

På et dybere plan er alt forbundet

Men hvordan kan planeter i det uendelige himmelrum fortælle noget som helst om mig  – det enkelte menneske – som jo udgør så lille del af jorden, der tilmed bare er som et støvfnug i det uendelige kosmiske rum?

Det er rigtigt, at de fysiske planeter er langt væk – men på det dybere plan er alt forbundet – selv himmellegemerne i rummet er forbundet med hinanden. Astrologien bygger på den gamle – som foroven-så forneden og  som inden i-så udenfor idé.

Denne idé er i dag sandsynliggjort af fysikere og videnskabsmænd – bl.a. Albert Einstein m.fl. – som konkluderede:

På kvanteniveauet – dvs. på niveauer under det niveau, hvor atomet er i fokus – består den fysiske verden af energi.
Alt er her energi, alt hænger sammen og alt påvirker gensidigt hinanden.

David Bohm (1917-1992), eng. fysiker og videnskabsmand.

Universet kan betragtes som et sammenhængende, pulserende lys væv i uophørlig bevægelse og ligner mere en tanke end en maskine.

James Jeans (1877-1946), eng. fysiker og videnskabsmand.

Denne uophørlige bevægelse – denne rytme i universet – er også rytmen i menneskers liv.

Det er denne rytme eller sammenhæng, som astrologien kortlægger i horoskopet.

Horoskopet er den manual over vores liv,

som vi alle har fået med i fødselsgave. Problemet er bare, at manualen er skrevet på et symbolsprog, som det tager mange år at lære, for der er så mange kombinationer og lag i et horoskop.
Horoskopet gælder for et geografisk sted og et bestemt tidspunkt. Derfor skal fortolkningen tilpasses lige præcis dig og dit liv. Det sker i dialogen mellem astro-terapeuten og klienten.

 

Jeg tror ikke på astrologi – jeg ved, at det virker.

Jeg har igen og igen erfaret, hvor dybtgående og præcis en beskrivelse af en persons psykiske struktur, man kan få – f.eks. af karakteregenskaber, grundlæggende behov og måder at tænke, føle og handle på.

Se her en psykologisk tolkning af forfatteren Tove Ditlevsens horoskop.

Også det ideelle arbejdsområde, som passer til den måde, du er skruet sammen på, kan aflæses.

Psykoterapi og rådgivning vil i fremtiden bruge horoskopet lige så rutinemæssigt, som vi nu bruger interviewet og baggrundsdata om klienten.

Fremtidens psykologiske lærebøger vil se tilbage på den måde psykologer arbejder i dag på – uden brug af horoskopet – på samme måde, som vi i dag ser middelalder-astronomer arbejdede uden brug af teleskopet.

Richard Tarnas, Professor i psykologi ved California Institute of Integral Studies.

 

Læs mere om astrologisamtaler her
 

Del denne artikel:

Om astrologi

Zodiakken

Hvad er astrologi?

Horoskopet afspejler planeternes stilling og mønstre på himlen på det tidspunkt, vi blev født. Disse mønstre har forbindelse til vores psykologiske mønstre, udfordringer og potentialer. Når vi samarbejder med disse mønstre, lever vi målrettede og bevidste liv i samklang med universet og vores sjæl – livet opleves som meningsfuldt.

Læs mere

Derfor virker astrologien

På virkelighedsplaner udover det fysiske er alt forbundet. Derfor kan en sommerfugl udløse en tornado. Naturvidenskaber kalder dette for den “indfoldet orden”. Planeterne ses som energicentre i Solsystemets æteriske legeme og er forbundet med energicentre i det menneskelige æteriske legeme.

Læs mere
pluto symbol

Pluto – Transformation

Når Pluto er i spænding til planeterne og akserne i dit horoskop, er der store muligheder for at skabe konstruktive ændringer i dit liv. Du må være forberedt. Vide hvornår – det står i dit horoskop. Du må også vide hvad du vil – det findes i dig selv. Hvad vil du?

Læs mere
Neptun symbol

Neptun – Opløsning!

Når Neptun er i kontakt med især din Sol, Måne eller akser i dit horoskop – kan du miste fodfæstet i dit liv for et stykke tid. Det vil være klogt at være forberedt, så du kan bruge disse perioder til konstruktivt at skabe livsfremmende ændringer i dit liv.

Læs mere
Translate »