Stalins liv og horoskop

Hvem skulle tro, at der bag sådan en hyggelig onkel gemmer sig en diktator, der siges at have 30 mill døde mennesker på samvittigheden. Risikoen for, at der kommer et sådant menneske igen på jorden er forhåbentlig mindre, når vi kender lidt til mekanismerne - til betingelserne, psyken og hvad, der driver sådanne mennesker.

st-m-pibe-5

Når man ser billedet af den piberygende Stalin – ligner han en rar og hyggelig onkel – med et rart smil og forsonligt overskæg.
Men bag facaden gemte sig en paranoid tyran og massemorder.

Stalin var leder af Sovjetunionen fra 1922 til sin død i 1953.

Efter Lenins død i 1924 fik han udmanøvreret sine modstandere og etablerede sig som generalsekretær for Sovjetunionens Central Komité – Det kommunistiske Parti og var reelt enerådende diktator af Sovjet og etablerede et regime, som nu er kendt som Stalinismen, hvilket står for dels personkult og magtmisbrug, ensretning og dels idéen om, at socialismen først skulle bygges op i Sovjet og derfra brede sig til andre lande.
Stalin gennemtvang ved hjælp af 5-års planer en hurtig omstilling af det gamle landbrugssamfund til et industrisamfund. Det skete ved at konfiskere bønders jord og gøre dem til slaver på kollektiv- eller nærmere industrilandbrug. Herved døde ca. 10 millioner mennesker af sult, ved henrettelser eller udmagret og arbejdet ihjel i Gulag fangelejrene.

fanger-store-terror

I den Store Terror fra 1934 – 1938 blev knap 2 millioner mennesker – partifolk, folk med højere uddannelser, officerer og mange almindelige mennesker, som kunne tænkes at være modstander af parti, planer og Stalin – arresteret, heraf blev ca. halvdelen skånselsløst henrettet – mens den anden halvdel blev brugt som arbejdskraft eller sendt til en af de frygtede Gulag-fangelejre.

Snart var hele den gamle partielite og store dele af officerskorpset udryddet og loyale støtter indsat på alle poster.
Inden for alle sider af livet som sovjetborger blev der indført en omfattende ensretning, hvor det kun var tilladt at tænke og handle i overensstemmelse med partiets linje.

Nogle historieforskere mener, at Stalin – ved at lave ikke-angrebspagt med Hitler-Tyskland i 1939 og dele Polen imellem sig – var medvirkende til at starte 2. verdenskrig.
Tyskland og Sovjet besatte hver sin del af Polen og var hver især ansvarlige for ufattelige lidelser og udryddelse af millioner af mennesker.

Imidlertid brød Tyskland ikke-angrebspagten til Stalins chok, idet Sovjet 22. juni 1941 blev angrebet i Operation Barbarossa – historiens største og blodigste militære felttog.  

st-og-hitler

I alt døde ca. 22 millioner russere – halvdelen civile – i 2. verdenskrig.
Til sammenligning døde ca. 7 millioner tyskere, 5 millioner polakker og 2,6 millioner japanere.
(Kilde: http://www.1sted.dk/2verdenskrig/tabstal.aspx).

Stalin blev efterfølgende hædret for at vinde over (eller for at være med til ) Nazi Tyskland – igen med utallige millioner unødige ofre, grundet overmod og inkompetence.
Efter 2. verdenskrig blev Sovjet, indtil sammenbruddet i 1991, anerkendt som den ene af to supermagter.

Stalin står som en af historiens store massemordere på linje med Hitler, Mao og Napoleon og siges at være skyld i over 30 mill. døde.

Hvorfor er Stalin interessant i dag?

Det er han, fordi hans type sagtens kan komme igen. Med mellemrum kommer folkets råb om en stærk mand, der kan rydde op og hurtigt løse store og komplekse samfundsproblemer, hvorved vejen banes for demagoger og det, der er værre.

Hensynsløse magtmennesker kan udnytte et magttomrum til at tage magten. Først når det er for sent, går det op for folk, hvad de har bidraget til – terror, udsultning, drab, henrettelser – endnu mere ulighed og uretfærdighed. Stalin var sådan et menneske.

Hvordan kunne han udvikle sig til et sådant menneske og hvordan kunne han få og bevare magten over 130 mill. mennesker i 30 år og forårsage så megen lidelse?

Vi må forstå sådanne mennesker, mekanismerne og det, der driver dem, så vi bedre kan blive i stand til at gennemskue fremtidige kandidater og måske hindre gentagelser og dermed flere lidelser i verden.

