Stenbukken

Mennesker præget af Stenbukkens tegn er ambitiøse - når deres mål ved hårdt arbejde, tålmodighed, selvdisciplin. De er ansvarlige, velorganiserede, har en praktisk og realistisk indstillling.

Solen er livsenergien (Prana), der giver lys og liv til alt i solsystemet og til alt i horoskopet.
Solen er kærnen – identitet og selvudfoldelse.
Det tegn, som Solen stod i ved fødslen er ens stjernetegn og dermed ens grundlæggende energi. Solen fordeler via et komplekst fordelingssystem – planeter, tegn og huse – sin energi til alle livsområder.
Astrologi er kunsten at forstå og konstruktivt at bruge denne energifordeling til at leve mere bevidst og i samklang med sin sjæl og med den orden og harmoni, som er bag den verden, vi kan se og røre.

StenbukkenSolen går i år igennem Stenbukkens tegn 22. december til 20. januar.

Stenbukken er – som Tyren og Jomfruen – et jordtegn:  Det konkrete, det praktiske, det opbyggende og det strategiske er i fokus.

Og er – som Vædderen, Krebsen, Vægten – et kardinalt tegn: Retning, lederskab, vilje, initiativ, pionerånd, igangsætter er grundtræk.

Stenbukken

Stenbukkens tegn starter i årets længste nat – den mørkeste tid på året. En altid nærværende melankoli er derfor den bagvedliggende stemning her.

Stenbukken er bjerggeden, der finder næring i hårde og barske bjergområder og må ofte ned på knæ for at kunne nippe til de sparsomme vækster.

Disse livsbetingelser er symbolsk for de vanskeligheder og prøvelser, som er kendetegnet ved erfaringerne i Stenbukkens tegn og som resulterer bl.a. i karaktertræk som hårdførhed, tålmodighed og målrettethed.
At komme ned på knæ symboliserer tillige den ydmyghed, som er en vigtig lektie i dette tegn. Derfor er knæene Stenbukkens svage kropsområde.

Stenbukken

er tegnet for resultater, ambition, autoritet og ansvarsfølelse. Mennesker, influeret af Stenbukkens energier, har en praktisk og realistisk indstilling til livet og får som regel det, de ønsker sig – ofte status, prestige, anerkendelse og at være i en position, hvor de har magt over tingene, kan udøve autoritet og lederskab.

Det opnår de ved at arbejde hårdt, opofrende, målrettet, vedholdende, flittigt og selvdisciplineret. Herved opnår de erfaring, stor dygtighed og kompetence inden for deres felt. Og når de gerne påtager sig ansvar, når de derfor ofte toppen på deres fagområde.

Husk – hvis du kender en Stenbuk, som ikke viser disse træk – f.eks. fordi Neptun eller Uranus er i spænding til Solen – vil energien stadig være der.
Den kommer i så fald blot til udtryk via andre faktorer i horoskopet.

Dit Stjernetegn er kun én ud af de 430 kombinationer et horoskop mindst rummer. En astrologisamtale tager udgangspunkt i dit personlige horoskop, som er beregnet ud fra det tidspunkt og den by, du blev født i.

En astrologisamtale gør dig klogere på, hvem du er, hvordan du kan udfolde dine medfødte muligheder, følge dit kald og leve mere meningsfuldt.

PRØV EN ASTROLOGISAMTALE
Det kan være, at du – uden at være Stenbuk – kan nikke genkendende til mange af disse træk, i så fald kan du være påvirket af Stenbukkens tegn på andre måder.

Har du f.eks. i dit horoskop Månen i Stenbukken er det nok vigtigt for dig, at komme i en position, hvor du  kan have styr på det hele og få tingene til at ske.

Ascendanttegnets energi er det, vi umiddelbart projicerer ud på vores omgivelser og er især det, som andre ser hos os.
Med ascendanten i Stenbukken ser andre nok en lidt kølig og afmålt person – en person, man kan regne med, som gør det vedkommende lover og mere til.

Er 10. hus fremhævet træder du sikkert frem og er synlig for andre – i samfundet eller i dit nærmiljø. Du kan også have let ved at få arbejde – et arbejde, ofte med en fremhævet position, måske som leder.

