Vægten
Stjernetegn skorpion
Skorpionen
23. april 2018
Stjernetegn jomfru
Jomfruen
25. april 2018

Vægten

Stjernetegn vægt

Solen er livsenergien (Prana), der giver lys og liv til alt i solsystemet og til alt i horoskopet. Solen er kærnen – identitet og selvudfoldelse. Det tegn, som Solen stod i ved fødslen er ens stjernetegn og dermed ens grundlæggende energi. Solen fordeler via et komplekst fordelingssystem – planeter, tegn og huse – sin energi til alle livsområder.
Astrologi er kunsten at forstå og konstruktivt at bruge denne energifordeling til at leve mere bevidst og i samklang med sin sjæl og med den orden og harmoni, som er bag alt.

Solen står i Vægtens tegn 23. september til 23. oktober.

Vægten er som Vædderen og Krebsen et kardinalt tegn – og skønt så feminint orienteret med harmoni, fred og rette relationer – er Vægten et maskulint tegn, der sætter retningen, sætter ting i gang og viser vejen.

Og er som Tvillingerne et lufttegn – intellektet og at kommunikere er vigtigt.

Stjernetegn vægt

Vægten er synonym for balance.
Den runde del af symbolet kan ses som halvdelen af en nedgående sol. Helhed og balance dannes med den halvdel, vi ikke kan se. De to halvdele er tillige symbolet for partnerskab og ægteskab.
Vægten er i horoskopet placeret lige overfor Vædderen, hvor vi har Forårsjævndøgn. I Vægtens periode har vi Efterårsjævndøgn – dag og nat er lige lange.
Vædderens handlekraft og selvhævdelse – balanceres af Vægtens sociale orientering. Individualiteten har brug for det sociale spejl.

Vægten er det eneste tegn, der i symbolet hverken har dyr eller mennesker. Det betyder, at mennesker, der i deres fødselshoroskoper er påvirkede af Vægtens energier, gerne ser tingene objektivt – de er gode til at forstå en sag fra alle sider – men dog ofte uden selv at tage personlig stilling, så det kan være svært at finde ud af, hvad Vægten egentlig selv mener.

Vægten drives af store idéer og idealer om retfærdighed og er derfor meget optaget af at skabe rette menneskelige relationer.
Vægten er kendt for at sprede en behagelig atmosfære omkring sig, er charmerende og god til at samarbejde og kendt for at være den store diplomat.

Diplomati er kunsten at få sin vilje på en måde, så modparten tror at have fået sin; at sige ingen ting, når man taler (politikersprog) og at sige de ubehageligste ting på den pæneste måde.
Når en diplomat siger ja – mener han måske. Når han siger måske – mener han nej. En diplomat, der siger nej – er ingen diplomat!

Vægten får sin vilje med at skabe fred og harmoni (husk at Vægten er et Kardinalt tegn) – men på en subtil måde. Måske med henvisning til store idealer (f.eks. “det er til alles fordel“), fine ord om følelser og rationalisering af følelser (er også et lufttegn). Manipulation? Husk, at det er til vores alles bedste. Og ingen ved det – ofte ikke en gang Vægten selv!

Ønsket om at være vellidt kan tillige gøre Vægten uselvstændig og afhængig af andres meninger.
At ville gøre alle tilpas, at kunne se en sag fra mange sider, gør det svært at vælge – for noget skal vælges fra og måske bliver nogen såret?

Husk – hvis du kender en Vægt, som ikke viser disse træk, vil energien stadig være der. Den kommer i så fald blot til udtryk via andre faktorer i horoskopet.

Dit Stjernetegn er kun én ud af de 430 kombinationer et horoskop mindst rummer. En astrologisamtale tager udgangspunkt i dit personlige horoskop, som er beregnet ud fra det tidspunkt og den by, du blev født i.

En astrologisamtale gør dig klogere på, hvem du er, hvordan du kan udfolde dine medfødte muligheder, følge dit kald og leve mere meningsfuldt.

Planetherskeren er Venus (fælles med Tyren) – symboliserer det, der anses for værdifuldt på alle planer. I Tyrens tegn er det på det fysiske, sansernes plan – æstetik, sansen for det skønne.
I Vægtens tegn er vigtigt at skabe rette relationer mellem mennesker.
Venus giver tillige kvaliteter som tiltrækning, ønsket om at være venlig og let at omgås, behagelig og let at stille tilfreds – men går også efter nydelse og at have det godt.