Stalin gør comeback i Rusland – nationalister skriver historien om i Rusland. Patriotisme er den nye religion i Rusland, hvor man møder et nyt, positivt syn på landets kommunistiske fortid.
Ruslands nye undervisningsminister Olga Vasiljeva hævder, at Stalins udrensninger var nødvendige og også er blevet overdrevet i historiebøger.

Det er en bølge, der skyller ind over Rusland i disse årEfter en langvarig økonomisk nedtur i 90’erne er russerne ved at opbygge en ny identitet ved at dyrke nationalismen. Og det er i høj grad regeringen med Putin i spidsen, der er bannerførere for det nationalistiske projekt,

fortæller DRs Rusland-korrespondent, Matilde Kimer på DR Nyheder 12. 9. 2016, som har rejst rundt i Rusland op til det kommende parlamentsvalg 25. 9. 2016.

putin-stalin

]Astro-psykologiske analyser giver dybdegående og præcis forståelse af, hvorledes et menneske er psykisk sat sammen, dets potentiale og udfordringer. Biografier fortæller hvorledes disse potentialer blev udviklet og brugt.

Mange mennesker har tilsvarende aspekter i deres horoskoper – men bliver ikke magtpsykopater. Vi ved at Hitler som barn blev udsat for tilfældig vold fra sin fars/stedfars side. Det samme var tilfældet med Stalin. Der sker en vis forråelse og en forkvakling af personligheden, som senere kan få udløb, når de rette omstændigheder indtræffer.

Lad os se på hvorledes aspekter af personligheden astrologisk set var sat sammen hos Stalin, hvordan den blev formet og kom til udtryk. Vi vil med et par få astrologiske penselstrøg male et psykologisk portræt og se hvordan det passer med det, vi kan læse os til.

Man behøver ikke at være astrolog – bare tilstrækkelig interesseret i astrologi, psykologi, historie, samfundsforhold til at følge de grundlæggende analyser og udredninger.

Se mine kilder nederst på siden.

Stalins fødselstidspunkt og horoskop
Astro-Databank på astro.com (AstroDienst) har 18. december, 1878 kl. 12,00. Astrotheme.com har samme dato, men kl. 8,15.
Det giver Sol i Skytte og Månen i Vægt. Denne kombination betyder (NT, p. 95),  at energierne bag store idéer let får et socialt afløb og man let kan blive narret. Ascendanten i Fiskenes tegn peger ligeledes på en følsom natur. Det passer langt fra med det, vi ved om Stalin!

iflg. Montefiore, (Mf I s. 48) opdigtede Stalin meget om sit liv, fordi han var hemmelighedsfuld og ville lægge et slør af mystik omkring  sig. Bl.a. skulle den officielle fødselsdag være 21. december 1879 – mere end et år senere, hvilket i 1901 gjorde det muligt, for Stalin at undgå at blive indkaldt som værnepligtig til hæren, (Mf I, s. 109).

Montefiore er – ved granskning i KGB-arkiver m.m. – kommet frem til 6. december 1878 – en dato Stalin i andre sammenhænge skulle have holdt fast ved.

Datoer i det gamle Rusland var – efter den gamle julianske kalender – 13 dage bagefter i forhold til den nye gregorianske kalender, som bruges i Vesten. Den sovjetiske regering gik over til den nye kalender midnat den 31.1.1918, hvor den følgende dag blev erklæret for 14.2.

Tidspunktet er korrigeret til 5,29.  Se forneden hvordan det passer med hændelser i hans liv.

Herved kommer Solen ligeledes i Skytten, men Månen i Tyren. Denne kombination betyder, at de idealistiske energier, som kanaliseres ind i forretnings- eller æstetiske strukturer bygges op for at tjene samfundet. Ophøjede idealer og pragmatisk sikkerhed er godt forenet i denne kombination, (NT, p. 94).

Ascendanten kommer dermed i Skorpionen.
Om dens udseende skriver Karl Aage Jensen: Middelhøj, tæt , markant ansigt med buske evt. sammenvoksede øjenbryn, kraftigt, mørk viltret hår, mørke, borende øjne eller et hypnotisk blik – kan evt. skifte farve efter sindstilstand  – ”blive sorte af vrede”, (KA, s. 194), hvilket synes at passe perfekt til den måde Stalin er blevet beskrevet på.
Han skulle desuden være ”ulve-agtig” med gule øjne eller ørneøjne og et gennemtrængende blik, der fornemmer det, som ligger under overfladen hos andre. Man fornemmer en magtfuld, intens udstråling –  mistroisk, snu og manipulerende.