Saturn hersker over Stenbukkens tegn og indebærer en hæmning, en begrænsning og står for det, du skal lære – både i tegn, hus og aspekt.
Når du efter lang tid og store anstrengelser endelig lærer det – er du blevet en autoritet på området!Er Saturn i dit horoskop i spænding til:

 • Solen – kan du have svært ved at udtrykke dig spontant –  en vis alvorlighed, ansvarlighed kan præge dig.
 • Merkur – kan du have tendens til depression og indadvendthed, men som senere i livet kan føre til indsigt.
 • Venus – kan du føle dig sårbar og måske hæmmet eller blot forsinket i din følelsesmæssig udvikling. Heldigvis kan sådanne hæmninger senere vendes til en let og naturlig selvkontrol.
 • Mars – kan din handlekraft være hæmmet af for stor forsigtighed, hvilket til gengæld senere i livet kan til føre til, at du har lært at sætte realistiske mål og nå dem.

 

Livets mål og mening for en Stenbuk, er at:

 • arbejde hårdt – at løse problemer.
 • blive bedre til sit arbejde – at mestre sit arbejdsområde.
 • nå en position, hvor den kan udøve autoritet og have indflydelse

 

Styrker

 • Tålmodighed og selvdisciplin.
 • Stærk vilje. Målrettethed.
 • Kan klare ensomhed.
 • Integritet – prøver ikke at foregive at være anden end den hn er.
 • Kender sit eget værd – har ikke brug for andres accept og anerkendelse.

 

Svagheder – skal lære, at:

 • skabe varme relationer til andre.
 • løsne op for fastlåshed, hårdhed og materialisme.
 • komme kontakt med og at give udtryk for følelser.
 • rumme andres svagheder og slaphed.


Fysiske svagheder
Knæ, knogler, muskler og led.

Udviklingen for en Stenbuk er at forbinde sig med det modsatte tegn – Krebsen.

Her er følelserne i centrum, her kan Stenbukken lære følsomhed, indlevelse, medfølelse med andre og at bruge sin intuition.
Krebsen er den arketypiske moderfigur – mens Stenbukken selvfølgelig er faderfiguren.

Formår den “kolde og afmålte” Stenbuk at komme i kontakt med sådanne kvaliteter, bliver denne meget “menneskelig” og når han/hun aflægger sin stolthed og derved bliver i stand til sand ydmyghed – ligger vejen til indvielsens bjerg åben.

DEN MODNE STENBUK
Føler ansvar for verdens tilstand og bruger sin indsigt, sine færdigheder, erfaringer og organisatoriske evner til at skabe konkrete løsninger, der kan afhjælpe problemer og nød.

Sjælsherskeren er også Saturn
og giver her incitament til at klatre videre op – ikke ad karrierens stige – men ad indvielsens bjerg.
Stenbukken, der klatrer op ad bjerget for at søge sin nøjsomme føde, symboliserer det verdslige menneskes jagt efter tilfredsstillelse af materielt begær. Det åndelige menneske søger efter åndelig føde, der kan nære sjælen.

Ansvarlighed er et af de første kendetegn ved Sjælskontakt. Saturn hjælper her personen med at udtrykker denne sjælskvalitet på det personlige plan. Ofte i form af hårdt arbejde med at udfinde praktiske løsninger på store problemer til gavn for mange.

Ved afsavn og ved at overvinde sig selv og livets øvrige besværligheder fuldbyrdes de åndelige bestræbelser omsider – højdepunktet, bjergtoppen nås.

Bjergtoppen symboliserer indvielse. På toppen af store bjerge er gudernes bolig. Her vogtes og bevares de hellige traditionen og her foregår indvielserne i mysterierne. Dette er universelt og indeholdes i nærmest alle religioner.

David Bowie var Stenbuk.

