Pluto – Transformation

Når Pluto er i spænding til planeterne og akserne i dit horoskop, er der store muligheder for at skabe konstruktive ændringer i dit liv. Du må være forberedt. Vide hvornår - det står i dit horoskop. Du må også vide hvad du vil - det findes i dig selv. Hvad vil du?

pluto symbol

I 2024 og 2025 befinder Pluto sig omkring begyndelsen af Vandbærerens tegn.
Er du Vandbærer, Tyr, Løve eller Skorpion og har Solen i begyndelsen af disse tegn kan 2024 0g 2025 være udfordrende år for dig, for her er Pluto i spænding til din Sol.
Solen er vores grundlæggende livsenergi og identitet.

Har du Månen, en personlig planet  eller en af akserne (se dit horoskop) her – så kan du også have tilsvarende udfordringer.

Når Pluto kommer forbi, dvs. når transit Pluto eller Solar Arc Pluto, er i spænding, dvs. i konjunktion, kvadrat eller i opposition til din Sol, Måne, anden personlig planet eller en af akserne er du sandsynligvis inde i en transformationsperiode.

Pluto forbindes med transformation – forvandling.
Det lyder umiddelbart fint. Ved Plutos hjælp bliver vi transformeret, forvandlet – til nye og bedre mennesker. Man kan også sige, at vi får et nyt perspektiv – på os selv og på tilværelsen.

Vi bliver stærkere og mere selvbevidste mennesker – som et smukt smykke.

Men det smukke smykke har smykkesmeden frembragt ved at ha’ hamret, opvarmet, smeltet, nedkølet og vredet det rå metal.
Vi er som det stykke metal, der bearbejdes. Det er et sindbillede på vores liv.

Transformationsprocessen sker desværre ofte gennem smerte og lidelse, bl.a. fordi det er så svært at give slip på det, som vi forbandt med os – med det vi troede, vi var og tage imod det aspekt af os, som er meget større og stærkere.

Pluto bringer os – ikke alene i kontakt med grundkraften i os selv, med vores grundlæggende natur og positive muligheder i deres reneste tilstand, med livsoplevelser i deres mest intense, koncentrerede og ubetingede form – men også med underbevidstheden – det lavere ubevidste sind.

Her findes de  fortrængte og undertrykte drifter og begær, fobier og tangstanker, vrangforestillinger, fordomme og trosforestillinger, traumatiske oplevelser og følelser o.m.a. – kort sagt skyggesider, som holder os nede og hindrer os i at være frie mennesker.

Når disse skyggesider kommer op i lyset og integreres i bevidstheden, bliver energi frigjort og vi er vokset psykisk – vi er transformeret.

Transformationen sker ved, at vi giver slip på noget – for at noget nyt kan komme frem.
Det kan også være tilknytning til ting, steder og mennesker, som skal løsnes lidt, så vi mindre styres af andres forventninger, normer og programmer – men kan blive frie mennesker, som træffer egne og bevidste valg.

Pluto forbindes også med døden – noget må dø, for at noget nyt kan gro, som i naturens kredsløb.
Det kan være mennesker omkring os. Vi har svært ved at forholde os til, at vores nære og kære en dag skal dø.
Det er ofte en voldsom, sindsoprivende oplevelse – ufatteligt, meningsløst og så uretfærdigt!
Hvordan kan jeg leve videre? Det kan man! Og det skal man!
Leve videre med savnet og det tomme hul, som er ladt tilbage.

Måske vi en dag erkender, at døden er en illusion – at vi lever evigt og blot har glemt det, mens vi er inkarneret?

Nogen tid efter er man er blevet en anden – dybere, mere sand, ærligere – efter at have gået sådant igennem. Det er transformation.

Det kan også være den måde, vi opfatter os selv på, andre mennesker og verden – vores livssyn og holdninger, mønstre og vaner – som skal dø, som vi skal give slip på og blive mere rummelige.

 

En klient gik således – over en 4-årig periode, mens Pluto var i spænding til hans Sol – en voldsom proces igennem.
Han var direktør i egen virksomhed, der imidlertid gik dårligere og dårligere, hvorfor han efterhånden måtte stille alle sine værdier som sikkerhed i banken.
En dag gik det ikke mere – han var fallit og havde mistet alt.

Arbejdsløshedsforsikring var utænkeligt for ham – en mand i hans position!
Han fik dog kontanthjælp og blev af kommunen henvist til en lille lejlighed i et socialt belastet kvarter – vold, narko, prostitution, kriminalitet, bander – menneskelig fornedrelse.

