Derfor virker astrologien

På virkelighedsplaner udover det fysiske er alt forbundet. Derfor kan en sommerfugl udløse en tornado. Naturvidenskaber kalder dette for den "indfoldet orden". Planeterne ses som energicentre i Solsystemets æteriske legeme og er forbundet med energicentre i det menneskelige æteriske legeme.

Når en sommerfugl basker med vingerne i Brasilien kan den udløse en tornado i Texas, USA.
Fænomenet er kendt som Sommerfugleeffekten eller Kaosteorien.

Derfor virker
sommerfugleeffekten

Myldertidstrafikken i en by ser kaotisk ud. Det samme gør mylderet i en myretue.

At der skulle være en sammenhæng mellem fjerne planeter i himmelrummet og os mennesker her på Jorden forekommer svært at tro. Men det, der virker tilfældigt, kaotisk og uforudsigeligt – kan ofte have en fornuftig forklaring og følge bestemte love på et dybere plan.
Folk i bilerne har et formål – de skal på arbejde eller hjem og spise eller noget andet.
Den enkelte myrer har også sine opgaver og formål.

Går vi lidt bag det tilsyneladende kaos kan sammenhæng mellem planeter og mennesker måske anes.

Fra naturvidenskabens kvanteteorier (se Verdensbilledet) ved vi, at på et dybere plan – i den såkaldte ”indfoldede orden” – er alt forbundet med alt andet.
Universet kan ses som et sammenhængende, pulserende lysvæv i uophørlig bevægelse.

Fra det esoteriske verdensbillede ved vi, at fra det virkelighedsplan, der er udover det fysiske, kaldet det æteriske plan – er himmelrummet et sammenhængende hele og at der er bestemte relationer mellem himmellegemerne.

Ifølge det esoteriske verdensbillede er planeterne energicentre i solsystemet.
Tilsvarende kan vores solsystem ses som et energicenter i et endnu større system.
Og atter tilsvarende har mennesket også tilsvarende energicentre i sit æteriske legeme.

Derfor virker astrologien

Derfor er mennesker forbundet med alle planeterne og med kosmos.
Derfor giver det gamle ord om som foroven – således også forneden mening.
Derfor er der en skjult orden bag det som synes kaotisk og tilfældigt.

Planeter repræsenteres i fødselshoroskopet – men er der ikke på en fysisk måde. Der er ingen fysisk årsag involveret.
Eller rettere – sammenhængen er ikke på det fysiske plan – men findes på et dybere plan.

Læs mere om astrologisamtaler her
 

Del denne artikel:

Om astrologi

Zodiakken

Hvad er astrologi?

Horoskopet afspejler planeternes stilling og mønstre på himlen på det tidspunkt, vi blev født. Disse mønstre har forbindelse til vores psykologiske mønstre, udfordringer og potentialer. Når vi samarbejder med disse mønstre, lever vi målrettede og bevidste liv i samklang med universet og vores sjæl – livet opleves som meningsfuldt.

Læs mere

Jeg tror ikke på astrologi – jeg VED, at det virker

Jeg har igen og igen erfaret, hvor dybtgående og præcis en beskrivelse af en persons psykiske struktur, man kan få – f.eks. af karakteregenskaber, grundlæggende behov og måder at tænke, føle og handle på. Læs f.eks. den astro-psykologiske analyse af Tove Ditlevsens liv her på siden.

Læs mere
pluto symbol

Pluto – Transformation

Når Pluto er i spænding til planeterne og akserne i dit horoskop, er der store muligheder for at skabe konstruktive ændringer i dit liv. Du må være forberedt. Vide hvornår – det står i dit horoskop. Du må også vide hvad du vil – det findes i dig selv. Hvad vil du?

Læs mere
Neptun symbol

Neptun – Opløsning!

Når Neptun er i kontakt med især din Sol, Måne eller akser i dit horoskop – kan du miste fodfæstet i dit liv for et stykke tid. Det vil være klogt at være forberedt, så du kan bruge disse perioder til konstruktivt at skabe livsfremmende ændringer i dit liv.

Læs mere
Translate »