Vædderen
Dette er astrologi
6. august 2017
Tyren
20. februar 2018

Vædderen

Solen er livsenergien (Prana), der giver lys og liv til alt i solsystemet og til alt i horoskopet. Solen er kærnen – identitet og selvudfoldelse. Det tegn, som Solen stod i ved fødslen er ens stjernetegn og dermed ens grundlæggende energi. Solen fordeler via et komplekst fordelingssystem – planeter, tegn og huse – sin energi til alle livsområder.
Astrologi er kunsten at forstå og konstruktivt at bruge denne energifordeling til at leve mere bevidst, så man kan lave livsfremmende ændringer i sit liv.

Solen er i Vædderens tegn ca. 21. marts til 20. april.
Vædderen er det 1. tegn i det astrologiske år. Foråret står for døren – det grønnes og spires – nye begyndelser, nye muligheder.
Vædderen er et kardinalt tegn: Retning, vilje, initiativ, pioner, iværksætter, lederskab.
Vædderen er også et ildtegn: Gå-på-mod, ildhu, gejst, selvtillid, engagement.

Vædderenergierne giver initiativ, handlekraft, gå-på-mod, selvhævdelse og entusiasme.
Folk med Solen i Vædderens tegn kan desuden forekomme individualistiske, selvstændige og egenrådige – ingen skal begrænse eller bestemme over en vædder!

Væddere kan også være utålmodige, have et heftigt temperament, være selvoptagede, egoistiske og rastløse. Kan virke intolerante, dominerende og endda til tider diktatoriske. Med indstillingen “der er to løsninger – min og de forkerte” er der lagt op til strid og konkurrence.

Måske kender du Væddere, som slet ikke er sådan? Det gør jeg heller ikke – for ingen er sådan – forhåbentlig! Dette er en rendyrket beskrivelse af Solen i Vædderens tegn – en grundenergi, en astro-psykologisk hovedtype. Mange andre faktorer i horoskopet griber ind og bør inddrages for en mere alsidig beskrivelse af et menneskes psyke.

En vigtig faktor er Solens aspekter til andre planeter, f.eks. kan Neptun i spænding til Solen helt ændre Vædderens pågående energi til afventen og empati.

Andre vigtige faktorer er akserne, de andre planeter og ikke mindst Månen må med for et mere fuldendt portræt.

Har du i dit horoskop Månen i Vædderens tegn kan du have et heftigt temperament, en anspændthed og tendens til hurtige beslutninger, samt et behov for at føre an, at være nr. 1 – være lederen.

Ascendantens tegn er den energi, vi umiddelbart projicerer ud på vores omgivelser og er især den kvalitet, som andre ser hos os. Har du ascendanten i Vædderens tegn ser andre dig nok som en direkte, ivrig, entusiastisk og impulsiv person.

Planeten, som hersker over Vædderens tegn og hus, er Mars, som jo er indbegrebet af den maskuline handlekraft – den energi, vi bruger for at hævde os, og for at få det, vi vil ha’.
Det er et symbol og energi, som er kendt i vores kultur; således brugte isenkræmmere det før i tiden, for de havde værktøj, som mænd kunne hamre, save, hugge og grave med.
Mars står også for stræben, begær, seksualitet, kamp, aggression, aktivitet, konkurrence – for at mase, støde, puffe sig selv frem for at vinde – “mig først”.

Er Mars i dit fødselshoroskop i spænding til:

  • Solen – har du måske et højt energiniveau, er hurtig, intens og udholdende.
  • Månen – kan du være meget utålmodig, være styret af stemninger og store ambitioner.
  • Merkur  – er du måske skarpsindig, “hurtig på aftrækkeren” og vil vinde diskussioner.
  • Venus – kan du ha’ en stærk og magnetisk personlighed og måske en tendens til at flirte. Du kan også ha’ en kreativ side.

Livets mål og mening for en Vædder, er at:

  • føre an, lede, vise initiativ, være selvstændig.
  • sætte nye, spændende projekter i gang .

 

Svagheder – skal lære, at:

  •  lytte og tage hensyn til andre, også inddrage andre og deres idéer.
  • gennemføre det, de starter på.
  • tænke sig om før de handler eller taler.

Fysiske svagheder
er i hovedet – ubalancer kan defor vise sig som hovedpine, øjen- og øreproblemer.

Udvikling
En vigtig udviklingsvej for alle tegn er at integrere sig med energierne fra det modsatte tegn.

Her skal Vædderens impulsive, utålmodige, udfarende og selvhævdende energi beriges af Vægtens harmonisøgning og balancering af synspunkter – det er vejen til rette relationer.

Den udviklede Vædder – et modent menneske,
er mindre udfarende og selvhævdende og mere indadrettet og kæmper mod indre dæmoner som egoisme, hensynsløshed, egenrådighed.
Det er indre udrensning og selvforbedring. Fokus er ikke på andres fejl – men på hvordan man selv kan blive et bedre menneske.

Den udviklede Vædder bliver helt omgængelig og så klar i sindet, at den kommer under indflydelse af sin esoteriske hersker Merkur, hvis esoteriske kvaliteter handler om bevidsthed og formidling, om idéer og åndelig inspiration, om at bringe nye idéer ind i verden.
Vædderen har her potentiale til at blive en impulsgiver, som inspirerer andre til større selvstændighed – til at handle og at gøre det selv.

Det er her lettere at forstå, at Vædderens esoteriske motto handler om at “herske fra tankens plan” og at den optræder som “gudernes sendebud”.

Opgaver for os alle i perioden i Vædderens tegn.
Vædderens vilje og skabende handlekraft kan hjælpe os alle til at komme ud af det dødvande, vi måtte befinde os i, at sætte noget i gang og at bringe os et skridt videre.
Det er ved at tage det næste skridt, at vi bringer noget ind nyt i verden.
Om ikke andet så får vi erfaringer, der i sidste ende fører til forståelse og visdom og som til sidst hjælper os at manifestere hensigten med inkarnationen.
Den kommer ikke ved bare at sidde og meditere og have de rigtige meninger.
Den kommer af handling og at lære deraf – “handling gir forvandling“.

Meditation:
Hvert tegn har en frøtanke – dvs. en tanke, som man kan reflektere over og måske derved skabe en forbindelse til sit Højere Selv.
Specielt i dagene omkring fuldmåne, er de åndelige energier er særlig intense og man kan her få inspirationer til sin udvikling.

Overvej hvad frøtanken:

Jeg træder frem, og fra tankens plan hersker jeg

kan betyde for dig selv, dine relationer, for samfundet og for menneskeheden?
Både på fysiske, emotionelle, mentale og åndelige planer?

Hvad kan du sætte i gang? Hvad kan dit næste skridt være?
Hvad er det, der ligger og spirer i dig? Hvilke latente muligheder har du?
Hvad er det, du skal manifestere?
Hvordan kan det bringe dig selv og andre videre?
Hvordan kan du berige dine omgivelser?

Stil sådanne spørgsmål i din meditation og vær opmærksom på en respons.

Ved en astrologsamtale bliver du klogere på
hvordan du kan udfolde dine iboende muligheder.

Translate »