Sammenligning af Zelenskys og Putins horoskoper
Lars Løkkes horoskop
26. oktober 2022
Zelenskys horoskop
13. oktober 2023

Sammenligning af Zelenskys og Putins horoskoper

Astrologien kan hurtigt give indsigt i de muligheder og udfordringer, som mennesker kan have, når de er forbundet med hinanden.

Det er en stor fordel for parterne i et parforhold, for de kan lære hinanden at kende på et dybt plan og få indsigt i, hvordan man kan støtte hinanden – og derved undgå mange uenigheder og konflikter. Det kaldes synastri – en detaljeret sammenligning af alle elementer i de to horoskoper.
Men her er ikke tale om to parter, der vil det bedste for hinanden – men om to parter der nok vil det værste for hinanden. Her ser vi – ikke på alle detaljer – men kun hvordan planeter i det ene horoskop har forbindelse til planeter i det andet og det kan give os en forståelse af dynamikken imellem de to kombattanter.

Forholdet mellem to nationer er ikke bare mellem de to statsledere. Skønt Putin nok kunne minde om en enevældig hersker – en zar – har han interesse- og magtgrupperinger omkring sig, som nok også har en vis indflydelse og nok træder mere i karakter, hvis de ser deres interesser truet.

Her er mange andre faktorer på spil – bl.a. internationale. Man kan også argumentere for, at horoskoperne skulle være for de to lande – det er der nok andre, der gør. Her ser vi som sagt på personer, som repræsentanter for deres nationer.
Dette gør ikke krav på at være hele sandheden – men kun som et bidrag til forståelse af, hvad der sker.

Vi hører i medierne, at Putin ønsker Zelensky dræbt og at Zelensky er blevet en nationalhelt, som holder moralen oppe hos dem, som kæmper for Ukraine. De to personer repræsenterer ikke bare deres nationer, men også ideer og idelogier – et demokratisk mod et autoritært system; progressive (”woke” m.m.)  mod konservatisme.

Ethvert vigtigt forhold mellem to mennesker kan siges at være karmisk, dvs. baseret på forhold fra tidligere liv, hvilket har bragt dem sammen i dette, så de kan løse eventuelle negative bånd imellem sig. Løser de det ikke nu, forstærkes konflikten, så den bliver tydeligere næste gang de mødes i et fremtidigt liv.

Zelenskys og Putins horoskoper er sat sammen i dobbelthoroskopet herunder. Putins i den indre cirkel og Zelenskys i den ydre cirkel. Aspekter mellem planeterne i de to cirkler siger noget om deres forhold.

Planeter i de to horoskoper er i aspekt til hinanden på måder, som godt kan antyde, at der er et dybere bånd imellem dem – en gammel konflikt, en ubalance, som har bragt dem i kontakt med hinanden og givet dem en mulighed for at løsne nogle af knuderne imellem dem.

Det ser ud til, at især planeter i Zelenskys horoskop har en vis indflydelse på planeter i Putins horoskop.
Læg mærke til Pluto – i Zelenskys horoskop i den ydre ring, oppe til venstre i slutningen af 11. hus. Følg pilen og se, at den nærmest er oven på Putins Sol og Saturn.
Pluto kender vi jo fra Putins horoskop, hvor den er så fremhævet, at magt og magtudøvelse nærmest definerer ham som menneske.
Med Zelenskys Pluto på sin Sol – hans identitet – kan han opleve at føle sig intimideret og gjort underlegen af Zelensky – en subtil dominans.
En sådan følelse prøver han vel at ryste af sig ved at handle og vise hvem, der er størst og stærkest – hvem der kan udslette den anden!
Pluto står også for transformation – et større perspektiv, forandring. Saturn står for autoritet, for det stabile og klippefaste.
Så her er en enorm kraft, der presser på for forandring mod en enorm stålsat kraft – om for enhver pris at bevare det, der var. Det er en fastlåst konflikt – men til sidst knager det i fugerne og dæmningen bryder sammen.

