Selvværd

Lavt selvværd hæmmer din livsudfoldelse og udvikling. Du kan - ved lidt hjemmearbejde - udvikle dit selvværd og derved udfolde flere af dine medfødte muligheder, realisere dine potentialer og øge din livskvalitet.

Selvværd. Udvikling. Potentialer. Selvrealisering – er værd at stræbe efter.

Har du holdt dig selv tilbage fra at række hånden op og stille spørgsmål eller at tage ordet i en forsamling?

Har du tøvet for længe med at indlede en snak med én, du godt ville kende nærmere, og så var det for sent?

Har du sagt til dig selv – det tør jeg ikke, de vil grine af mig og vil snakke om mig bagefter.

Hører du nogle gange en indre stemme, der siger – det kan du ikke finde ud af? Du lærer det aldrig – du er for dum. Du er ikke god nok.

Måske siger den – du er for tyk, for tynd, for høj, for lav.
Du har for små bryster/ for store bryster, for små læber /for store læber.
Du er ikke værd at elske og du finder aldrig en partner.

Hvis du kan sige ja til flere af disse, kan du have lavt selvværd og prøver måske ikke at realisere dine potentialer.
Det kan betyde, at livet opleves som meningsløst og kan igen føre til utilfredshed, bitterhed, depression – med andre ord et vanskeligt og ulykkeligt liv. At arbejde på at øge sit selvværd er derfor en god idé.
Længere nede er nogle selvværdsopgaver – tag dem, du synes er mest relevante for dig og i dit eget tempo.

Den indre stemme har en gang været en ydre stemme – måske en forælders, en lærers eller en af dine venners.
Det kan også være reklamer om, at man skal se ud på en bestemt måde for at være god nok.
Det bagvedliggende budskab er – det kan du ikke finde ud af. Du er ikke god nok!

Ordene blev gentaget så mange gange, at man til sidst selv tror, at man ikke er noget værd.
Budskabet er blevet internaliseret – man er blevet programmeret til at have lavt selvværd.

Lavt selvværd gør, at man holder sig tilbage, ikke bruger sine medfødte potentialer og går glip af muligheder, oplevelser, erfaringer og udvikling – kort sagt går lidt i stå.

Lavt selvværd er ikke det samme som mangel på selvtillid.

Selvværd

Selvtillid er noget ydre og handler mest om færdigheder – noget man er god til, f.eks. at lave mad, holde foredrag, god til teknik, IT osv.
Man kan kompensere for lavt selvværd ved at øge sin selvtillid – blive dygtig på et område eller opgradere sit udseende.

 • Kvinder bruger traditionelt mange penge og meget tid på tøj og make-up.
 • Mænd prøver at præstere meget eller at se barske ud – træner store muskler frem, kører i store biler, har mange tatoveringer, har en stor hund og går med solbriller, når solen ikke skinner.

Selvværd er noget indre – det, vi tror om os selv.

Det vi tror om os selv har det med at være selvopfyldende.

 • Når jeg tror, at jeg kan – er der større chance for, at jeg kan.
 • Når jeg tror, at jeg ikke kan – kan jeg nok heller ikke. Jeg prøver nok ikke.

Selvom vi ved dette, blandes de to begreber tit.

Selvværd kan gradueres – hvor på skalaen er du?

Højt selvværd
Jeg er god nok og accepterer mig selv som jeg er.
Jeg er ikke perfekt. Jeg laver fejl, det er ok – jeg lærer af dem og bliver bedre.
Jeg er den bedste til at være mig.

Mellem
Jeg har masser at byde på.
Er grundlæggende ok – men vil gerne ha’ det bekræftet.
Jeg holder mig lidt tilbage, afventer og ser hvor det bærer henad – så kan jeg altid byde ind.

Lavt selvværd
Jeg vil ikke stille spørgsmål eller fortælle hvordan jeg ser tingene – for så opdager de, hvor lidt jeg ved.
Når de siger, at jeg har gode idéer – mener de nok i virkeligheden, at jeg ingen jordforbindelse har.
Det var ikke godt nok. Jeg lærer det aldrig. Jeg er en fiasko. 

Hvordan kan du bevæge dig opad på skalaen – og få mere selvværd?
Når lavt selvværd er kommet af, at du gennem mange år er blevet negativt programmeret, kan du også omprogrammere dig selv til at tro, at du er god nok:

 • fra at tro om dig selv, at du er grim, dum, uduelig, mindreværdig.
 • til at tro på at du kan, er god nok – er noget særligt.