Hans selvrespekt led voldsomt – han følte sig fornedret, kunne næsten ikke bære, at han – direktøren for det hele, med stort hus, sommerhus, bil og båd og fin omgangskreds – nu skulle leve i disse omgivelser. Han trak sig ind i sig selv, blev passiv og til tider aggressiv – en depression.

Redningen var forståelsen og støtten fra hans kone.
Langsomt blev han lidt mere udadrettet og blev af kommunen henvist til praktik i en social organisation og fik ved at høre andres belastende og traumatiske livshistorier større forståelse for mennesker og accept af sig selv.
Ved at tale deres sag, som bisidder ved møder med sagsbehandlere, begyndte han igen at bruge sine ressourcer og tidligere handlekraft og fik efterhånden troen på livet og sig selv tilbage.
Fik nogen tid senere et job, fandt en bedre bolig og kæmpede sig langsomt tilbage.
Mon ikke han blev et dybere og mere modent menneske?
Det er også transformation.

Det er ikke nogen ufravigelig regel, at man skal helt ned og vende.
I gammeldags astrologi var Pluto-perioden forbundet med frygt – det blev anbefalet, at man skulle holde en lav profil, ”gemme sig under dynen” til det hele var overstået.
At vende ryggen til kan imidlertid betyde større lidelse.


Hvad kan man gøre?
Vil man udvikle sig, er det bedst at bruge perioden til eftertænksomhed, refleksion og bearbejde gamle – måske undertrykte og fortrængte hændelser, følelser og tanker, som for en tid kan sløre bevidstheden.
Mange vælger derfor at gå i psykoterapi og få mere styr på sig selv

Det vil selvfølgelig hjælpe meget, hvis man er bevidst om, hvad der foregår og være indstillet på, at man i en periode
går en transformationsproces igennem, som kan være vanskelig.

Det – der før var sjovt og tiltrækkende – er det ikke mere.
Andre kan forekomme overfladiske og synes bare beskæftige sig med ligegyldige ting.
Nu er det alvor! Man søger ærlighed og dybde, så det er ikke altid let at være sammen med andre.

Andre er ofte budbringere fra ens skyggesider – det fra underbevidstheden, som nu er ved at være klar til at komme op i lyset og blive bearbejdet.
Det sker ved, at man oplever konfrontationer, konflikter, svigt, intriger og andre ubehageligheder fra andre mennesker.
I stedet for at gå ind i direkte konflikter – kunne man forholde sig åben, stille sig selv spørgsmål:
Hvad skal jeg lære af dette?
Rummer jeg selv nogle af de negative karaktertræk, jeg ser hos andre?
Hvordan kan dette hjælpe mig?

Pluto stiller krav om, at man er ægte og ærlig. Man kan prøve at være opmærksom og ærlig overfor sig selv:
Hvad er det, jeg ønsker? Hvad er det, jeg vil ha’?  Hvorfor kom jeg med en hvid løgn?
Ville jeg undgå at såre andre eller var jeg bange for selv at blive såret?
Ville jeg i virkeligheden beskytte mig selv?

Spørgsmål om identitet, selvværd, værdier og mening bliver aktuelle.
Bearbejder man aktivt disse emner og bliver nogenlunde bevidst om sig selv – hvem man er, hvad man vil, hvad man anser for vigtigt i livet
og har en idé om, hvad meningen er – vil man være godt rustet til at møde livet – modgang som medvind.

Penge, sex, magt er det, det hele handler om – for mange “it makes the world go round” –  og ligger til grund for alverdens elendigheder.
Vi er alle – til en vis grad – underlagt dem.
Vi har alle brug for penge til at betale vores regninger. Sex er også kommet for at blive.

Magt, magtmisbrug, afmagt. Magt over tingene og os selv må vi have.
Men har vi magt over andre – har andre magt over os?
Hvor langt er du villig til at gå for at få det, du vil have?  
Vil du ha’ accept og anerkendelse? Tryghed?
Bruger du sex som kompensation for lavt selvværd, til at få bekræftelse eller for at holde på partneren?
Bruger du andre eller lader du dig bruge?
Mange sådanne problemstillinger kan blive aktuelle. Vigtigt at tage stilling

Men Plutoperioden er dog først og fremmest en periode med muligheder.
Her er enorm energi til rådighed.
Det er tid at lægge store planer, føre dem ud i livet, skabe store ændringer omkring sig og lære af det.
Går du ikke selv aktivt ind og skaber dit liv – kan det bliver skabt for dig!

