Tyren
Stjernetegn tvilling
Tvillingerne
28. april 2018
Stjernetegn vædder
Vædderen
30. april 2018

Tyren

Stjernetegn tyr

Solen er livsenergien (Prana), der giver lys og liv til alt i solsystemet og til alt i horoskopet. Solen er kærnen – identitet og selvudfoldelse. Det tegn, som Solen stod i ved fødslen er ens stjernetegn og dermed ens grundlæggende energi. Solen fordeler via et komplekst fordelingssystem – planeter, tegn og huse – sin energi til alle livsområder.
Astrologi er kunsten at forstå og konstruktivt at bruge denne energifordeling til at leve mere bevidst, så man kan lave livsfremmende ændringer i sit liv.

Stjernetegn Tyr

Solen står i Tyrens tegn 20. april til 21. maj.
Det, som Vædderen satte i gang, skal bevares og udvikles. Det gør Tyren, den skaber struktur og form.
Tyren er et fast tegn: Organisation, upåvirkelighed, rodfæstethed, fasthed, stabilitet og soliditet.
Og et jordtegn: Praktisk, strategisk og opbyggende.

Hvor Vædderen er ild og damp – måske uden jordforbindelse – er Tyren den praktiske og forankrende, der får tingene ned på jorden og til at ske.
Hvor Vædderen er impulsgiver er Tyren formskaber, vil skabe en form for nye idéer, rammen om Vædderens impuls – den indre virkelighed skal have et fysisk udtryk.
Tyreenergien giver stabilitet, soliditet, jordforbindelse – sikkerhed og struktur er vigtigst her.

Tyren stræber efter at bevare formen, at tingene forbliver som de er eller at arbejde for, at de bliver det, de burde være. Burde er idealet – idéen om det gode, det sande og det skønne.
Det er præcist det, jeg selv forbinder med Tyren. Jeg selv er fem gange Tyr: Solen, Månen, Ascendanten, Venus og Merkur og arbejder på at gøre astrologi, personlig og åndelig udvikling praktisk, nede-på-jorden og let at bruge.

Tyren vil ha’ – ting, mennesker, viden, sin vilje – den symboliserer da også begær på alle planer. Tyren er især kendt for sin magelighed, træghed, sansen for de fysiske glæder, for sensualiteten og for at omgive sig med skønne ting.

Når Tyrens fredelige livsnydelse trues – er tyren løs! I filmen om Tyren Ferdinand så vi, at der skal meget til at hidse en tyr op – men er det først sket, så styrter den blindt frem og ødelægger alt på sin vej, river i ét nu – i vildt raseri – alt ned omkring den, som den møjsommeligt har bygget op.

I Esoterisk Astrologi af Alice Bailey læser vi, at Tyrens tegn er et af de vanskeligste tegn fordi, den – som et af de eneste tegn – via det faste kors har relationer til alle de andre tegn, planeter og stråler.

Husk – hvis du kender en Tyr, som ikke viser disse træk, vil energien stadig være der. Den kommer blot til udtryk via andre faktorer i horoskopet.

Dit Stjernetegn er kun én ud af de 430 kombinationer et horoskop mindst rummer. En astrologisamtale tager udgangspunkt i dit personlige horoskop, som er beregnet ud fra det tidspunkt og den by, du blev født i.

En astrologisamtale gør dig klogere på, hvem du er, hvordan du kan udfolde dine medfødte muligheder, følge dit kald og leve mere meningsfuldt.

Det kan være, at du – uden at være Tyr – kan nikke genkendende til mange af disse træk, i så fald kan du være påvirket af Tyrens tegn på andre måder.

Har du f.eks. i dit horoskop Månen i Tyrens tegn kan du have et stort behov for tryghed – måske i form af, at tingene forbliver som de er eller at de bliver det, de burde være. I så fald kan du have en opgave med at sørge for det.

Har du Ascendanten i Tyrens tegn ser andre dig nok som en, der har behov for konkrete resultater. Som et menneske, der ikke reagerer umiddelbart, men har brug for at overveje tingene en ekstra gang. Kan ha’ svært ved at beslutte sig, men når beslutningen er truffet, skal der meget til at rokke den, dvs. en vis stædighed.

Venus – hersker over Tyrens tegn, er også kendt som Afrodite, skønhedens og kærlighedens gudinde.
Venus er skønhed, forfinelse, yndefuldhed, finhed, kultur, dannelse – nogle af disse træk kan faktisk ses hos folk med Venus nær Ascendanten.
Det fysiske, sanserne er fremhævet – æstetik, sansen for det skønne samt nydelse og at ha’ det godt.
Venus er også hersker i Vægtens tegn, hvor “vægten” er på kærlighed og at skabe rette relationer mellem mennesker.
Venus fremhævet viser, hvad vi værdsætter og er tiltrukket af  i livet og hos andre. Gør at, at man gerne vil være venlig – let og behagelig at omgås og let at stille tilfreds.