Hvis du har haft en hård og ukærlig barndom med fysisk og verbal vold og trusler, er det bedste du kan gøre for dig selv nok, at finde en god psykoterapeut, der kan hjælpe med at bearbejde de dybe traumer og opbygge selvværdet.

Blev du ikke set, som den du var og fik du ikke opbakning hjemme, kan du som voksen have udfordringer med din identitet, dit selvværd og at bruge dine medfødte muligheder.

I horoskopet ser vi dette som spændinger til 4. og 10. hus, Ascendanten, Solen, Månen eller til herskerne herover.

Horoskopet viser din psykiske struktur – dvs. den måde, du psykisk er sat sammen på, dine ressourcer og de opgaver, som du er kommet for at løse – dvs. at slippe din psykiske bagage og at realisere dine potentialer. Mange løser ikke de opgaver – som de er kommet for at løse – fordi de har lavt selvværd og udvikler sig ikke, som de kunne og bliver derfor utilfredse.

Hvad vil det sige at udvikle sig?

Det gør man især, når man overskrider sine begrænsninger.
F.eks. ved at erkende, at du nødigt fortæller om dig selv til andre, men ”holder kortene tæt ind på kroppen”. Og beslutter, at næste gang lejligheden byder sig, vil du fortælle om nogle af dine fejl og fejltagelser og vil tage dig mindre af andres vurderinger af dig.
Eller erkender, hvor vigtigt det er for dig at være populær og få andres accept ved at være overhjælpsom og at gøre alt for meget. Og beslutter dig for at have mere kontakt med dig selv – dine følelser og behov.

At lytte til sin indre stemme – sin samvittighed, sin fornemmelse for det rette er også at udvikle sig.
F.eks. ved at sige fra, når du er vidne til, at andre ikke bliver behandlet godt.
Eller at sige fra til mere stressende overarbejde, når du har forpligtelser hjemme. Eller at sige fra hjemme, fordi du har noget vigtigt på dit arbejde.

At gøre noget aktivt.
F.eks. ved at videreuddanne sig for at kvalificere sig til et bedre arbejde.
Eller at søge mindre belastende arbejde til en lavere løn, fordi andre ting i livet er vigtige.
Det kan også være at opsøge nye sociale kontakter for at komme ud af sin ensomhed.
Eller at tage initiativ til at løse problemer med andre – sin partner, sin familie, sine kolleger, sin chef.

I horoskopet ses udfordringer som spændinger mellem planeter. De samme spændinger kan også ses som potentialer. Når man søger at realisere potentialerne, bliver de til ressoucer.

Så det er meget vigtigt at man arbejder så meget med sig selv, at lavt selvværd ikke er en hindring for ens udvikling og dermed for at leve et meningsfuldt liv.

Her er et forslag til, hvordan du kan omprogrammere dig selv til at tro på, at du er et værdifuldt menneske med mange gode egenskaber og som har meget at bidrage med til andre.

Det handler om identitet – om at kende dig selv, finde ud af hvem du er og se dig selv i et positivt og konstruktivt lys.

Den, du er – kan beskrives på mange måder. Her gør du det via dine interesser og værdier – dvs. det, der er vigtigt for dig.
Det kræver lidt tanke- og skrivearbejde. Tag, som sagt de spørgsmål, som du synes er mest relevante for dig og i dit eget tempo.

Skriv mindst tre svar på hvert af spørgsmålene:

Hvad interesserer du dig for? ………..

Hvorfor – hvad giver det dig?  ………..

Hvad kan du li at lave? ………..

Hvad er du god til?  ………..

Hvad er du ikke så god til? ………..

Hvad kunne du tænke dig at blive god til?  ………

Kom i tanke om tre tilfælde, hvor andre roste dig  ………
Opøv din evne til at tage imod. Du fortjener ros for din indsats!

Hvad værdsætter du hos andre? ………..
Øv dig i at lægge mærke til andres gode handlinger og egenskaber.

Hos hvem? ………..
Husk at sige det til vedkommende – giv komplimenter!
Øv dig at sige noget positivt til andre.

 

Hvilke positive udtalelser, vil du kunne få, hvis din nærmeste skulle sige noget positivt om dig?

Din partner ………..

Dine børn ………..

Din mor  ………..

Din far ………..

Dine søskende ………..

Øvrige familie ………..

Dine venner ………..

Dine naboer ………..

Dine kolleger ………..

Din chef  ………..

Andre  ………..

Sammenfat disse mange positive udsagn til 3 udsagn:

………..

………..

………..

