Tvillingerne

Tvillingerne - hurtig, fleksibel og alsidig. Har opmærksomheden mange steder på én gang. Her er en konstant aktivitet som afløb for denne utrættelig strøm af energi, virkeligheden i al dens mangfoldighed skal opdages, afprøves og formidles.

Solen er livsenergien (Prana), der giver lys og liv til alt i solsystemet og til alt i horoskopet. Solen er kærnen – identitet og selvudfoldelse. Det tegn, som Solen stod i ved fødslen er ens stjernetegn og dermed ens grundlæggende energi. Solen fordeler via et komplekst fordelingssystem – planeter, tegn og huse – sin energi til alle livsområder.
Astrologi er kunsten at forstå og konstruktivt at bruge denne energifordeling til at leve mere bevidst, så man kan lave livsfremmende ændringer i sit liv.

Tvillingernes tegn

Solen står i Tvillingernes tegn 21.5. – 21.6.
Det, som Vædderen satte i gang eller bragte ind i verden og Tyren skabte en form for – skal formidles.
Tvillingerne er et Bevægeligt tegn – dvs. flexibelt, omstillingsparat, trang til afveksling og udveksling med andre.
Og et Lufttegn: Intellekt, overblik, ideer. Kommunikerer, formidler, organiserer, planlægger – er optimistisk. Tanker er vigtige. Kontakt med følelser kan forsømmes.

Tvillingernes tegn

Betyder, at man er hurtig, fleksibel og alsidig. Har opmærksomheden mange steder på én gang. Her er en konstant aktivitet som afløb for denne utrættelig strøm af energi. Virkeligheden i al dens mangfoldighed skal opdages, afprøves og formidles. Stadig nye udfordringer – kedsomhed og rutine er de store fjender.

Tvillingernes problem er ustadigheden, den stadige vekslen mellem modsætninger, de mange muligheder og at forankre indtrykkene og tankerne i konkret form. Opgaven er med andre ord jordforbindelse og koncentration.

Når Tvillingernes tegn er på 10. hus spids (karriere og profession) er der ofte mere end ét job og helst noget med kommunikation og formidling – f.eks. som journalist, oversætter, rejseagent, underholder eller måske lærer, foredragsholder osv. Og ofte finder Tvillinger beskæftigelse med noget, hvor hænderne skal bruges.
Men valg af karriere er meget, meget mere end bare 10. hus spids.

Tvillingen fornemmer, at der inderst inde er noget større og sandere – men er uklar på, hvad det er. Det er dualiteten mellem personligheden og sjælen – mellem det almene, den offentlige mening, det veltilpassede og noget sandere.
Det opleves som en splittelse og viser sig i en skiften mellem stemninger. Opstemthed afløses af depression; optimisme af manglende beslutsomhed; overbevisning skifter til tvivl; de uklare tanker overtages af vage følelser.
Tvillingen kan dermed være i konflikt med sig selv, sine indre modsætninger og i konflikt med andre. Men finder til sidst balance og syntese.
Husk – hvis du kender en Tvilling, som ikke viser disse træk, vil energien stadig være der. Den kommer blot til udtryk via andre faktorer i horoskopet.

Dit Stjernetegn er kun én ud af de 430 kombinationer et horoskop mindst rummer. En astrologisamtale tager udgangspunkt i dit personlige horoskop, som er beregnet ud fra det tidspunkt og den by, du blev født i.

En astrologisamtale gør dig klogere på, hvem du er, hvordan du kan udfolde dine medfødte muligheder, følge dit kald og leve mere meningsfuldt. “PRØV EN ASTROLOGISAMTALE”

Det kan være, at du – uden at være Tvilling – kan nikke genkendende til mange af disse træk, i så fald kan du være påvirket af Tvillingernes tegn på andre måder.

Har du i dit horoskop Månen i Tvillingernes tegn har du nok brug for at have mange “jern i ilden”og at blive mentalt stimuleret. Du er sikkert også velinformeret og velformuleret.

Har du Ascendanten i Tvillingernes tegn ser andre dig nok som én, der taler meget og med mange mennesker, som én der ved lidt om alt, som har vid og humor.

Merkur – gudernes sendebud – er den eksoteriske hersker og udtrykker sig her igennem det konkrete sind, ved at de mange modsætninger i verden og i personligheden relateres til hinanden.

Er Merkur i dit fødselshoroskop i spænding til:

  • Solen – er intellektet meget vigtigt og specielt tegnet de er i.
  • Månen – har du sikkert vid, god til at udtrykke dig, kan måske sætte ord på følelser.
  • Mars – hurtig på “aftrækkeren”, direkte og gode argumenter, vil vinde diskussioner.
  • Jupiter – entusiastisk fortæller – kan have en tendens til at overdrive, god til at formidle idéer.

Livets mål og mening for en Tvilling, er at:

  • snakke med alt og alle om alt og ingenting – at kommunikere
  • stille sin nysgerrighed
  • formidle potentielt store idéer

Svagheder – skal lære, at:

  • styre sin rastløshed f.eks. ved at holde fokus og få de mange tanker ned på jorden
  • søge dybere – forbinde sig med selvet
  • bruge sit intellekt med indsigt

Fysiske svagheder er
lunger, arme, hænder og nerver.

