Derfor virker astrologien
Jeg tror ikke på astrologi – jeg VED, at det virker
4. august 2017
Dette er astrologi
6. september 2017

Derfor virker astrologien

Når en sommerfugl basker med vingerne i Brasilien kan den udløse en tornado i Texas, USA.
Fænomenet er kendt som Sommerfugleeffekten eller Kaosteorien.

Myldertidstrafikken i en by ser kaotisk ud. Det samme gør mylderet i en myretue.

At der skulle være en sammenhæng mellem fjerne planeter i himmelrummet og os mennesker her på Jorden forekommer svært at tro. Men det, der virker tilfældigt, kaotisk og uforudsigeligt – kan ofte have en fornuftig forklaring og følge bestemte love på et dybere plan.
Folk i bilerne har et formål – de skal på arbejde eller hjem og spise eller noget andet.
Den enkelte myrer har også sine opgaver og formål.

Går vi lidt bag det tilsyneladende kaos kan sammenhæng mellem planeter og mennesker måske anes.

Fra naturvidenskabens kvanteteorier (se Verdensbilledet) ved vi, at på et dybere plan – i den såkaldte ”indfoldede orden” – er alt forbundet med alt andet.
Universet kan ses som et sammenhængende, pulserende lysvæv i uophørlig bevægelse.

Fra det esoteriske verdensbillede ved vi, at fra det virkelighedsplan, der er udover det fysiske, kaldet det æteriske plan – er himmelrummet et sammenhængende hele og at der er bestemte relationer mellem himmellegemerne.

Ifølge det esoteriske verdensbillede er planeterne energicentre i solsystemet.
Tilsvarende kan vores solsystem ses som et energicenter i et endnu større system.
Og atter tilsvarende har mennesket også tilsvarende energicentre i sit æteriske legeme.

Derfor er mennesker forbundet med alle planeterne og med kosmos.
Derfor giver det gamle ord om som foroven – således også forneden mening.
Derfor er der en skjult orden bag det som synes kaotisk og tilfældigt.

Planeter repræsenteres i fødselshoroskopet – men er der ikke på en fysisk måde. Der er ingen fysisk årsag involveret. Eller rettere – sammenhængen er ikke på det fysiske plan – men findes på et dybere plan.

Personlig udvikling starter med en astrologsamtale.

Translate »