 

3 eksempler hvor du lykkedes med noget.
Hvad gjorde du? ……..  …….. ……..

Hvorfor var du tilfreds med det?  ………..

Hvad er fælles for de 3 eksempler? ………..

Uddrag essensen, så du kan bruge det en anden gang.   ………..

Tænk på en situation, hvor du havde selvværd  ………..
Hvad kendetegnede den?  ………..

 

Mindst 3 ting, du kan bidrage med til andre?
…….. ……..   …….. ……..   ……..
F.eks. kan du besøge nogen, der aldrig får besøg!

 

Hvordan er du forskellig fra andre?  ………..
Hvad er din særlige måde at tænke, tale, at gøre noget på ………..
Husk – du er den bedste til at være dig!

 

Hvilke fem gode egenskaber, ville du ønske, at andre ville se hos dig.

…….. …….. …….. ……..   ……..

Du ville kunne li’ dig selv lidt mere, hvis du var…

 • Mere:       ………..
 • Mindre:   ………..

 3 ting du gerne ville – hvis du turde og er på vej opad selvværdsskalaen – f.eks.

 • Holder en tale for mange mennesker
 • Invitere én ud på date
 • Sige din mening til den næste, der træder dig over tæerne.

 

Skab et idealbillede af den person, du gerne vil være – tre egenskaber, du gerne vil have.

 • Jeg vil gerne være en stærk person, der hviler i mig selv, som ikke har brug for andres anerkendelse, fordi jeg ved, hvem jeg er (mine gode og mindre gode egenskaber) og hvad jeg vil.
 • Jeg vil også gerne være én, som andre ser op til, fordi jeg er ansvarlig og hjælpsom.
 • Endelig vil jeg gerne forstå mig selv, andre og verden på et dybere plan, fordi jeg er i kontakt med mine følelser og behov.

F.eks. Jeg vil gerne være et stærkt, ansvarligt og klogt menneske.

Forestil dig, at du er den person.

 • Hvordan ser du ud? – din kropsholdning, dit ansigtsudtryk.
  Find evt. inspiration i en rollemodel – et menneske, der har de rigtige egenskaber og handler derudfra. Det kan være én fra nutiden, en historisk person eller fra en film eller en bog.
 • Hvordan vil det mon så føles at være dig?
 • Hvad tænker du så om dig selv?
 • Hvad vil andre tænke om dig?

Dette er idealbilledet af dig selv og målet for din personlige udvikling de næste par år.
Det er vigtigt at ville noget – at have mål – og gå efter dem. Så når man noget og bliver mere tilfreds med sig selv.
Hvis ikke – kan man synes, at man ingen vegne kommer, går i stå – og bliver utilfreds.

 

Sådan kan du nå dit mål og nærme dig idealbilledet af dig selv?

 1. Svar på spørgsmålene ovenover. Overvej dem grundigt – det er dig og dit liv de handler om.
 2. Beslut, at idealbilledet er dig om nogle år.
  Når det har taget så mange år at skabe det negative selvbillede – vil det nok også tage et stykke tid at omprogrammere dig selv – til et positivt selvbillede.
 3. Omprogrammér din underbevidsthed. Prøv disse tre teknikker: Visualisering. Bekræftelser. Handle-som-om.

 

VISUALISERING
Brug idealbillede af dig selv. Forestil dig, at du har nået dit ideal.Se dig selv som et stærkt, ansvarligt og klogt menneske, der har selvtillid og virker overbevisende på andre.Fasthold billedet i dit sind – på din indre skæm –  f.eks. 2 min. hver morgen. I en bestemt situation, hvor du udtrykker de 3 egenskaber/kvaliteter

 • Hvordan ser du ud, hvordan taler du?
 • Hvordan opfatter andre dig?

Fyld ud med flere detaljer.

Hvis der kommer frygt, vrede eller andre følelser op – er det vigtigt ikke at forsøge at bekæmpe dem eller undertrykke dem – men at tillade og acceptere dem.
Giv dem ikke unødig opmærksomhed – bare lad dem være – som nogle fremmede mennesker, du går forbi på gaden.
Husk – at det du giver opmærksomhed vokser!

Forestil dig en situation, hvor du f.eks. skal til en jobsamtale.
Forestil dig, at du går ind i lokalet til dem, du skal have samtalen med
De sidder omkring et bord, du hilser på dem – giver hver enkelt hånd, ser dem kort i øjnene.
Siger en positiv, rosende bemærkning.
Noget, du har hentet fra deres hjemmeside og har forberedt eller noget positivt, som du spontant finder på.
Sådanne positive bemærkninger fortæller dem, at du er et positivt og givende menneske.
At du hviler i dig selv, er observerende og har så meget overskud, at du bidrager med noget godt til dine omgivelser.
Ja – så har du nærmest fået jobbet. Hvem vil ikke gerne have en sådan kollega?

