Formål med livet
8. juli 2021

Selvværd

Lavt selvværd hæmmer din livsudfoldelse og udvikling. Du kan - ved lidt hjemmearbejde - udvikle dit selvværd og derved udfolde flere af dine medfødte muligheder, realisere dine potentialer og øge din livskvalitet.
26. marts 2020

At tage ansvar for sit helbred

Et godt helbred fås ved at følge de mange gode råd: Sund kost, tilskud af vitaminer og mineraler, motion. Husk alt det gode, der også sker. Opmærksom på andres positive sider. Finde sit formål med livet = mening.
25. marts 2020

At slippe sin psykiske bagage.

Når vi løser de opgaver vi er kommet for at løse - f.eks. dem, der hører med til vores alderstrin, karmiske opgave og rydder op i vores psykiske bagage - udvikler vi os, er derfor i pagt vores sjæl - så oplever vi livet som meningsfuldt.
28. februar 2020

At realisere sine potentialer.

Dharma er at løse vores livsopgaver og at realisere vores personlige og åndelige muligheder - det er at forlade livet på et højere niveau end da vi kom. Når vi er i færd med løse vores livsopgaver oplever vi livet som meningsfuldt.
28. juni 2018

At udvikle bevidstheden.

Spiritualitet er udtryk for en overbevisning, at der udover den fysiske verden også er andre – indre verdener. Grundlæggende opfattes alt som energi...
Translate »