Livets mål og mening for en Vægt
Fred og harmoni mellem mennesker – rette relationer.
Skabe balance blandt mange synspunkter, behov og ønsker – kompromiset.

 

Styrker

 • Skabe social harmoni og balance – får tingene til at glide
 • Rette menneskelige relationer – gode relationer til andre
 • Ser tingene objektivt – uden at tage personlig stilling – god som mægler og dommer
 • Stor retfærdighedssans – ser det ud fra helheden
 • Vilje til at gå efter det rette

Svagheder

 • Flinkeskoleelev – overhensyn til andre
 • Ubeslutsom
 • Uselvstændig

Fysiske svagheder:
Vægtens symbol kan ses som et bæltespænde og det er netop omkring livet, at Vægten tit har problemer – lavere lænd og nyrerne.

Væksten
Modsætningen til Vægtens diplomati og fred finder vi i tegnet overfor i Vædderens selvhævdelse, masen på og viljen til krig via Mars. Denne akse kan derfor kaldes krig og fred aksen og skal udvikles til den aktive vilje til at skabe fred, harmoni og retfærdighed.

Den modne Vægt
Er under indflydelse af Sjælsherskeren Uranus, som her står for geniale måder at bruge sindet til at skabe fred og harmoni for helheden. At fred, harmoni og rette relationer ikke bare handler om, at enkelte mennesker eller en gruppe mennesker har det godt – men hele menneskeheden. At alle mennesker har de samme grundlæggende behov. Alle har behov for:

 • mad, sikkerhed, sundhed, uddannelse og arbejde.
 • værdighed og for retfærdighed.
 • at opleve, at livet bliver bedre, at det går fremad.
 • at stræbe efter noget – og at nå noget, der er værd at stræbe efter.

Modne mennesker i alle tegn stræber praktisk efter disse værdiers realisering. Dette er vejen til fred og harmoni for planeten Jorden.

Den hierarkiske hersker er Saturn, som her står for den kosmiske eller universets lov. Måske har Vægtens store retfærdighedssans forbindelse hermed og at Saturn er ophøjet her?

VALGET
Senere skal Vægten træffe et vigtigt valg om hvilke værdier, vedkommende bygger sit liv på. Dette valg er ikke harmoni- men konfliktskabende, for det er at tage et bestemt standpunkt, som tydeligggør værdier, der nok ikke harmonerer med omgangkredsens.

Opgaver for os alle i perioden i Vægtens tegn.
Mennesker med Vægten fremhævet skal lære at vælge – med hjertet og at blive bevidst om de kriterier, den vælger efter.  Det skal vi alle.
Vi skal også alle lære at styre vores liv med en vis orden og balance – i stedet for at vakle rundt i forvirring.
Perioden i Vægtens tegn er en god tid til at overveje om den måde, vi lever på – om vores livsstil og vores hverdag – nu også er i harmoni med de værdier, vi grundlæggende står for.
Overvej hvordan du kan skabe rette relationer med andre og dig selv. Hvordan kan du skabe mere balance i dit liv?

Er dit liv i balance?

 • Arbejde – hjemmeliv – fritid
 • Din krop – kost og ernæring, hvile og aktivitet
 • Din økonomi – støtter du fattige i verden?
 • Relationer – familie, kolleger, venner, osv
 • Daglige vaner – udvikling – spiritualitet

Meditation
Overvej hvad frøtanken: Jeg vælger den vej, der går mellem de to store kraftlinjer  – kan betyde for dig selv og for dine relationer.
For samfundet og for menneskeheden.
På fysiske, emotionelle, mentale og åndelige planer.

 • Hvor vigtig er andres accept og anerkendelse?
 • Kan jeg tilsidesætte min overbevisning om at have ret og se sagen fra modpartens side?
 • Er retfærdigheden, som jeg ser den, min egen subjektive – eller kan jeg være helt objektiv?
 • Hvordan har jeg det med at træffe beslutninger, gennemføre og holde fast ved dem?

Ved en astrologisamtale bliver du klogere på
hvordan du kan udfolde dine iboende muligheder.

Translate »