Ascendantherskeren Pluto er i konjunktion med Descendanten, her kan der være en tendens til at dominere og påtvinge andre sine værdier og opfattelser – ved hjælp af direkte tvang eller manipulation.
Man kan være en prøvelse at være sammen med for andre, for man er magtfuld og vil styre dem – måske mest fordi, man er bange for at blive styret af dem.
Pluto betyder også angst – her angst for andre. Vi læser, at den ældre Stalin var paranoid, så fjender alle vegne. Enten styrer han andre eller han udrydder dem ”det er mig eller dem”. Her kan være en delforklaring på ”Den Store Terror” i 30’erne.

Vi bemærker, at Pluto er i sekstil med Saturn og de danner en uaspekteret ø. Her mødes transformation og et nyt perspektiv med en uflyttelig struktur. Det er kamp mellem status quo og uundgåelige ændringer. Hos Stalin er det en stærk basis for magt ved hjælp af manipulation og kontrol.

Når Mars er involveret (den i konjunktion med Ascendanten – også i Skorpionen) har vi en hensynsløs magtudfoldelse.
Vi bemærker desuden, at Mars er uaspekteret samt oriental – dvs. den kommer op over horisonten lige før Solen og er af afgørende betydning for karrieren.

Mars er dermed peget ud som den altdominerende planet, hvilket betyder et stort behov for at gøre sig gældende, gå foran, for at kæmpe – aggressionen, modet og handlekraften er der – plus en villighed til at tage risici – kort sagt en kriger, en leder.

Bare med disse tre planeter og aksen har vi faktisk en ret rammende beskrivelse af Stalin – et stærkt og måske hensynsløst magtmenneske, der vil kontrollere sine omgivelser.

Men lad os uddybe med et par nuancer.

Vi bemærker, at der er flest planeter under horisontlinjen. Det betyder, at uløste problemer fra barndommen vil være et evigt tema, som skal bearbejdes, hvis ikke barndomspåvirkninger skal have en altdominerende indflydelse på hele ens liv. Det blev de ikke hos Stalin og barndomstraumerne blev derfor af den magtfulde Stalin udløst på omgivelserne – med mange millioner af ofre til følge.

Stalins forældre mistede to drenge før Stalin blev født, begge døde et par måneder efter de kom til verden. Selvom børnedødeligheden var stor dengang, påvirkede det forældrene meget. Faren fik åbenbart en undskyldning for at drikke uhæmmet, så han ikke kunne sørge for kone og barn og kom ofte fuld hjem og bankede både kone og søn. Moren havde flere mandlige beskyttere og der var tvivl om, hvem der egentlig var faren til den lille Josef.

Josef Djugasjvili hed han, men blev kaldt Soso – drengen. I øvrigt havde han mange navne – i alt ca. 40 tilnavne, signaturer og dæknavne – bl.a. Beso, Koba, Ivanov, koparrede Oska, Kaukasieren. Dels for som den Plutoniker, han var at lægge et røgslør omkring sig og dels for at skjule sig for zarens efterretningstjeneste – det hemmelige politi Okhranaen. Læsere af russiske romaner ved, hvor svært det kan være at hitte rede i de mange navne, personerne kan have.

Navnet Stalin tog han omkring 1912 og betyder stål – manden af stål. Navnet mindede lidt om Lenins, som oprindeligt hed Vladimir Ilyich Ulyanov.
Stalin voksede op i byen Gori i Georgien, Kaukasus. I slutningen af 1800-tallet var området stort set lovløst som i det Vilde Vesten.
Der var tradition for gadekampe, hvor alle kæmpede mod alle. Den stærkeste og mest hensynsløse vandt. Stalins disposition for kamp og brutalitet kunne her blive udløst og trænet. Det var egenskaber han senere som professionel revolutionær og endnu senere som diktator skulle få brug for.

Månen, Neptun og Jupiter ses at være i udfordrende aspekter til Måneknuden, hvilket vidner om morens store indflydelse på idealer og religiøsitet.

Hendes store ønske var, at Josef skulle være præst. Som 10 årig kom han på en skole under kirken, og da han var dygtig i skolen og fortsatte han som 16 årig på præsteseminariet.

stalin-som-dreng

 

Imidlertid blev han optaget af idealer om, hvordan samfundet skulle indrettes for større social retfærdighed og blot et år før han blev præst, skiftede han de åndelige idealer ud med revolutionære idéer, droppede ud af seminariet i 1899 og blev fuldtids og professionel revolutionær. (Tr Uranus = MC, MC = Saturn).