Man kan også i denne periode blive eksponeret – få fremtrædende rolle i offentligheden.
Er du klar til det?  Har du gjort dit hjemmearbejde? Er du forberedt?
Er du klar til at drage nytte af medvinden?

Det vil derfor være en fordel at vide, hvornår Pluto kommer i spænding til din Sol, andre planeter i horoskopet og ikke mindst til akserne.

Når Pluto kommer i spænding til Månen kan ekstrem følelsesmæssig intensitet, store omvæltninger, overdrevne planer fylde livet.

Når spændingen er til Mars kan enorm energi og handlekraft blive frigjort.

Er det til Jupiter kan stor optimisme løfte for en stund,

mens Saturn kan indebære trussel om tab på et eller andet livsområde eller meget hårdt arbejde.

Men de mest dramatiske transformationsprocesser og ændringer på alle livsområder sker ofte, når Pluto er i spænding til en akse – intet forbliver det samme!

Når Pluto kommer i spænding til Ascendanten, som er den måde, vi projicerer os ud i verden på og som andre ser os,
kan dybe sider af personligheden – til andres store overraskelse – komme frem, f.eks. kan man vise en hidtil uerkendt styrke, træde frem i offentligheden.
Nogle ændrer udseende – bliver en helt anden type, andre skifter navn eller flytter.
Der mærkes et intenst pres for at tage sig af sin grundlæggende livsrolle, at tage ansvar for sit liv.

Den anden ende af aksen er Descendanten –  forholdet til andre, som ofte ændres grundlæggende.
Her kan være krav om ærlighed og dybde – især forhold til partner –  jalousi og kontrol kan komme op.
Plutotemaerne magt og magtmisbrug, seksualitet og økonomi – fri af økonomisk afhængighed af partner kan blive aktuelt.
Nye regler i forholdet – eller et nyt forhold.
En transit her kan også gælde partneren – at denne er i krise.

Når Pluto kommer i spænding til  MC-IC aksen, kan der være udsigt til store ændringer i job og karriere.
Uafsluttede historier fra fortiden kan blive aktuelle, f.eks. forhold til forældre og barndomshjem.
Der kan også ske dramatiske ændringer i boligforholdene eller nye begyndelser, som måske opdages år senere.

Når de ydre planeter – Pluto, Neptun og Uranus – kan indikere så store ændringer i livet og når man kan drage nytte af deres energi til selv at skabe ændringer i sit liv – er det af enorm vigtighed, at man er forberedt og klar til at gøre sin del.
Det er at se fremtiden som en mulighed.
Hvornår? Inden for hvilket livsområde? Det står i horoskopet!
Hvordan? Det findes i dig!

Få derfor en Astrologisamtale og bliv godt rustet til at skabe konstruktive ændringer i dit liv.

Ved en astrologisamtale bliver du klogere på
hvordan du kan udfolde dine iboende muligheder.

 

Del denne artikel:

Om astrologi

Zodiakken

Hvad er astrologi?

Horoskopet afspejler planeternes stilling og mønstre på himlen på det tidspunkt, vi blev født. Disse mønstre har forbindelse til vores psykologiske mønstre, udfordringer og potentialer. Når vi samarbejder med disse mønstre, lever vi målrettede og bevidste liv i samklang med universet og vores sjæl – livet opleves som meningsfuldt.

Læs mere

Derfor virker astrologien

På virkelighedsplaner udover det fysiske er alt forbundet. Derfor kan en sommerfugl udløse en tornado. Naturvidenskaber kalder dette for den “indfoldet orden”. Planeterne ses som energicentre i Solsystemets æteriske legeme og er forbundet med energicentre i det menneskelige æteriske legeme.

Læs mere

Jeg tror ikke på astrologi – jeg VED, at det virker

Jeg har igen og igen erfaret, hvor dybtgående og præcis en beskrivelse af en persons psykiske struktur, man kan få – f.eks. af karakteregenskaber, grundlæggende behov og måder at tænke, føle og handle på. Læs f.eks. den astro-psykologiske analyse af Tove Ditlevsens liv her på siden.

Læs mere
Neptun symbol

Neptun – Opløsning!

Når Neptun er i kontakt med især din Sol, Måne eller akser i dit horoskop – kan du miste fodfæstet i dit liv for et stykke tid. Det vil være klogt at være forberedt, så du kan bruge disse perioder til konstruktivt at skabe livsfremmende ændringer i dit liv.

Læs mere
Translate »