Vedisk – indisk astrologi
Pluto – Transformation
10. april 2017
Humanistisk astrologi
2. juni 2017

Vedisk – indisk astrologi

Den indiske astrologi, kaldes Jyotish – Lysets Videnskab – og har baggrund i den vediske videnskab, som blomstrede i den vediske tidsalder ca. 2.600 – 500  f. Kr. omkring Indusfloden i Nordindien.

Den gang skrev rishier eller seere, dvs. højt åndeligt og clairvoyant udviklede mennesker (indviede) Vedaerne (veda betyder viden) og Upanishaderne. De regnedes for de dybeste åndelige sandheder, som nogensinde var kendt af menneskeheden – i vore dage videreført i Teosofien og Den Esoteriske Lære.

Den vediske kultur udviklede sig siden bl.a. til buddhisme, janinisme og nutidens hinduisme.

Hinduismen har (som Jødedom og Islam) regler for alle detaljer i et menneskes liv og inddeler og adskiller mennesker i kaster. Kastesystemet blev officielt afskaffet i 1947, men fungerer stadig og har altid bestemt, at sønner fortsætter det samme arbejde som faren. Det sikrer et stabilt samfund, hvor alle kender deres plads samt højt specialiserede erhvervsudøvere. Slægtens arbejdsområde videreføres gennem århundreder eller nærmere årtusinder, hvorved de arvelige anlæg forstærkes. Drengen lærer tillige arbejdet tidligt af sin far og kan derfor blive dygtig på sit felt.

Jeg har således selv mødt en indisk tandlæge, som fra barnsben havde lært kunsten af sin far og kunne måske nok trække tænder ud på landsbyens folk – heldigvis fik jeg ikke personlige erfaringer med hans kunnen 😅 !

En grundlæggende værdi i Indien har derfor altid været, at man skulle gøre sin pligt overfor familie og kaste – sønner skulle følge i farens fodspor, døtre bortgiftedes allerede i 12-14 års alderen og bliver stadig set som en unødig udgift. De unge skal gifte sig med den, som familien – med hjælp fra astrologen – har fundet frem til.

Astrologen ser efter arvelige egenskaber, familiebaggrund, helbred, velstand, om den nye ægtefælles karma passer ind med familiens karma og om der er mulighed for at tiltrække rigdom.

Indisk eller hindu astrologi har i flere tusinde år været en integreret og anerkendt institution i samfund og det religiøse liv og har derfor udviklet og forfinet teknikker til at forudsige alle mulige mindre og større begivenheder, hændelser og detaljer i et menneskes ydre liv.

Indiske astrologer ynder at chokere folk ved at fortælle, hvornår de eller deres nærmeste skal dø. Både jeg og min familie har heldigvis indtil nu overlevet flere ”dødsdomme” – og det kender jeg mange andre, som også har. Så man skal ikke tage det alt for bogstavelig.

I vestlig astrologi ved vi jo, at astrologi er et symbolsprog – at død, ikke nødvendigvis er en fysisk død – men kan være afslutningen af en periode, afslutning på et arbejde, et parforhold, en bolig eller måske nærmere noget i ens liv, man skal give slip på, som man burde være vokset fra, så som barnlige, umodne holdninger, meninger og idéer.

Indisk eller hindu astrologi ser ud til at være særligt egnet til de traditionelt mere stillestående mennesker, som tilpasser sig og ikke bruger deres frie vilje og derfor ikke udvikler sig.

Med den stigende velstand og vestlig indflydelse bryder flere unge mennesker dog i dag ud af traditionens spændetrøje, trodser familie og kaste, skaber deres egen karriere og finder deres egen ægtefælle – måske fra en anden kaste og flytter måske til en anden by.

De nærmer sig vestlige værdier om den frie vilje og forestillingen om, at individet er i centrum, at succes og dens fælder afhænger af, hvor langt personen er villig til at gå for at realisere sine drømme – om selvrealisering, om personlig og åndelig udvikling.

I Vesten er vi til gengæld begyndt at tro på karma og reinkarnation og opdager, at der er mange ting, vi ikke er herre over i vores liv. De to systemer nærmer sig og supplerer hinanden.

Vestlig astrologi i dag handler om psykologi – om psykologisk og spirituel forståelse og forekommer derfor mere spirituel end den hinduistiske, som jo fortrinsvis er fokuseret på det ydre liv. Formålet er at lære sig selv at kende samt personlig og åndelig udvikling. Det indebærer en aktiv holdning – man skaber selv sin skæbne.

