Vandbæreren

Vandbæreren er nyskabende, original, har en social og humanitær indstilling. Energien er fornyelse - at tænke store tanker, at søge nye grænser for erkendelse og at virke i gruppesammenhænge - for ligeværdighed og fællesskab.

Solen er livsenergien (Prana), der giver lys og liv til alt i solsystemet og til alt i horoskopet.
Solen er kærnen – identitet og selvudfoldelse.
Det tegn, som Solen stod i ved fødslen er ens stjernetegn og dermed ens grundlæggende energi. Solen fordeler via et komplekst fordelingssystem – planeter, tegn og huse – sin energi til alle livsområder.
Astrologi er kunsten at forstå og konstruktivt at bruge denne energifordeling til at leve mere bevidst og i samklang med sin sjæl og med den orden og harmoni, som er bag den verden, vi kan se og røre.

Solen går i år igennem Vandbærerens tegn 21. januar til 18. februar 2018

Vandbæreren

er som Tyren, Løven og Skorpionen et fast tegn – beslutsom og vedholdende.

Og er som Tvillingerne og Vægten (selv om ordet – Vandbæreren eller Vandmanden, som det hed tidligere – kunne tyde på noget med vand) et lufttegn – intellekt, idéer, kommunikation og netværk.

Vandbæreren

 

Som vi skal se nederst er symbolet oprindeligt en mand, der fra en krukke hælder vand til “tørstende sjæle” – dvs. inspirer andre med nye store idéer. Symbolet er nu to parallelle bølger eller nærmer to parallelle lyn, hvilket giver en bedre association til luft, for Vandbæreren er lynhurtig i tanken

Mennesker, som er påvirket af Vandbærerens tegn, er kendetegnede ved at være nyskabende, originale, har en social og humanitær indstilling.
Energien er fornyelse – at tænke store tanker, at søge nye grænser for erkendelse og at virke i gruppesammenhænge – for ligeværdighed og fællesskab.
De originale tanker gør Vandbæreren til et tegn for opfindelser, opdagelser, videnskabelig undersøgelser og politisk tænkning. De nye tanker kan af andre ses som radikale, revolutionære og farlige – for de kan ændre tingenes tilstand, skubbe til balancen og privilegierne.

Vandbærere skaber nye måder at kommunikere visionerne og forbinder sig med ligesindede – skaber netværk, er i konstant bevægelse og opmærksomme på nye muligheder. Mange født i Vandbærerens tegn ønsker ikke en egentlig lederrolle – men får den ofte, fordi de er længere fremme, mere idérige og hurtigere end de andre.

Men hvordan får Vandbæreren de store tanker ned på jorden?

Husk – hvis du kender en Vandbærer, som ikke viser disse træk, vil energien stadig være der. Den kommer i så fald blot til udtryk via andre faktorer i horoskopet.

Dit Stjernetegn er kun én ud af de 430 kombinationer et horoskop mindst rummer. En astrologisamtale tager udgangspunkt i dit personlige horoskop, som er beregnet ud fra det tidspunkt og den by, du blev født i.

En astrologisamtale gør dig klogere på, hvem du er, hvordan du kan udfolde dine medfødte muligheder, følge dit kald og leve mere meningsfuldt.

“PRØV EN ASTROLOGISAMTALE”

Det kan være, at du – uden at være Vandbærer – kan nikke genkendende til mange af disse træk, i så fald kan du være påvirket af Vandbærerens tegn på andre måder.

Har du f.eks. i dit horoskop Månen i Vandbæreren kunne du måske især som barn føle dig anderledes end resten af familien. Det kunne betyde utryghed og en længsel efter at passe ind og derfor at blive konform. Men her vil altid være et behov for at være betydningsfuld og usædvanlig.

Ascendanttegnets energi er den energi, vi umiddelbart projicerer ud på vores omgivelser og er især det, som andre ser hos os.
Har du ascendanten i Vandbærerens tegn ser andre dig nok som én, der har speederen i bund og som ved, hvad der er oppe i tiden og hvor det sker. Er optaget af store idéer om retfærdighed og lighed for alle.

Er 11hus  (huset for drømme og håb om kærlighed og venskaber m.m.) fremhævet er de rigtige venner, grupper, sager og foreninger m.m. nok vigtige for dig.

Saturn var den gamle hersker i dette tegn og kan her få folk til stædigt at holde fast i regler og paragraffer.  I det foregående tegn – Stenbukken – kravlede man op på toppen af bjerget. Heroppe har man vidt udsyn, ser de store linjer, mener at kende sandheden og behøver derfor ikke at lytte til andre – men vil overbevise dem om sine fantastiske idéer. Vandbæreren kan virke påståelig og lukket for andres opfattelser.

Uranus hersker i dag over Vandbærerens tegn og er den første af de såkaldte kollektive planeter, der egentlig først bliver rigtig virksomme i den enkeltes liv, når man er blevet et helstøbt og ansvarligt menneske – dvs. har gjort sit Saturn-arbejde.

