Neptun – Opløsning!

Når Neptun er i kontakt med især din Sol, Måne eller akser i dit horoskop - kan du miste fodfæstet i dit liv for et stykke tid. Det vil være klogt at være forberedt, så du kan bruge disse perioder til konstruktivt at skabe livsfremmende ændringer i dit liv.

Når Neptun er i spænding til ens Sol, Måne, Ascendant-Descendant, MC-IC, Merkur, Venus eller Mars i fødselshoroskopet – er man i en såkaldt “Neptun-periode”.

En kaotisk periode – de faste holdepunkter smuldrer – ens liv synes at falde fra hinanden. Mange oplever at de ”mister sig selv”, mister kontrollen og føler sig hjælpeløse og magtesløse.

Et andet ord for at ha’ det sådan er KRISE!

Nogle går til lægen for at få deres helbred undersøgt eller for at få beroligende medicin. Andre prøver at undgå de ubehagelige følelser ved at drikke mere, end de plejer.

Dette er kendte virkninger af planeten Neptun.
Neptun underminerer klarhed – bringer enten opløsning eller dybere erkendelse.

I perioden, hvor Neptun banker på, åbnes bevidsthedens døre til underbevidstheden og måske til Sjælen og højere universer. Vi bliver mere sensitive og påvirkelige og kan have store drømme og fantasier, som kan føre til utilfredshed med jobbet, karrieren, livet, partneren – for virkeligheden synes i den periode ikke at leve op til idealerne.
Neptun perioden er ikke bare negativt og skræmmende.
Perioden er en enestående chance i livet for åndelig vækst, for at forbinde sig med sjælen, for store inspirationer og kreativitet.

Hvis du er arbejder med kunst, musik, skuespil, er kreativ på anden måde, er optaget af åndelig udvikling eller hvis du er optaget af at hjælpe andre kan du opleve store gennembrud i dine forehavender. [

Det bedste du kan gøre i de perioder, hvor du mister overblikket, er ikke at gøre noget; men være til stede.
Ikke bare afvente til det hele er drevet over; men bruge perioden til eftertænksomhed og refleksion.

 

 

Senere vender klarheden tilbage, og du kan igen fungere normalt – tænke konkret og logisk, sætte ord på dine store inspirationer og måske lave planer for, hvordan du kan leve et rigere og mere tilfredsstillende liv fremover.

Planeterne kredser jo uafladeligt rundt om solen. Det er især de ydre planeter – Pluto, Neptun og Uranus – som bevæger sig meget langsomt og ofte går frem og tilbage, hvorfor de er i kontakt med vores personlige planeter og akser i længere tid.
Her markerer de ofte tidspunkter for skelsættende eller epokegørende begivenheder, som kan medføre vigtige omvæltninger i dit liv – varige skift i livsforløb eller indre livsindstilling.

 

Af fødselshoroskopet fremgår, hvornår dette ville ske og hvilken slags energi vi vil påvirkes af.

Vi kan derfor forberede os i god tid, så vi kan bruge disse perioder konstruktivt – i stedet for at overvældes af kaos og kriser.

Vi er med andre ord født med en tidsplan for vendepunkter og store udfordringer i vores liv.
Det er ikke tilfældigt – hændelser sker ikke bare – der er en mening og et formål – det hele står i dit horoskop.

Kunne du tænke dig at være bedre forberedt på de store udfordringer i dit liv?

Vil du gerne leve mere bevidst og bruge disse perioder til skabe livsfremmende ændringer i dit liv?

Ønsker du at gå hjem med en plan for, hvordan du kan bruge dine potentialer og realisere dig selv?

Så skal du have en astrologisamtale!

Jeg har specialiseret mig i at hjælpe andre med finde deres KALD – det arbejds- eller livsområde, hvor de bedst kan gøre brug af deres potentialer og derfor leve et liv med formål og mening.

Jeg er den eneste af min art i landet.

 

Ved en astrologisamtale bliver du klogere på
hvordan du kan udfolde dine iboende muligheder.

Del denne artikel:

Om astrologi

Dette er astrologi

Horoskopet afspejler planeternes stilling og mønstre på himlen på det tidspunkt, vi blev født. Disse mønstre har forbindelse til vores psykologiske mønstre, udfordringer og potentialer. Når vi samarbejder med disse mønstre, lever vi målrettede og bevidste liv i samklang med universet og vores sjæl – livet opleves som meningsfuldt.

Læs mere

Derfor virker astrologien

På virkelighedsplaner udover det fysiske er alt forbundet. Derfor kan en sommerfugl udløse en tornado. Naturvidenskaber kalder dette for den “indfoldet orden”. Planeterne ses som energicentre i Solsystemets æteriske legeme og er forbundet med energicentre i det menneskelige æteriske legeme.

Læs mere

Jeg tror ikke på astrologi – jeg VED, at det virker

Jeg har igen og igen erfaret, hvor dybtgående og præcis en beskrivelse af en persons psykiske struktur, man kan få – f.eks. af karakteregenskaber, grundlæggende behov og måder at tænke, føle og handle på. Læs f.eks. den astro-psykologiske analyse af Tove Ditlevsens liv her på siden.

Læs mere

Pluto – Transformation

Når Pluto er i spænding til planeterne og akserne i dit horoskop, er der store muligheder for at skabe konstruktive ændringer i dit liv. Du må være forberedt. Vide hvornår – det står i dit horoskop. Du må også vide hvad du vil – det findes i dig selv. Hvad vil du?

Læs mere
Translate »