Hvem vinder det amerikanske præsidentvalg 3. november 2020?


Det gør Biden – højst sandsynligt – men selv med de mest avancerede astrologiske analyser kan man ikke være helt sikker. Det følgende bliver nok lidt for teknisk for mange.

 

Ved valget november 2016 havde Trump flere gode aspekter:

• Sa Sol = Asc: Anerkendelse.
(Sa står for Solar Arc, som er ensbetydende med, at planeter og akser bevæger sig 1° frem om året, er virksom 6 mdr. før og efter eksakt).

• Sa Pluto = Jupiter. Optimisme, potentiale for succes, held og fremgang.

• Tr Mars = Venus, 10 hus hersker. Nu sker det! Tr Mars udløser det, der er i svang.
(Tr står for Transit. ”=” betyder et spændingsaspekt, dvs. konjunktion, kvadrat, opposition eller quiindicile (165°) – ingen grund at specificere).

Kun få regnede med, at han pga sin adfærd, kunne vinde – men han vandt jo. Det gjorde astrologien også. Vi erfarede, at Trump kan være uforudsigelig og at man bør tage astrologien alvorlig.

Denne gang er det lidt mere uklart, for vel har han positive aspekter:

• Sa Jupiter = Uranus/Pluto. Her er et enormt potentiale for succes.

• MC halvkvadrat til ☊ – en vis anerkendelse i offentligheden.

• Sa Uranus = Asc: Et stort og utraditionelt egoudtryk.

Aspektet er først eksakt august 2021, dvs. 3 måneder udover de 6 måneder, som Solar Arcs virker – men med Trump ved man aldrig!

Dette aspekt kan også betyde en ny start, som ofte involverer flytning – ud af Det Hvide Hus?

• Sa Merkur = måneknudeaksen – god kontakt med offentligheden, (også eksakt august 21)

 

Men også aspekter, som trækker fra:

• Tr Saturn = Venus, 10. hus hersker.
• Tr Saturn = Asc/MC.

En stor projektion af Saturn-kvaliteter ud i offentligheden og måske indfrielse af store ambitioner.

Saturns funktion skulle være, at man bliver et ansvarligt, disciplineret og modent menneske.
Kvaliteter jeg ikke umiddelbart vil forbinde med Trump, hvorfor jeg vil antage, at han endnu har nogle lektier her.

3. november er Tr Merkur = Venus, 10. hus hersker – kunne være et vinderaspekt!

 

Uanset om han vinder eller ej vil han sandsynligvis møde udfordringer til efteråret.
Her er nemlig Neptun på spil:

• Tr Neptun = hans Sol, Uranus og Sol/Måne (midtpunktet mellem Solen og Månen er særligt sensitivt).

Neptun i aspekt til især ens personlige planeter og akserne indebærer normalt en periode med store ændringer i ens indre liv. Man kan opleve at miste fodfæstet for en stund – at tæppet trækkes under sig. Det, der før var faste holdepunkter i livet, er det ikke længere. Nye værdier og måder at være til på, trænger sig på.
I sådanne perioder, som godt kan vare et par år, anbefales det, at man trækker sig lidt tilbage fra den ydre verdens krav og vrimmel og helliger sig kontemplation, meditation, kreative udfoldelser og naturen.

Jeg forbinder ikke umiddelbart Trump med sådanne sysler og formoder derfor, at han desperat vil forsøge at genvinde fodfæstet. Det er opskriften på stress og martyrium – også kaldet krise!

• Tr Pluto = Venus, 10. hus hersker – dybe og intensive følelser i forbindelse med karriere og offentligheden.

 

Men hvad med Bidens horoskop – hvordan ser hans aspekter ud?

Her er Pluto meget fremtrædende – dvs. personlig styrke og selvtillid projiceres ud til offentligheden.
• Tr Pluto = Jupiter. Optimisme, potentiale for succes, held og fremgang.
• Tr Pluto = Asc/MC. Træder frem med styrke og selvtillid
• Sa Asc = Pluto. Personlig styrke og overbevisende fremtræden

Saturn er her også:
• Tr Saturn = ☊, As/MC, Sol/Måne.

Også her projiceres af Saturns kvaliteter ud i offentligheden. Imidlertid kan jeg mere forbinde Biden med at være et ansvarligt, disciplineret og modent menneske, så her vil jeg regne Saturn for et plus.

Det gælder også Neptun:

• Tr Nep = MC. Stor livsændring – karriere og bolig.

Neptuns påvirkning kan også være en del af forklaringen på, at han ofte forekommer ukoncentreret, forvirret og fraværende, snubler over ordene.
Mange stemmer kun på ham, fordi han ikke er Trump!

 

Ingen af de to præsidentkandidater virkede overbevisende på mig ved tv-duellen torsdag 22.10. Begge appellerede til ordstyren som to skoledrenge til læreren.

Alt i alt – hælder jeg dog her til Biden, som jeg også håber vinder.

 

Kamala Harris
blev med udnævnelsen til vicepræsidentkandidat eksponeret stort i offentligheden:

• Sa Sol og Måne = Asc-Dsc aksen
• Sa Asc og ☊ = Mars i Løven og 3. hus

Måske det et års tid senere bliver til en yderligere forfremmelse?

• Sa Sol, Måne stadig = Asc-Dsc

• Sa Pluto = Asc/MC
• Tr Pluto = Sol, Måne
• Tr Jupiter = MC

Ved en astrologisamtale bliver du klogere på
hvordan du kan udfolde dine iboende muligheder.

Translate »