Se nu den nordlige Måneknude i Putins horoskop i den inderste ring i 3. hus. Den er kendt for noget skæbnebestemt – for et formål med livet. Den er i Vandbærerens tegn – det fællesmenneskelige, som nok ikke p.t. er en af Putins værdier.
Pluto fra Zelenskys horoskop er også i spænding hertil, peger igen på en stærk og magtfuld karmisk forbindelse – her er kræfter, der presser på en transformation på hans livsformål.
Læg også mærke til Zelenskys Måne ved MC, overfor Putins ☊.
Zelenskys Måne er i Løvens tegn, dvs. her har vi i Putins øjne klovnen, som han talte om i begyndelsen af konflikten; men åbenbart en meget farlig klovn, der blev national helt, som kunne mobilisere EU og hele verden til at isolere Rusland fra verdenssamfundet.

Som om det ikke er nok er Zelenskys Neptun – se nede til venstre i 2. hus – quindicile, q, 165° – til Putins Måne. Neptun er en abstrakt energi og når den er i spænding til Månen, kan man opleve at tæppet trækkes væk under sig, at ens tidligere så fast defineret verden nærmest opløses – det tidligere faste ståsted og værdier forsvinder. Det er ensbetydende med kaos og angst.

Zelenskys Sol er i kvadrat til Putins Ascendant i Skorpionen, dvs. den måde Putin fører sig frem på i verden med magt og kontrol, domineres af Zelenskys Sol i Vandbæreren – en fri og kreativ sjæl.

Til allersidst ser vi, at Putins Venus i Skorpionens tegn i 1. hus – dybe, intense følelser, alt eller intet – er lige i midtpunktet mellem Zelenskys Sol og Måne og er de følelser Zelensky kan vække i Putin. Igen en meget stærk karmisk forbindelse.

I Zelensky kan Putin have fundet sin overmand – sin bane, som det hed i de gamle nordiske sagaer, sin banemand – den, der gør det af med én og som kan komme i skikkelser og på måder, man ikke havde forventet. Putin kan derfor siges at være under dybdepsykologisk belejring!

Det virkede i øvrigt meget malplaceret på mig, at et voksent menneske – ovenikøbet en statsleder – udtrykker ønsker at udslette en anden statsleder. Men når vi ved, at Putin fører sig frem som en macho og hans horoskop handler om magt, og når Zelensky på så mange måder har en ubevidst magtindflydelse på ham – kan jeg godt forstå, at Putin føler sig trængt op i en krog og bruger det sprog, han har til at håndtere imaginære trusler og følelser af underlegenhed – nemlig at slå fra sig og tilintetgøre modparten – igen, bare uheldigt for resten af verden, at han har en hær til sin rådighed.

Dette samspil demonstrerer så tydeligt, Putin er kommet i denne inkarnation med opgaven at rense ud i sit sind for psykisk bagage (tilsvarende opgaver har er vi alle) – for skyggesider. De kommer til udtryk som spændinger i hans horoskop.
Disse skyggesider virker som magneter, idet de tiltrækker mennesker og livsomstændigheder, som på en eller anden måde, symboliserer og forstærker disse skyggesider. Vejen ud er selvfølgelig at bearbejde dem og efterhånden at blive bevidst om sammenhængen – det kaldes personlig udvikling.
Når nu Putin på den værst tænkelige måde, søger at lette presset i sig, øger han problemerne for sig selv og skaber uendelig stor dårlig karma, som på en eller anden måde skal indfries en gang i fremtiden.

I en oplyst tidsalder skal sådanne personer selvfølgelig i terapi og ikke indtage positioner, hvor de kan påføre andre mennesker, deres nationer og hele verden lidelse. I en oplyst tidsalder vil kun modne og indsigtsfulde mennesker kunne indtage vigtige poster.

Ved en astrologisamtale bliver du klogere på
hvordan du kan udfolde dine iboende muligheder.

Translate »