Indisk/hindu astrologi handler om ydre hændelser – om hvordan man kan få et behageligt liv. Formålet er at afværge den fare, som kommer, så man kan tage sine forholdsregler. F.eks. ved at be’ nogle bønner, udføre ritualer, give gaver til børn, fattige eller templet, gå med visse sten, foretrækker bestemte farver og handlinger på visse ugedag.
Formålet og den slags ydre ritualer forekommer mig, jah – lidt primitivt. Desuden virker indisk astrologi passivt, skæbne og frygtorienteret. Jeg foretrækker, at man selv tager ansvar for sit liv ved at gøre noget konstruktivt.

Dette kan en vestlig astrolog bruge vedisk astrologi til.
Den indiske astrologi har i mange tusinde år forfinet teknikker til at forudsige alle mulige hændelser og perioder i menneskers liv.

Indisk astrologi er derfor ikke alene meget velegnet til at beregne et præcist fødselstidspunkt, så astrologen kan være helt sikker på at arbejde med det rigtige horoskop – til korrektion; men har også teknikker, så astrologen kan rådgive klienter om vigtige perioder i livet fremover.

Indisk astrologi har mange konkrete teknikker, ofte så detaljeret beskrevet, at det kan minde om kogebogsopskrifter. Her skal mange ofte modstridende synspunkter afvejes og balanceres med hinanden for at komme frem til en syntese. Derfor tager det mindst 15-20 år at blive en god astrolog, der kan bruge sit analytiske sind, sin sunde fornuft og frem for alt sin intuition.

NOGLE BEGREBER
Jeg vil lige kort nævne nogle begreber, som en vedisk astrolog må redegøre for.
Mine kilder (se nederst) indeholder mange modstridende og forskellige oplysninger, som det er svært at få hoved og hale på. Nogle gange, behandles således en underinddeling som et overordnet punkt – andre gange er det omvendt eller noget helt tredje – meget forvirrende.

Så jeg tager forbehold for denne fremstilling – den skal kun tjene som en overordnet oversigt, så man kan få lidt fornemmelse af indisk astrologi, som jo kræver uendelig mange års studier (måske flere inkarnationer) hos en vedisk astrolog.

STJERNEBILLEDER OG STJERNETEGN
Indisk astrologi bruger stjernebillederne – den sideriske eller kosmiske zodiak – som vi kan se med det blotte øje på himlen.
Zodiak betyder dyrekreds og er det bælte på himlen, som Solen tilsyneladende passerer igennem i løbet af året.
Tilsyneladende – fordi Solen står stor set stille – det er jo vores jord, som bevæger sig rundt om Solen.

Når jorden bevæger sig ser vi solen på baggrund af skiftende stjernebilleder, derfor kaldes astrologi den store illusion. En gang har man åbenbart set disse stjernebilleder som figurer af dyr – deraf navnet Dyrekredsen.

Disse stjernebilleder er ikke lige store – nogle overlapper hinanden, mellem andre er et mellemrum, hvor imellem andre stjernekonfigurationer anes – derfor diskuteres nu og da hvor mange tegn, der egentlig er – 11, 12, 13, 14?

Den vestlige astrologi bruger den tropiske eller planetariske zodiak, som består af nøjagtig 12 lige store tegn på 30 grader – som vi kender som stjernetegnene.

Denne planetariske zodiak blev som tankeform skabt og forankret af Hierarkiet på det mentale plan på Atlantis’ tid (75.000-10.000 år f. Kr.) og har vundet i styrke lige siden.

Den tjener som brændpunkt for kosmiske kræfter og gør det f.eks. muligt for det enkelte menneske at komme i forbindelse med store energireservoirer, som derefter påvirker ham på en bestemt måde. (EA, s. 71).

Som vi ser vi på billedet t.v. kanaliseres energierne fra stjernebillederne ned i stjernetegnene. Så selvom vi bruger stjernetegnene, er det således alligevel stjernebilledernes energier, som bruges.

Fra Niels Brønsted: Livets indre Dimensioner, bind 2, s. 436.

