Pave Frans’ horoskop
Mette Frederiksens horoskop
17. oktober 2023
En astrologisamtale med H. C. Andersen
24. november 2023

Pave Frans’ horoskop

Pave Frans' horoskop

Pave Frans er døbt Jorge Mario Bergoglio og født 17. december 1936 i Buenos Aires, Argentina som ældste søn af fem.
Faren, italiensk bogholder, flygtede 1929 fra Mussolinos fascistiske styre. Moren født i Argentina, datter af italienske indvandrere.
Blev først uddannet som kemitekniker og arbejdede i få år som sådan og havde også jobs som dørmand ved en bar, hvor han også som en slags vicevært fejede gulve.
Fik i 1957 livstruende lungebetændelse og tre cyster (luftelementet Måne og Venus i Vandbærer – kvadrat af Uranus, også aspekt til Merkur. 12 hus hersker Merkur og Asc. hersker Måne under spænding).
Den oplevelse kan have været medvirkende årsag til hans ønske om at blive præst, for året efter i 1958 blev han Jesuit og begyndte på præsteseminarium.
2 år senere i 1960 aflagde han sine klosterløfter som Jesuit om at leve i fattigdom, renhed og lydighed til et medlem af ordenen.
Tog også samme år en licentiatgrad i filosofi og underviste derefter i litteratur og psykologi. Blev færdig med sin præsteuddannelse og ordineret for jesuitter i 13. 12. 1969. Novice master i Teologiske Fakultet. Provincial for Argentina 1973 – 79. Rektor for filosofiske og teologiske Fakultet i San Miguel 1980 – 1986. Doktorgrad i Freiburg, Tyskland. Biskop i Buenos Aires 20. 5. 1992. Ærkebiskop 3.6. 1997, (Tr Nep = MC).

Biskop Bergoglio udtalte i 2000, at den Argentinske Katolske Kirke skulle ” iføre sig klæde af offentlig bodshandling” for synderne, begået under årene med militær diktaturet i 1970’erne. Den katolske kirke var i Argentina tæt forbundet med militærdiktaturet i 1970 i Argentina, som den var i Spanien under militærdiktaturet fra 1936 og frem.
Således gjorde Biskop Bergoglio det bl.a. til sine vane at fejre Det hellige Torsdags Ritual med fodvaskning i fængsler, hospitaler, alderdomshjem og slummen. Blev kardinal 21.2. 2001.
Pave 13.3.2013 som den første ikke-europæiske pave siden år 741 (tr Plu = Dsc. og Merkur, hersker over 12. og 3. hus, Prog Måne = MC).

Jorge Mario Bergio, født 17. december 1936, kl. 21,00 i Buenos Aires, Argentina

Sol i Skytten og Måne i Vandbæreren.
Solen i Skyttens tegn giver energi til at stå for det rette – dvs. sin tro, sin religion, sin livsfilosofi, som udtrykkes i behovet (Månen) for at være et helt specielt menneske. Kombinationen kan også formuleres således: Personlig excentricitet retfærdiggøres i ens religion. Denne excentricitet kom til udtryk samme dag han var udnævnt til pave:

  • Han ville ikke have de røde sko på, som paver hidtil havde på – men almindelige sorte.
  • Han ville ikke bo i den bygning, de tidligere paver har boet i – men ville flytte i kollektiv!
  • Han ville bo sammen med kardinalerne – sammen med andre og han skulle ikke have sin faste plads ved spisebordet.
  • Bispestaven og mitraen (den toppede, trekantede hat), som de andre paver havde båret, ville han heller ikke.

Kort sagt – nedskæring af det pompøse til fordel for det mere folkelige og ligetil, således også en mere ydmyg bil.

Neptun i kvadrat til Solen viser Pave Frans’ spiritualitet. Det samme aspekt kan hos andre – mindre udviklede personer – pege på stor forvirring om, hvem man er og kan hos nogen også føre eskapisme.

Uranus er i kvadrat til Månen (som er tillige ascendanthersker)og forstærker excentriciteten og dette at være noget ganske særligt.

Med Ascendanten i Krebsen udstråles omsorg for alle, tilmed forstærket af Pluto her. Pluto er uaspekteret og i kvadrat til MC hvilket betyder enorm power – magten/styrke – til at træde ind på verdensscenen.

Vi bemærker også kvindicil (165˚) aspektet mellem Pluto og Månen – igen fremhæves magten/styrken.
Der er flest planeter i den vestlige halvbue, dvs. man giver sig selv til andre – andres behov er vigtige.

Vi har med andre ord at gøre med en helt speciel pave, hvor uafhængighed, omsorg for andre, social bevidsthed, idealisme og spiritualitetog enorm styrke går op i en højere enhed.