Væksten 
Senere – når Tvillingen har fået nok af verdens larm og vrimmel og ønsker forståelse og mening, forbinder han/hun sig naturligt med det modstående tegn – Skytten. Sansen for rette værdier og målrettethed, bliver vidtskuende og vidtfavnende. Intellekt afløses af intuition.

Den egentlige opgave for Tvillingen er at være brobygger. Bro mellem mennesker (Venus er den esoteriske hersker) og bro til det højere sind – Sjælen. Merkur får en højere oktav, som hjælper til en dybere forståelse af sig selv, mennesker og situationer. Resultatet er intelligent kærlighed.

En kendt person med Solen i Tvillingernes tegn, kunne være Kong Frederik X af Danmark. Se fortolkningen af hans horoskop her.

Opgaver for os alle i perioden i Tvillingernes tegn.
Energien fra Tvillingernes tegn kan hjælpe os med at blive fleksible og parat til ændring – opbløde stivnede måder at tænke og at være på.
Vi kan undersøge om de idéer og mål vi har, nu også holder.
Vi kan løsne op for bånd, der låser os i forventninger og pligter. Der er andre måder og nye veje – men hvilke?
Vi kan se på eget og andres liv i et større perspektiv.
Det er ved hjælp af Venus’ energier, at vi kan træffe de rigtige valg blandt de mange muligheder – ved lytte til vores eget og andres inderste væsen, fornemme den indre kvalitet.

Meditation
Overvej hvad frøtanken:

Jeg erkender mit andet selv, og når dette selv toner bort, vokser og stråler jeg

kan betyde for dig selv, dine relationer, for samfundet og for menneskeheden?
På fysiske, emotionelle, mentale og åndelige planer?

Hvordan sidder du fast i stivnede ideologier og tankegange?
Hvor kan du få mere fleksibilitet i dit liv? – Se det fra nye sider?
Hvor lader du andres meninger og det “man bør” være vigtigere end at være tro mod det, du mener er det sande og rette?
Hvordan kan du vise større forståelse, for dem, der ikke har behandlet dig helt, som du havde ønsket?
Hvordan kan du starte på en frisk?

Ved en astrologsamtale bliver du klogere på
hvordan du kan udfolde dine iboende muligheder.

Del denne artikel:

Alle stjernetegn

Stjernetegn vædder

Vædderen

Vædderen er initiativ, handlekraft, gå-på-mod, selvhævdelse og entusiasme.
Kan hjælpe os alle til at komme ud af det dødvande, vi måtte være i, sætte noget i gang og bringe os et skridt videre.

Læs mere
Stjernetegn tyr

Tyren

Tyren den praktiske og forankrende, der får tingene ned på jorden. Stabilitet, soliditet, jordforbindelse – sikkerhed og struktur er vigtigst her. Tyren ønsker at tingene forbliver som de er eller at arbejde for, at de bliver det, de burde være. Burde er idealet.

Læs mere
Stjernetegn krebs

Krebsen

Krebsen er følelser, hjem, familie, tryghed og omsorg. Er sensitiv – påvirkes let af stemninger og fornemmelser, føler sig udsat og kan let blive såret.

Læs mere
Stjernetegn løve

Løven

Løven sætter sig selv i det dramatiske centrum, fører sig selvsikkert frem, er den naturlige leder og pædagog, mener, at vide hvad der er rigtigt og forkert og hvordan det skal gøres – af andre!

Læs mere
Stjernetegn jomfru

Jomfruen

Jomfruen er ro, regelmæssighed og renhed. Pænt, praktisk og perfektionistisk. Orden og omhyggelig – sans for detaljen. Flittig og hårdt arbejdende. Praktisk hjælpsomhed.

Læs mere
Stjernetegn vægt

Vægten

Vægten – fred, harmoni og gode relationer til andre. Har også en stærk vilje til at få det, som den vil ha’ det (den er et kardinal tegn) – men på en subtil måde, så alle gøres tilpas. Kan være uselvstændig og have svært ved at træffe beslutninger.

Læs mere
Stjernetegn skorpion

Skorpionen

Skorpionen vil have kontrol over tingene ved at vide alt. Dybde, intensitet, seksualitet, psyke, mystik, transformation o.m.m.

Læs mere
Stjernetegn skytte

Skytten

Skytten er nysgerrig, optimistisk, entusiastisk. Har store visioner, ved hvad der er rigtigt og forkert og har de rette meninger, som den med humor og selvironi gerne deler med andre.

Læs mere
Stjernetegn stenbuk

Stenbukken

Mennesker præget af Stenbukkens tegn er ambitiøse – når deres mål ved hårdt arbejde, tålmodighed, selvdisciplin. De er ansvarlige, velorganiserede, har en praktisk og realistisk indstillling.

Læs mere
Stjernetegn vandbærer / vandmand

Vandbæreren

Vandbæreren er nyskabende, original, har en social og humanitær indstilling. Energien er fornyelse – at tænke store tanker, at søge nye grænser for erkendelse og at virke i gruppesammenhænge – for ligeværdighed og fællesskab.

Læs mere
Stjernetegn fisk

Fiskene

Fisk er ofte sensitive og medfølende. Har store idealer og vil så gerne hjælpe. Er kunstnerisk indstillede og er tiltrukket af det mystiske. Kan være urealistiske og lettroende og ønsker fred fra denne verdens tummel.

Læs mere
Translate »