I slutningen af 1800-tallet var der stor modstand mod zar-vældet i Rusland. Voldelige opstande hørte til dagens uorden. Okhranen – zarens hemmelige politi – var travlt optaget af at fange og arrestere revolutionære og anarkister, hvoraf mange blev henrettet, deporteret eller sendt til Sibirien.

Lenins bror blev henrettet for samfundsomstyrtende virksomhed i 1887, hvilket skulle have fået Lenin til at blive revolutionær.
Han blev først sendt til Sibirien og senere deporteret til udlandet, hvorfra skrev sine bøger og pamfletter, drev partivirksomhed og påvirkede revolutionære bevægelser i Rusland

Stalin læste Lenins skrift: ”Hvad skal man gøre” (1902) – og blev fanget ind af Leninismen, som indebar, at en lille oplyst, avanceret gruppe – en elite – skulle på de undertryktes vegne tage føringen, uddanne masserne med politisk bevidsthed og omstyrte den daværende, undertrykkende, zaristiske ledelse og selv tage magten og indlede proletariatets diktatur.

Vi ser Uranus i konjunktion med MC – en villighed til at tage risici i ens karriere og man kan blive en ledende kraft eller i en autoritetsposition for en samfundsomstyrtende gruppe. Og det var jo lige præcis det han blev.
De fire stærke planeter – Mars, Pluto, Saturn og Uranus – er, som vi har set, alle voldsomt fremhævet, og de bekræfter historierne om Stalin, som udøver af pludselig brutal og hensynsløs vold.

stalin-og-lenin-som-yngreI Stalin så Lenin sin mand – en mand, der fik løst problemerne. Han udryddede mulig opponenter mod hans parti, stikkere og skaffede penge til sagen ved bankrøverier, afpresning, løsepenge – med andre ord almindelig gangstervirksomhed. Stalin havde som mafiaboss gode evner til at planlægge, organisere og få andre til at gøre det beskidte arbejde.

Retfærdigvis skal siges, at ifølge Mf beholdt Stalin næsten ingen penge til sig selv – alt gik til sagen og til opretholdelse af Lenins liv i udlændingehed. Kvinder omkring ham mente, han blev for afmagret, og at han var klædt i for gammelt og alt for tyndt tøj til de hårde vintre.

Denne ærlige adfærd og store idealer, hvor egne behov ofres for sagen – en nærmest religiøs holdning – tilskriver vi forbindelsen mellem Måne, Neptun og Jupiter.

Samme religiøse holdning gav sig også udslag under udrensningerne og skueprocesserne i Moskva sidst i 1930’erne, hvor de anklagede før deres henrettelse skulle indrømme at have afveget fra den rette revolutionære, ”stalinære” lære – akkurat som kættere i Middelalderen blev tvunget til at indrømme afvigelse fra den rette tro, før de blev brændt på bålet.

Stalin blev arresteret flere gange og sendt til Sibirien, hvorfra han flygtede næsten hver gang. Og muligvis spillede han som mange andre et dobbeltspil, for der var også historier om, at han var meddeler for Okhranaen – måske udleverede han nogle af fjender. _stalin-forbryderalbum

_stalin-som-ungStalin besad flere nuancer. Hvem skulle have troet, at han i sine unge dage skrev poesi og skulle have haft så smuk en sangstemme, at en far ville give sin datter bort til en mand med så blød og rørende en stemme – her var det ikke skindet; men stemmen, der bedrog!

Vi ser, at med Solen præcist på Venus (igen en uaspekteret ø) og tre quintiler har vi en kunstnerisk og kreativ begavelse.

Han var tillige en en stor kvindebedårer (Sol-Venus) og med en fremhævet Mars, som hersker over 5. hus underbygges de mange affærer, han havde som ung.

Stalin fik en del børn, men vedkender sig kun få, som dog var fremmede for ham –  undtaget den kendte datter Svetlana. En søn – Jakov blev taget til fange af tyskerne og skulle til farens stolthed have fået en heroisk død i fangelejren. En anden søn Vasilij blev pilot, alkoholiker og satte som en vestlig millionærsøn en ny standard for korruption, udsvævelser og lunefuldhed.stalin-med-sine-2-boern

Sønnike var i 1947 øverstkommanderende for luftvåbenet i Moskva militærdistrikt – et job, der langt oversteg hans evner, men ingen turde viderebringe oplysninger om sønnens udskejelser og uduelighed til Stalin, (Mf II, s. 578).

En anden nuance var hans store belæsthed. Stalin studerede nøje Marxismen og Leninismen foruden mange andre bøger, var meget velorienteret og studerede hele sit liv, og opfordrede folk omkring sig til også at læse de rette bøger.