Mars er uaspekteret og derfor også fremhævet. Den er medhersker  over 9. hus – igen tro og religion  – og er kvindicil (165 ˚) til Uranus. Det betyder en voldsom insisteren om, at hans tro og religion med al hans energi og handlekraft projiceres ud i en unik karriere.

Unik karriere – fordi Uranus er i konjunktion med MC – reformator, forud for sin tid, banebryder og fornyer – men også rastløshed. Uranus har i øvrig forbindelse til de fleste planeter i horoskopet og er i gensidig reception med Venus (MC og 3. hus medhersker),  som den tillige er i kvadrat med.  Igen fremhæves forkærligheden for det unikke og særlige måder, at gøre tingene på.
Samme budskab – stærk excentricitet, uafhængighed og stor social bevidsthed.

Venus er tillige lige ved siden af Månen – sans for skønhed og gode relationer til andre. 7. hus er fremhævet – hans publikum.
Frihed, uafhængighed, usædvanlighed, være foran sin tid, bevidsthed er træk, somfremhæves af Uranus. nær MC og forbundet med de fleste andre planeter og sætter derfor tonen for en usædvanlig karriere.

Kommunikation og formidling spiller hovedrollen i hans liv, for Merkur er hersker over 3. hus og er på descendanten, i trigon med Uranus.

Venus – medhersker er som lige nævnt i kvadrat til MC og til Uranus, endelig er Mars i 3. hus.

Undervisningen – kommer ind ved Pluto, hersker over 5. hus i kvadrat til MC og Jupiter Medhersker trigon til MC.

Kvadrat fra Månen, ascendant hersker i Vandbærer i 7. hus – kan betyde aktiv given social omsorg.

Uranus får dels kvadrat fra Venus, hersker over MC samt og 11. huse samt 3. hus og er dels i gensidig reception – rette menneskelige relationer kommunikeres via jobbet på en unik måde – at kommunikere fra pavestolen forekommer at være en særdeles unik måde!

Trigon fra Merkur og Jupiter ved Dsc, peger på gode kommunikationsevner, hvor tro og verdensbillede fylder meget.

Venus – Måne, Neptun – Sol og Jupiter – Asc. – Merkur, peger alle på idealisme, her som en altfavnende religiøsitet. Neptun er hersker over 9. hus og i kvadrat – ikke alene til hans Sol – men også til hans Nordlige Måneknude.

Neptun opp Saturn, hersker over 7. hus, dvs. at åndeliggøre forholdet til andre – esoterisk kaldet ”rette menneskelige relationer”.  Betyder også at stive strukturer skal blødgøres – igen spiritualiseres. Modsatte vej Saturn i opp til Neptun – realisere store idealer.

Vi ser et horoskop med store udfordringer – alle personlige planeter har udfordrende aspekter til de ydre planeter, herskerne over forældre-aksen er i spænding – manglende støtte fra forældre i barndom, herskerne over 1. og 2. hus også i spænding – problemer med identitet og selvværd; herskerne over 5. og 11. hus – svært at give og modtage kærlighed; hersker over 7. hus – barndomsproblemer bæres med til voksenrelationer.

Mange har tilsvarende spændinger og døjer med mindreværd, identitetsproblemer – følelser af utilstrækkelighed, selvværd, selvtillid – kan føre til et liv i skyggesiden og måske med alkoholproblemer.

Derfor kaldes sådanne spændinger udviklingsspændinger– for det er ved at overvinde modgang og modstand, at vi udvikler os. Jorge Mario Bergoglio ligner et menneske, der har overvundet og vundet alt.

Med Pluto uaspekteret og i kvadrat til MC var han født med gode muligheder for at komme ud til den store offentlighed.

Komme ud til offentligheden, kaldet prominens, er en af Plutos kvaliteter. Den er ikke alene uaspekteret, men også i kvadrat til MC og 5. hus hersker – pædagogik. Her er tale om en lærer på verdensplan.
Med Pluto i 1. hus projiceres man let ud til omgivelserne – samme budskab.

Også Måne kvindicil (165 °)  Venus – en enorm energi til herskerne over Asc og MC – og derfor enorme potentiale for at nå offentligheden.

Nordlige måneknude er i konjunktion med Solen – foruden morens store indflydelse på hans identitetsdannelse – kan man her være drevet af at puste ego’et lidt op via ens offentlige fremtræden – står også for potentiale til let at skabe nye kontakter og netværk om en fælles sag.

Asc. i Krebsen – betyder esoterisk – dvs. på sjælsplan, at Sjælens overordnede formål med inkarnationen er at blive det ”træ, hvorunder andre kan finde skygge og hvile – få næring – fornyet åndelig næring”.

Ved en astrologisamtale bliver du klogere på
hvordan du kan udfolde dine iboende muligheder.

Translate »