På personlighedens plan kommer Uranus til udtryk som higen efter frihed, ny teknologi og at gå nye veje for at forbedre forholdene og som evnen til at kunne se systemet bag kaos. Er også karakteriseret ved abstrakt tænkning, nytænkning og innovation inden for samfund og teknik.

Uranus blev officielt opdaget i 1781 og regnes for revolutionernes planet – den franske og den industrielle revolution tilskrives energierne fra denne planet.

Når Transit Uranus går hen over en af akserne i horoskopet eller kommer i spænding til ens Sol eller Måne, sker der ofte noget uventet i ens liv. En slags elektrisk, uroskabende virkning på et sensitivt nervesystem – som et lyn af forandring.
Kan give sig udslag som excentricitet, uberegnelighed, oprørskhed – “a rebel without af cause”.
En stærk selvstændigheds- og frihedstrang, hvilket er knap så godt for et stabilt parforhold. Måske flytter man. Møder nye og spændende mennesker.
Nye mål dukker op eller stærke ønsker om andre mere ideelle måder at leve på. Der sker noget nyt arbejdsmæssigt.
Skønt Vandbæreren har sin egen opfattelse, sine egne selvlavede idéer og måder at leve på – ses den ofte som konservativ på mange måder og er sjældent så radikal, at det gør noget – og det er jo noget af en modsigelse!

Er Uranus i dit fødselshoroskop i spænding til:

 • Solen – er du måske lidt af en outsider. Du er helt dig selv, excentrisk og uafhængig.
 • Månen – vil helst ikke forpligte dig, vil være fri og uafhængig, gøre det du vil og når du vil det, vil have ny oplevelser og kan være lidt ustadig.
 • Merkur  – højspændt nervesystem. Trives i et omskifteligt og stimulerende mentalt miljø – international atmosfære eller new age.
 • Venus – et aktivt social liv, men kan have svært med nære relationer.
 • Mars – temperament – du gør det på din måde og fungerer bedst under pres.

 

Livets mål og mening for en Vandbærer, er at:

 • Være fri og uafhængig – blandt ligesindede.
 • Skabe og opdage nyt, søge nye måder – eksperimentere.

 

Styrker

 • Idérig, original, opfindsom, afsøge grænser,
 • humanitær, gruppebevidst

 

Svagheder

 • Følelsesmæssig overfladisk, overdreven udadvendthed – skal lære at komme i kontakt med egne og andres følelser og behov.
 • Vandbæreren er hurtig til at sætte etiket på og definere hvad den ser som et problem – hos andre. Skal derfor lære at tage ansvar for sin andel i uoverensstemmelser – for sine ord, handlinger, følelser og tanker.
 • Oprører – uden en sag. Skal derfor finde værdige sager at kæmpe for.
 • Følelsesmæssig fjern – føler sig anderledes. Bør derfor involvere sig, tage personlig stilling og ansvar.


Fysiske svagheder

Ankler og lægge. De to zig-zag linjer kan også minde om det lave vand, man sopper i, som når én op på knæene.

Dronning Mary er født i Vandbærerens tegn.

Udviklingen for en Vandbærer kunne være at tage personlig stilling og ansvar for de store tanker og de rette meninger ved at gøre noget aktivt og konkret, der hjælper andre. Hermed skabes forbindelse med det modsatte tegn – Løven.

 

 

DEN MODNE VANDBÆRER
Symbolet for Vandbæreren er manden, der fra krukken hælder vand til “tørstende sjæle”. Om dette siger Tibetaneren:

“Det almindelige menneske i Vandbærerens tegn udstiller i vinduet alt, det han har – og har ikke meget mere at byde på. Mens det udviklede menneske i Vandbæreren lægger alle sine talenter i en vandkrukke for at give til dem, der har behov.”
                    Esoterisk Astrologi, s. 130.

Vandbæreren deler med andre ord det, hn har med andre. Er ikke længere optaget af at være speciel og af sine store tanker – men bruger alle sine ressourcer på at hjælpe andre. Giver slip på sin personlige identitet og vinder sin spirituelle identitet. Fra at tjene sig selv og dem, han kender – tjener han alle og bliver verdenstjener.

Det er humanitær bevidsthed – gruppebevidsthed, global bevidsthed.

Vandbærerens andet symbol – de to bølgede energilinjer – står for personligheden og sjælen.
Den udadrettede tjenesteaktivitet for menneskehedens velfærd.

I Fisketidsalderen var fokus på den mystiske fordybelse.  I Vandmandens Tidsalder lever vi både i den indre og den ydre verden samtidig – henter kraft og næring indefra til at tjene i den ydre verden.

Dette tegn er af særlig vigtighed nu, for vi er jo ved at bevæge os ind i den ny tidsalder af samme navn. Overgangstiden indebærer store forandringer i værdier og idealer.  Fra Fiskenes og 6. stråles betoning af individualisme, materialisme, følelsesmæssig tro og hengivenhed overfor et ideal – det var de store ideologiers tid.
Til Vandmandens og 7. stråles betoning af grupperelationer og gruppebevidsthed og en større forståelse for helheden – det er grundtonen i dag og fremover.