Er Venus i dit fødselshoroskop i spænding til:

 • Solen – er du måske idealist, kan ha’ sans for det skønne og har personlig tiltrækning.
 • Månen – har du sikkert en vis ynde og charme, har let ved at begå dig, men kan være forfængelig og let ved at få ting.
 • Merkur  – kan du igen være idealist, kunstnerisk sensitiv, men med en tendens til forholde dig mentalt i nære forhold.
 • Mars – stor tiltrækning til det modsatte køn – sexappeal. Sex og kærlighed kan skabe problemer. Held og karisma kan man også være udstyret med.

Livets mål og mening for en Tyr, er:

 • det konkrete og håndgribelige, pragmatisk – nede-på-jorden.
 • fysiske behov – mad og drikke, komfort og at ha’ det godt
 • tryghed ved at bevare eller opbygge noget, som det burde være

Svagheder – skal lære, at:

 • give slip på tingene – ikke hobe op
 • overkomme magelighed og stædighed, leve mere i nu’et
 • frigøre sig fra det konkrete til fordel for følelser og idéer

Fysiske svagheder
er hals, nakke, skuldre og mund – og underliv via Skorpionen, det modsatte tegn.

Væksten 
Vejen går i første omgang igennem det modsatte tegn Skorpionen. Her er ikke alene begær efter det fysiske livs glæder; men også begær efter følelsesmæssig og intellektuel dominans – det handler om magt, sex og penge.
Åndelig udvikling indebærer, at de skjulte drivkræfter skal op i lyset og transformeres. Begær efter mere skal transformeres til aspiration efter at gøre det gode. Den blinde kamp transformeres til vision og ret stræben. Hidsigheden omdannes til målrettet brug af åndelig energi. Selvmedlidenhed til medfølelse med andre.
I første omgang skal Tyrens optagethed af de ydre sansers verden udvides med sans for det, der sker under overfladen – følelser m.m.

Tyrens egentlige bestemmelse er oplysning. Det sker, når øjet åbnes – det 3. øje, som er syntesen af krone-, pande- og hjertecentrene.

Det siges, at Buddha blev oplyst i fuldmånen i Tyrens tegn. Hans budskab var, at uoplyst begær fører til lidelse. Ca. 500 år senere lærte Kristus os, at vi kan omdanne begær til aspiration ved at tilpasse vores egenvilje til Guds vilje, i forvisningen om, at Guds vilje må være alt, hvad der er godt – både i den enkelte og i helheden.

I dag, hvor menneskeheden er mere oplyst, er det iflg. Esoterisk Astrologi meningen, at vi skal samarbejde intelligent med den guddommelige Plan og på en oplyst måde forene den individuelle vilje med den større bagvedliggende vilje til helhedens bedste.

Med denne transformation kommer Tyren under indflydelse af sin esoteriske hersker Vulkan, som i lighed med vores nordiske Vølund Smed, omformer personligheden med sin hammer på armbolten (jvf. Pluto).
Vulkan er netop er forbundet med mineralriget og bringer åndelig energi helt ned i dybderne og finder det, der kan anvendes til sjælens formål, omformer det og bringer det op i lyset.
Vulkan står for sjælen og leder det indre menneske og dets omformning mod oplysning.

I dem, født i Tyrens tegn, som er tiltrukket af åndelig udvikling, er der en konstant kamp – på alle niveauer. Kampen for at skelne mellem begær og sande behov. Kampen for at forvandle begær til åndelig aspiration og aspiration til guddommelig vilje. Kampen for at løfte sensitivitet overfor tiltrækning fra det fysiske til sensitivitet overfor evige værdier. Kampen for at gøre personligheden egnet som redskab for sjælen. Kampen for at bevæge sig fra mørke til lys. Kampen for at nå de mål, som det øgede lys åbenbarer.

Opgaver for os alle i perioden i Tyrens tegn.
At være opmærksom på begær. Du kan spørge dig selv:

 • Hvad er det, jeg lige nu mener, at jeg ikke kan leve uden?
 • Kan jeg udsætte det – jeg tror ikke at kunne leve uden – til i morgen? Eller til næste uge måske? Er det så stadig nødvendigt for mig?
 • Hvad kan jeg undvære? Hvad kan jeg give slip på? Hvad kan jeg give?
 • Er det mine personlige mål og behov, jeg er optaget af – eller arbejder jeg for at tjene det fælles gode.

Husk – vi har kun det, vi giver væk !

Meditation
Overvej hvad frøtanken:         Jeg ser og når øjet åbnes er alt lys

 • kan betyde for dig selv, dine relationer, for samfundet og for menneskeheden?
 • På fysiske, emotionelle, mentale og åndelige planer?
 • Hvad er dime visioner? Hvad kan dit næste skridt være?
 • Hvad er det, der ligger og spirer i dig? Hvilke latente muligheder har du?
 • Hvad er det, du skal manifestere?
 • Hvordan kan det bringe dig selv og andre videre?
 • Hvad kan du bidrage med?

Ved en astrologisamtale bliver du klogere på
hvordan du kan udfolde dine iboende muligheder.

Translate »