Tove Ditlevsen, forfatter
Prins Henriks horoskop
22. maj 2020
H. C. Andersens astrologisamtale
24. maj 2020

Tove Ditlevsen, forfatter

td-som-ung-m-cigaret

Tove Ditlevsen, 1917-76, voksede op på Vesterbro, København i et kvarter præget af arbejdsløshed og fattigdom. Var kendt for sin sårbarhed, sit smertefyldte liv, sin barske humor, sin skaberevne og sin nådesløse udlevering af sig selv, sine omgivelser og sit sidste ægteskab. Var også kendt for sin narkomani, sit pillemisbrug, sin alkoholisme og sine gentagne selvmordsforsøg. Frem for alt var hun kendt for sin styrke og sin skrøbelighed.

Tove Ditlevsen skrev digte, essays, noveller, romaner, journalistik. Og som mangeårig brevkasseredaktør på et ugeblad brugte hun sine personlige erfaringer til at rådgive læserne om, hvordan de bedst kunne komme igennem livets smertefulde perioder.

Hun kom utrolig mange mennesker ved – ikke blot som forfatter, men også som menneske. Men trods populariteten gav hun til sidst op overfor sin grundlæggende angst og ensomhed og tog sit eget liv.

Hun blev ved sin bisættelse fulgt af nær ved tusinde læsere, som var mødt op for at vise den folkelige forfatter den sidste ære – det største følge en dansk forfatter har opnået i nyere tid.

Hun har lige siden været til stor inspiration for de efterfølgende forfattergenerationer. Og i dag – snart 40 år efter sin død – regnes hun som en af Danmarks største forfattere.

Tove Ditlevsen er lige nu (2015) populær som aldrig før. Der bliver opført teaterstykker, skrevet biografier om hende, hendes værker bliver genudgivet.

Her synger 12-årige “vidunderbarn” Kamille Så tag mit hjerte“.

tove-tove-tove

Billedet til venstre er fra kunstnerkollektivet Sort Sol’s teatercollage Tove Tove Tove ud fra TD’s tekster, digte, erindringer og dagsbogblade. 5 skuespillere spiller forskellige aspekter af hendes personlighed og liv – en nekrolog lige så værdig som den, hun selv skrev 20 år før sin død.

Og nu til en dybere forståelse af Tove Ditlevsens psyke og liv ud fra hendes horoskop.

horoskop

Tove Ditlevsen er født 14.december 1917, kl. 18,22 (korr.) i København.

Vi ser, at Sol og Måne er nær hinanden i Skyttens tegn, hvilket kan tolkes som en nervøs, intellektuel energi og et intenst behov for at få sine meninger ud og respekteret.

Læg mærke til, at Mars er i kvadrat til Sol og Måne og alle tre peger mod MC.
Her ses en meget stærk drift og fremdrift mod karrieren og et stærkt ønske om at manifestere sig i offentligheden.
Dette bekræftes af den stærke forbindelse (quindicile -165˚) fra Merkur til Ascendanten – dvs. her er nærmest tale om et tvangsmæssigt ønske om at kommunikere.

Den ovale cirkel om Merkur betyder, at Merkur er uaspekteret og bekræfter, at kommunikation og at skrive er en livsnødvendighed for hende. Allerede før hun kom i skole, havde Tove lært sig selv at læse. (Som 6-årig var hun jo bare Tove. Det var jo først, da hun havde skabt sig et navn som forfatter, at hun blev “Tove Ditlevsen”).

Tove Dit

Endelig bemærker vi, at Solen (identitet og formål) hersker over 3. hus – kommunikation (hvor Mars er).
Med et sådant horoskop er Tove Ditlevsen nærmest prædestineret til at blive skribent – selvfølgelig forudsat, at hun selv gør en indsats.
Planeterne i sig selv gør ikke noget – man må gøre sit hjemmearbejde selv.

Merkur i Stenbukkens tegn viser behovet for at kende og udtrykke detaljer, hvilket må være nødvendigt for en digter, der med få og nøjagtige ord, som tilmed rimer, skal udtrykke det dybeste i sin følsomme sjæl. Merkur er i 6. hus – det daglige liv. Kærlighedens trange kår i den daglige trummerum, skrev hun bl.a. om i novellen: ”Flugten fra opvasken”.

Endelig bemærker vi, at Merkur hersker over 4. hus – hjem og barndom, temaer i TD’s forfatterskab. Igen overraskes jeg over så mange og så præcise detaljer om et menneskes liv, som man kan udlede af så få elementer i et horoskop.

Men hvor ser vi følelserne og kunstneren i horoskopet? Vi ved jo, at TD var et sårbart og et følelsesfuldt menneske.
Vi ser, at Ascendanten er i Krebsens tegn, det giver netop en følsom fremtræden.
Vi ser også, at MC er i Fiskenes tegn, hvilket leder tanken hen imod sensitivitet og fantasi, dvs. et kunstnerisk udtryk – men også imod idealer og illusioner.