Forestil dig videre, at du sætter dig og fortæller, hvordan dine hidtidige ansættelser og erfaringer har givet dig de kvalifikationer og kompetencer, der fint vil kunne komme til udfoldelse i dette job.
Og at du vil glæde dig til at være en del af deres team – osv og bla, bla, bla.

Igen kommer der måske angst og negative tanker op i dig.
Lad frit alle fysiske og følelsesmæssige fornemmelser komme op.
Det er bedst, at de kommer her i visualiseringsøvelsen – for så kan du bare lade dem komme og forsvinde.

Forestil dig, at samtalen forløber på bedste måde, at du har helt styr på dig selv og på situationen.
Husk – at spørge hvornår du kan starte og hvornår du får deres svar.
Til sidst går du lettet og glad ud af lokalet.

En sådan øvelse kan hjælpe med at få bugt med nervøsitet og give mere selvtillid.
Og der er større chance for, at du fint klarer den virkelige samtale.

Selvfølgelig er det ikke nok bare at visualisere. En jobsamtale kræver også at have nogle gode, relevante fortællinger om dig selv og spørgsmål med.

 

BEKRÆFTELSE
Bekræftelsen erstatter de negative betegnelser – du måtte have om dig selv i dit indre – med positive udsagn.
De virker bedst, når man siger dem i:

 1. person: Jeg er et stærkt, ansvarligt og indsigtsfuldt menneske.
 2. person: Du Solveig – du er et stærkt, ansvarligt og indsigtsfuldt menneske.
 3. person: Hende, Solveig – hun er et stærkt, ansvarligt og indsigtsfuldt menneske.


HANDLE-SOM-OM
Man handler som om, man faktisk har den indre tilstand og kvaliteter – fake it till you make it!
Øv dig. Opfør dig, tal og bevæg dig – som om du allerede er et stærkt, ansvarligt og klogt menneske.

Kan stive én lidt af, hjælpe til at overbevise sig selv om, at man er på rette vej. Til sidst er man der og gør det naturligt.
Husk – der er den lille daglige øvelse, der gør det.

Sæt en realistisk tidsramme – måske et par uger, måneder eller år.
Vigtigt ikke at bebrejde dig selv, at der nogen gange stadig synes at være et stykke vej til målet.
Husk – at udvikling tit går 2 skridt frem og 1 tilbage.

Man behøver heldigvis ikke at have 100% selvværd for at udvikle sig.
Når man søger at overskride sine begrænsninger, når man søger at få støre kontakt til sine følelser og behov, når man gør noget for at løse problemerne i sit liv, udvikler man sig. Når man udvikler sig – er man i harmoni med universet, hvis grundlæggende princip netop er udvikling. Derfor vil man opleve sit liv som grundlæggende meningsfuldt.

Livet opleves også meningsfuldt, når man følger sit kald.
Dit kald er det arbejde- og livsområde, hvor du bedst kan udfolde dine anlæg og interesser.

Ved en astrologisamtale bliver du klogere på
hvordan du kan udfolde dine iboende muligheder.

 

Del denne artikel:

Formål med livet

At tage ansvar for sit helbred

Et godt helbred fås ved at følge de mange gode råd: Sund kost, tilskud af vitaminer og mineraler, motion. Husk alt det gode, der også sker. Opmærksom på andres positive sider. Finde sit formål med livet = mening.

Læs mere

At slippe sin psykiske bagage.

Når vi løser de opgaver vi er kommet for at løse – f.eks. dem, der hører med til vores alderstrin, karmiske opgave og rydder op i vores psykiske bagage – udvikler vi os, er derfor i pagt vores sjæl – så oplever vi livet som meningsfuldt.

Læs mere

At realisere sine potentialer.

Dharma er at løse vores livsopgaver og at realisere vores personlige og åndelige muligheder – det er at forlade livet på et højere niveau end da vi kom. Når vi er i færd med løse vores livsopgaver, udvikler vi os og oplever livet som meningsfuldt.

Læs mere
større virkelighed

At udvikle bevidstheden.

Spiritualitet er udtryk for en overbevisning, at der udover den fysiske verden også er andre – indre verdener.
Grundlæggende opfattes alt som energi…

Læs mere
Translate »