I denne måned får vi energi til at give slip på de ting, der ligger bag os og stræbe mod vores højere åndelige muligheder. Vi kan stræbe efter at:

 • Overvinde ambitioner og blændværk forbundet med materialisme og resultater.
 • Komme i kontakt med vores egne og andres følelser og behov.
 • Se det, det ligger bag formen – det liv, der søger udfoldelse.
 • Orientere os mod det, der vil være godt for mange.

 

Meditation
Overvej hvad frøtanken: Fortabt er jeg i overjordisk lys og vender dog dette lys ryggen

kan betyde – for dig, for andre, for samfundet og for menneskeheden.
På fysiske, emotionelle, mentale og åndelige planer.

 • Hvad kan du give slip på?
 • Hvor kan du påtage dig ansvar og yde en indsats til gavn for andre?
 • Er du parat til i perioder at acceptere prøvelser – måske i form af ensomhed
  og uden altid at være helt klar over, om du er på rette vej?

 

Ved en astrologisamtale bliver du klogere på
hvordan du kan udfolde dine iboende muligheder.

Del denne artikel:

Alle stjernetegn

Stjernetegn vædder

Vædderen

Vædderen er initiativ, handlekraft, gå-på-mod, selvhævdelse og entusiasme.
Kan hjælpe os alle til at komme ud af det dødvande, vi måtte være i, sætte noget i gang og bringe os et skridt videre.

Læs mere
Stjernetegn tyr

Tyren

Tyren den praktiske og forankrende, der får tingene ned på jorden. Stabilitet, soliditet, jordforbindelse – sikkerhed og struktur er vigtigst her. Tyren ønsker at tingene forbliver som de er eller at arbejde for, at de bliver det, de burde være. Burde er idealet.

Læs mere
Stjernetegn tvilling

Tvillingerne

Tvillingerne – hurtig, fleksibel og alsidig. Har opmærksomheden mange steder på én gang. Her er en konstant aktivitet som afløb for denne utrættelig strøm af energi, virkeligheden i al dens mangfoldighed skal opdages, afprøves og formidles.

Læs mere
Stjernetegn krebs

Krebsen

Krebsen er følelser, hjem, familie, tryghed og omsorg. Er sensitiv – påvirkes let af stemninger og fornemmelser, føler sig udsat og kan let blive såret.

Læs mere
Stjernetegn løve

Løven

Løven sætter sig selv i det dramatiske centrum, fører sig selvsikkert frem, er den naturlige leder og pædagog, mener, at vide hvad der er rigtigt og forkert og hvordan det skal gøres – af andre!

Læs mere
Stjernetegn jomfru

Jomfruen

Jomfruen er ro, regelmæssighed og renhed. Pænt, praktisk og perfektionistisk. Orden og omhyggelig – sans for detaljen. Flittig og hårdt arbejdende. Praktisk hjælpsomhed.

Læs mere
Stjernetegn vægt

Vægten

Vægten – fred, harmoni og gode relationer til andre. Har også en stærk vilje til at få det, som den vil ha’ det (den er et kardinal tegn) – men på en subtil måde, så alle gøres tilpas. Kan være uselvstændig og have svært ved at træffe beslutninger.

Læs mere
Stjernetegn skorpion

Skorpionen

Skorpionen vil have kontrol over tingene ved at vide alt. Dybde, intensitet, seksualitet, psyke, mystik, transformation o.m.m.

Læs mere
Stjernetegn skytte

Skytten

Skytten er nysgerrig, optimistisk, entusiastisk. Har store visioner, ved hvad der er rigtigt og forkert og har de rette meninger, som den med humor og selvironi gerne deler med andre.

Læs mere
Stjernetegn vandbærer / vandmand

Vandbæreren

Vandbæreren er nyskabende, original, har en social og humanitær indstilling. Energien er fornyelse – at tænke store tanker, at søge nye grænser for erkendelse og at virke i gruppesammenhænge – for ligeværdighed og fællesskab.

Læs mere
Stjernetegn fisk

Fiskenes tegn

Fisk er ofte sensitive og medfølende. Har store idealer og vil så gerne hjælpe. Er kunstnerisk indstillede og er tiltrukket af det mystiske. Kan være urealistiske og lettroende og ønsker fred fra denne verdens tummel.

Læs mere
Translate »