Neptun, herskeren over Fiskenes tegn, fortæller mere om karriere og offentlighed, og den står overfor Venus – kærlighedens, relationernes og æstetikkens planet.
Det er her i samspillet mellem Neptun og Venus, at vi finder kunstneren. Venus er medhersker over 4. hus, dvs. gentagelse af hjem og barndom.

Behovet for at udtrykke sig kreativt ser vi bekræftet af de 3 kvintiler (72˚), som horoskopet rummer samt i overvægten af ikke-retrograde planeter i 2. kvadrant.
Tove Ditlevsens horoskop antyder hermed stor intellektuel eller mental evne til at udtrykke sig kunstnerisk – fx som digter eller forfatter.

td-som-ung-m-cigaret

Den stiplede linje (quindicilen) mellem Uranus og Neptun kan tolkes som en insistereren på at skrive på en ny, anderledes og selvstændig måde. TD dannede netop med sin udlevering af sig selv og sine omgivelser skole for senere generationers forfattere.

Vi ser også, at Uranus står i sit eget tegn og derfor har en stor gennemslagskraft. Med andre ord til det kunstneriske udtryk – kan vi føje originalitet og intensitet – igen meget rammende om TD.

Venus-Neptun forbindelsen antyder et andet af hendes temaer – kærlighed. Et af hendes kendteste digte hedder: De Evige Tre – ”Der er to mænd i verden, der bestandig krydser min vej; den ene er ham jeg elsker, den anden elsker mig”. Dilemmaet ses i oppositionen Venus-Neptun, der indikerer illusioner om kærlighed. TD var gift fire gange! Hver gang tror man jo, at “nu har jeg fundet den eneste ene”.

Læg mærke til, at de fleste ikke-retrograde planeter er i horoskopets vestlige halvdel, dvs. en stærk trang til at orientere sig mod andre – at give sig selv væk. Nok forårsaget af, at et dominerende behov for accept og anerkendelse, som – ser vi om lidt – hænger sammen med barndom og et lavt selvværd og manglende identitetsfølelse.
En motivation for at skrive kan derfor siges at være et ønske om at få accept og anerkendelse.

De mange ikke-retrograde planeter, der også er i halvbuen under horisonten, peger på uforløste spændinger i barndommen, som hun må forholde sig til, hvis hun vil udvikle sig.
Barndommen var netop temaet, som hun beskrev i flere bøger – den kendte: “Barndommens Gade” – er direkte taget fra hendes egen barndom og liv.Barndommens-gade-2
Her beskrives moren til tider som kærlig – men også som uberegnelig, idet hun – for at straffe faren, den 2 år ældre bror eller Tove – kunne finde på at udøve et tavshedsregime ved at være tavs i flere dage eller komme med voldsomme og pludselige raseriudbrud (Måne kvadrat Mars).

Morens kolossale indflydelse ses i, at Pluto er nær Måneknudeaksen og uaspekteret – den ovale cirkel. Her peges med andre ord på magt, dominans, kontrol og angst i forbindelse med moren.
Dette utrygge, men nære forhold til moren havde en enorm indflydelse på TD og var nok medvirkende årsag til den store rolle, som angsten spillede i hendes liv og forfatterskab. Det kan have været svært for det følsomme barn at finde ud af, hvordan hun kunne få morens kærlighed og undgå hendes vrede.

Det er barndommen og angsten, der er drivkraften og råstoffet i hendes forfatterskab, og som hun igen og igen beskriver i digte, romaner og erindringer.
Når faren havde arbejde, var det ofte natarbejde. Han lå derfor på sofaen om dagen enten sovende eller gemt bag en avis eller en bog – han kan derfor siges, at have været psykisk fraværende, hvilket Saturn retrograd peger på.


Begge herskere over forældreaksen – Merkur og Neptun – er under pres. Det betyder, at Tove Ditlevsen ikke fandt den støtte hos sine forældre, som kunne hjælpe hende til at danne en stærk identitetsfølelse og et solidt selvværd.

Ydermere kan vi forestille os, at skiftet til en højere social status, som fulgte med hendes succes og ægteskaber, har bidraget til usikkerheden om identiteten og angsten for ikke at slå til: “Hvornår bliver jeg afsløret?” Igennem hele livet har hun følelse af ikke at høre til – at være anderledes end andre – ikke virkelig at kunne være til, men måtte foregive og spille rollerne.
En antydning her kunne ses i Pluto i 12. hus, som kan fortolkes som ikke at blive forstået af andre.

Dette er de grundlæggende træk, som vi umiddelbart kan trække frem i fødselshoroskopet.

Havde Tove Ditlevsen fået udviklingssamtale hos en astrolog, kunne den have bidraget til, at hun havde fået et større kendskab til sig selv, sine motiver, behov og mål samt muligheder og konkrete planer for fremtiden, som derfor måske kunne have formet sig mere livsfremmende. Måske ?

Ved en astrologisamtale bliver du klogere på
hvordan du kan udfolde dine iboende muligheder.

Translate »