Dette store og dybtgående intellekt (kan vi sige) tilskrives Merkur – hersker over MC og 8. hus – i Stenbukken og i Stortrigon til Uranus, som er nær MC og medhersker over 3. hus og Måne/Neptun. Han havde derfor let ved at udtrykke store følelser og idealistiske tanker. Bidrog med egne skrifter til udviklingen af Leninismen/Stalinismen.

At være enehersker over et så kæmperige med knap 200 millioner indbyggere, krævede ikke alene vilje og evne til magtspillet; men også et enormt intellekt, bl.a. fordi han tog sig af og besluttede om næsten alle detaljer.

Stortrigonen i Jord betyder dels en lethed med at få tingene gjort og dels en forsvarsmekanisme – man forsvarer sig mod frygten for ikke at være værdifuld, brugbar eller til nytte – ved at bevise, at man er uundværlig og kan bridrage med noget nyttigt. En sådan stortrigon bliver til et lukket kredsløb af praktisk selvtilstrækkelighed – man ved alting meget bedre selv og har ikke brug for råd fra andre.
Således blandede Stalin sig i generalernes dispositioner i 1941, da tyskerne angreb – med katastrofale følger, mange hundrede tusinder soldater blev unødigt taget til fange eller dræbt.
Dette at han tog sig selv af de mindste detaljer kan også ses som udslag af frygt for, at andre kunne få indsigt og magt – hans paranoia.

I begyndelsen af 1950’erne opstartede han endnu en terrorbølge, der denne gang gik ud over jøder og især jødiske læger, hvilket kom ham til skade, da han 5. marts 1953 fik hjerneblødning og døde – sikkert fordi ingen kvalificerede læger var tilbage.
Iøvrigt var hans død til stor lettelse for medlemmerne af Politbureauet (regeringen), for mange her vidste, at de – og dermed deres familier – snart stod for tur til udrensning og henrettelse.(Sa Ur = Asc; Sa Sol, Ve = MC; Tr Plu = Asc). ]doede-stalin-4-fra-politb

Mine kilder er:
Simon Sebag Montefiore: Unge Stalin, Borgen 2008.  (Mf I)
Simon Sebag Montefiore: Stalin: Den røde zar og hans hof, Borgen 2010.  (Mf II)
Wikipedia og nettet iøvrigt.
Noel Tyl: Synthesis & Counseling in Astrology, Llewellyn Productions, 2009.  (NT)
Karl Aage Jensen: Astrologiens Univers, Forlaget Galaxen, 2005.  (KA)

 

Ved en astrologisamtale bliver du klogere på
hvordan du kan udfolde dine iboende muligheder.

Del denne artikel:

Kendtes horoskoper

h.c. andersen

En astrologisamtale med H.C. Andersen

De fleste kender H. C. Andersen som en hyggelig eventyrdigter – men han var også en kritiker af samfundsordenen og af menneskers måder at behandle hinanden på. Med stor psykologisk indsigt, humor og ironi spiddede han det falske og oppustede og behandlede på nye måder de evige temaer om uretfærdighed og kampen mellem det gode og det onde.

Læs mere

Kong Frederik X’s horoskop

Kong Frederik X har fået anerkendelse og er blevet populær især blandt de unge som sports- og musikprins.
Han er blevet trænet, oplært og forberedt hele sit liv til at indtage posten som Konge.
Se i denne astro-psykologiske analyse om han har potentialerne.

Læs mere

Mette Frederiksens horoskop

Jobbet som politiker er ideelt for Mette Frederiksen, for her kan hendes medfødte potentialer, uddannelse og erhvervede talenter folde sig ud. Her kan hun realisere sig selv – her er hendes kald!

Læs mere

Lars Løkkes horoskop

Lars Løkke har 4 planeter og MC i Tyrens tegn – konkret og praktisk, bringer sig naturligt i centrum, har talegaverne, er i god kontakt med folk, vil skabe store ændringer med kreativ problemløsning.

Læs mere

Bidens horoskop

Joe Biden er et modent menneske – troværdig, etisk og moralsk. Et sådant menneske som præsident har USA og verden netop brug for nu.

Læs mere

Donald Trumps horoskop

Donald Trump er en af de mest kendte personer i verden. Han er forsidestof, for næsten hver gang han udtaler sig offentligt kommer der nye uhyrligheder, overdrivelser, angreb, mistænkeliggørelse eller fornærmelser, der om muligt er værre end de foregående. Går hver gang over stregen, synes at blive mere og mere skinger.

Læs mere
Translate »