PRECESSIONEN
Men de to zodiakker er ikke lige ud for hinanden – der er lidt forskudte i forhold til hinanden.
Den tropiske zodiak er jo en tankeform og ligger derfor fast. Den sideriske zodiak ligger også nogenlunde fast, men ser dog ud til at bevæge sig lidt set fra jorden.
Det er jorden, der bevæger sig. Jordens akse er ikke helt lodret, men hælder lidt og toppen flytter sig lidt.
Jordens akse flytter sig med ca. 50 ¼ sekunder pr. år – dvs. lidt under et minut pr. år – kaldet precessionen og vil først om ca. 24.000 år igen være på linje. De stod ud for hinanden mellem år 200 – 600 e.Kr.

I 1950 skulle de to zodiakker, iflg en anerkendt indisk astrolog N.C. Lahiri, være 23 gr 9 min 34 sek fra hinanden. Nu i 2017 er den omkring 24 °.  I 1950 var den 23 ° 09’ 34’’ I 1980 var det 23 ° 34’ 31’’.

Denne forskel kaldes Ayanamsa. Når man går fra den vestlige, tropiske, planetariske zodiak skal man derfor trække ca. 23 ° fra alle planet- og akse positioner for at komme til den sideriske, kosmiske zodiak. For børn født i 2017 er det 24°.

Så et menneske, født i Vædderens tegn, med Solen 0 – 23 ° Vædder vil derfor – efter indisk målestok – være en Fisk! Nu er der jo stor forskel mellem en Fisks mere indadvendte natur og en Vædders udadfarende natur! Hvordan håndterer vi det?
Personligt har jeg erfaret, at med lidt god vilje kan man altid få det til at passe. Således har jeg Solen i Tyrens tegn i vestlig astrologi og bliver Vædder i indisk astrologi. Imidlertid har jeg Mars i Vædderens tegn i vestlig astrologi og kan derfor godt forbinde mig med karaktertræk fra Vædderens tegn.

Men primært vil jeg her undersøge, om man kan bruge indisk astrologi til at efterprøve tidsfastsættelsen. Den psykologiske analyse og forståelse får jeg via den vestlige astrologi.

HUSENE
I vesten bruger vi en cirkel, som jo er 360 °. Husene kan være af forskellig størrelse eller lige store afhængig af hussystemet (der er mange), men starter alle med 1. hus – ascendanten, placeret mod øst og ligger som MC fast uanset hussystem.

Indisk astrologi bruger lige store huse, dvs. hus fylder stjernetegnet på hver 30 ° – men hvor blev de forskellige størrelser stjernebilleder af?
Nogle huse anses for gode (1,5,9) andre for vanskelige (6, 8, 12).
Planeter i samme hus regnes for at være i konjunktion – selvom der kan være 28 ° imellem!

Inderne bruger ikke en cirkel; men et firkantet system. To forskellige udformninger.

I det Nordindiske system ligger husene også fast. De kardinale huse er firkanter i midten, mens de øvrige huse er trekanter rundt om. Ascendanten er ikke mod øst som hos os – men er på MC’s plads – højest i horoskopet. Der bruges lige store huse og tegn.

Den sydlige skole har igen to systemer.
I det ene ligger husene og ascendant fast, mens tegnene roterer.
I det andet ligger tegnene fast, mens husene roterer med uret – eller er det omvendt?

PLANETERNE
Vedisk eller hindu astrologi 7 bruger planeter: Sol, Måne, Merkur, Venus, Mars og Saturn og de to måneknuder – den nordlige Rahu og den sydlige Ketu – i alt 9.
Nogle planeter regnes for ”gode”, de er guder – andre regnes for ”onde” og er dæmoner – fordi de fremmer eller hæmmer ens forehavender.

Solen  
”dårlig” – har en negativ indflydelse og for den kan forbrænde andre.
Men er vigtig, for den giver selvtillid, autoritet, magt og status.
Den har også at gøre med faren, med karrieren og ens verdslige aktiviteter.
Symboliserer også sjælen og kaldes atmakaraka.

Månen
”god” og den vigtigste. Er ansvarlig for lykke og velvære.
Hersker over sindet, for først når følelserne er i ro, kan man tænke klart.
I hinduastrologi handler det ikke om en persons karakter, viljekraft, autoritet, potentialer; men om de fordele man kan høste – dvs. komfort, behageligt liv, berømmelse, rigdom.
Det er vigtigt om andre planeter omgiver månen. Også vigtigt om månen er tiltagende (“god”) eller aftagende (“dårlig”). Fuldmåne er “godt”!
Chandra Lagna – Månens husposition kan bruges som 1. hus – som ascendanten, hvorved flere oplysninger kan fås.