Sjælsherskeren er Jupiter
– planeten for udvidelse, forstørrelse og ekspansion. Herskeren over etik og højere viden. Vandbæreren er derfor ikke interesserede i dogmer eller doktriner, men i essensen – kernen af den evige sandhed, som alle kan forstå og få styrke af til at leve. Og derfor kan Vandbæreren have svært ved at arbejde indenfor en struktur af tanker, traditioner, organisationer osv.

Jupiter står for, at hver giver af sig selv fuldt til menneskehedens bedste. Det personlige ego skal træde til side for helheden. Ego’et mindskes – ikke individualiteten, det er enhed via alsidighed og sansen for menneskehedens enhed og arbejder for at rette alle fejl – deraf sloganet “at give alt til alle – altid“, hvilket kun de færreste kan leve op til.

Udviklingsmulighed for os alle i denne måned.
Med Uranus som hersker er det særligt vigtigt, at vi alle i Vandmandens måned finder vores emotionelle ligevægt, finder et rytmen i natur og univers.
Bliver mere lydhør overfor andres idéer, blive bedre til samarbejde.
Arbejder med at omdanner det modsatte tegn – Løvens selvoptagethed og selvbevidsthed til humanitær bevidsthed. Finder praktiske måder at praktisere idealerne på.

Meditation
Overvej hvad frøtanken:

Jeg er livets vand, som udgydes for tørstende sjæle

kan betyde for dig selv og for dine relationer.
For samfundet og for menneskeheden.
På fysiske, emotionelle, mentale og åndelige planer.

 • Hvad har du opsamlet i din krukke og hvordan kan du give det videre?
 • Kan du udvide dine aktiviteter og idéer – og gøre noget praktisk, der gavner større grupper?

Prøve at praktisere idealet om “at give alt til alle – altid”.

 

Ved en astrologisamtale bliver du klogere på
hvordan du kan udfolde dine iboende muligheder.

Del denne artikel:

Alle stjernetegn

Stjernetegn vædder

Vædderen

Vædderen er initiativ, handlekraft, gå-på-mod, selvhævdelse og entusiasme.
Kan hjælpe os alle til at komme ud af det dødvande, vi måtte være i, sætte noget i gang og bringe os et skridt videre.

Læs mere
Stjernetegn tyr

Tyren

Tyren den praktiske og forankrende, der får tingene ned på jorden. Stabilitet, soliditet, jordforbindelse – sikkerhed og struktur er vigtigst her. Tyren ønsker at tingene forbliver som de er eller at arbejde for, at de bliver det, de burde være. Burde er idealet.

Læs mere
Stjernetegn tvilling

Tvillingerne

Tvillingerne – hurtig, fleksibel og alsidig. Har opmærksomheden mange steder på én gang. Her er en konstant aktivitet som afløb for denne utrættelig strøm af energi, virkeligheden i al dens mangfoldighed skal opdages, afprøves og formidles.

Læs mere
Stjernetegn krebs

Krebsen

Krebsen er følelser, hjem, familie, tryghed og omsorg. Er sensitiv – påvirkes let af stemninger og fornemmelser, føler sig udsat og kan let blive såret.

Læs mere
Stjernetegn løve

Løven

Løven sætter sig selv i det dramatiske centrum, fører sig selvsikkert frem, er den naturlige leder og pædagog, mener, at vide hvad der er rigtigt og forkert og hvordan det skal gøres – af andre!

Læs mere
Stjernetegn jomfru

Jomfruen

Jomfruen er ro, regelmæssighed og renhed. Pænt, praktisk og perfektionistisk. Orden og omhyggelig – sans for detaljen. Flittig og hårdt arbejdende. Praktisk hjælpsomhed.

Læs mere
Stjernetegn vægt

Vægten

Vægten – fred, harmoni og gode relationer til andre. Har også en stærk vilje til at få det, som den vil ha’ det (den er et kardinal tegn) – men på en subtil måde, så alle gøres tilpas. Kan være uselvstændig og have svært ved at træffe beslutninger.

Læs mere
Stjernetegn skorpion

Skorpionen

Skorpionen vil have kontrol over tingene ved at vide alt. Dybde, intensitet, seksualitet, psyke, mystik, transformation o.m.m.

Læs mere
Stjernetegn skytte

Skytten

Skytten er nysgerrig, optimistisk, entusiastisk. Har store visioner, ved hvad der er rigtigt og forkert og har de rette meninger, som den med humor og selvironi gerne deler med andre.

Læs mere
Stjernetegn stenbuk

Stenbukken

Mennesker præget af Stenbukkens tegn er ambitiøse – når deres mål ved hårdt arbejde, tålmodighed, selvdisciplin. De er ansvarlige, velorganiserede, har en praktisk og realistisk indstillling.

Læs mere
Stjernetegn fisk

Fiskene

Fisk er ofte sensitive og medfølende. Har store idealer og vil så gerne hjælpe. Er kunstnerisk indstillede og er tiltrukket af det mystiske. Kan være urealistiske og lettroende og ønsker fred fra denne verdens tummel.

Læs mere
Translate »