Mars 
”meget dårlig”, er aggressiv, voldelig, destruktiv – men indebærer også mod.

Merkur
”god” – intellekt og kommunikation.

Jupiter
”meget god”- held og velstand.

Venus
”god” – penge, komfort, kærlighed.

Saturn
”meget dårlig” – den værste af alle: voldelig, ødelæggende.

Rahu 
”dårlig”  – ”rager til sig” – fysisk.

Ketu  
”god” – giver afkald – er derfor spirituel, kaldes moksha karaka – oplysning.

Planeters styrke/svaghed bedømmes tillige om de er:

 • i fald eller forhøjet
 • venner – uvenner
 • placering i huse
 • aspekter

AMSHA/VARGA –  underhoroskoper       (LJ p. 144)
Iflg. JB, p. 13 skulle der være 16 grundlæggende underhoroskoper, som hver kan fortælle uddybende om et livsområde.
De fleste astrologer bruger mest den 9. Amsha – den kendteste, som kaldes Navamsa og oplyser om ægteskab og relaterer til 7. hus.

Den 2. amsha – oplyser om hvilket bevidstheds plan man var på før fødslen.
Den 8. amsha – om omstændighederne ved ens (kommende) død.
Den 10. oplyser om karriere, prestige
Den 11.  der er held med peng.
Den 12. om ens forældre og om ens tidligere liv.

Der kan igen blive 108 underdelinger; men andre end de 108 nakshatra padas, nævnt lige ovenover!

PLANETÆRE YOGAS            (LJ p. 11)
er specielle kombinationer af planeter, som indebærer styrke og indflydelse.
Der er hundrede af disse kombinationer, som peger på ”hemmelige” planetforbindelser, som åbenbarer: rigdom, sundhed, åndelig udvikling, relationer, succes med karrieren og mange andre faktorer i livet, og som ikke vises i almindelige standardhoroskoper.

Dasa                          vimshottari dasa               tidsfastsættelse – perioder
En dasa er en periode i livet, som er påvirket af en bestemt planet.
Det er et system, som bruger en 120 års cyklus, hvor hver planet hersker et antal år. Hver planet er tildelt en bestemt periode af indflydelse på et menneskes liv.

 1. Ketu 7 år
 2. Venus 20 år
 3. Solen 6 år
 4. Månen 10 år
 5. Mars 7 år
 6. Rahu 18 år
 7. Jupiter 16 år
 8. Saturn 19 år
 9. Merkur 17 år
  I alt    120 år

Hver af disse perioder kan inddeles i underperioder, kaldet bhuktis og er i samme rækkefølge og relative længde som dasa perioderne.

F.eks . Venus perioden inddeles i tilsvarende Ketu, Venus, Solen … – ikke i alt 120 år – men i alt 20 år.
Mars perioden inddeles tilsvarende og dennes længde er i alt 7 år.

Disse dasas og bhuktis skulle være gode værktøjer til korrektion og fremtidsprognose.

2-3 grader forskel kan betyde et starttidspunkt i nogle tilfælde for en dasa kan variere 4-5 år. Den præcise Ayanamsa – omkring 23 – 24 grader bliver derfor meget vigtigt.
(I 1950 var det 23 gr 9 min 34 sek. I 1980 var det 23 gr 34 min 31 sek).

Uendelig mange regler, ofte meget firkantet beskrevet, skal tages med et gran salt – afvejes og balanceres til en syntese.
Kræver derfor mange inkarnationer at mestre.

Kilder:  

 • James T. Braha: Ancient Hindu Astrology for the Modern Western Astrologer, 1986. (JB)
 • William R. Levacy: Vedic Astrology – Simply Put, 2007. (WL)
 • Linda Johnsen: A Thousand Suns, 2004. (LR)
 • Alice Bailey: Esoterisk Astrologi, Esoterisk Center Forlag, 1983. (EA)
 • Niels Brønsted: Livets indre dimensioner, bind 2, 2008.

Vil du vide mere om dig selv, din udvikling og hvordan du kan bruge dine psykiske og åndelige potentialer – ud fra vestlig, humanistisk astrologi og psykologi – skulle du prøve en astrologisamtale.

Personlig udvikling starter med en astrologsamtale.

Translate »