Skytten

Skytten er nysgerrig, optimistisk, entusiastisk. Har store visioner, ved hvad der er rigtigt og forkert og har de rette meninger, som den med humor og selvironi gerne deler med andre.

Solen er livsenergien (Prana), der giver lys og liv til alt i solsystemet og til alt i horoskopet. Solen er kærnen – identitet og selvudfoldelse. Det tegn, som Solen stod i ved fødslen er ens stjernetegn og dermed ens grundlæggende energi. Solen fordeler via et komplekst fordelingssystem – planeter, tegn og huse – sin energi til alle livsområder.
Astrologi er kunsten at forstå og konstruktivt at bruge denne energifordeling til at leve mere bevidst og i samklang med sin sjæl og med den orden og harmoni, som er bag alt.Stjernetegn skytte

Solen står i Skyttens tegn ca. 23. november  – 21. december.

Skytten

er som Tvillingerne, Jomfruen og Fiskene et bevægeligt tegn – dvs. flexibelt, omstillingsparat, trang til afveksling og udveksling med andre.

Og er som Vædderen  og Løven et ild-tegn – dvs. entusiastisk, initiativrig, temperamentsfuld, uafhængig.Skyttens symbol var tidligere en kentaur – halvt menneske og halv hest – symboliserer sjælen, tænkeren, den vi er, det indre menneske, som er bundet til den dyriske natur – instinkter, drifter og begær.

Senere blev symbolet en bueskytte på en hvid hest.
Her har sjælen overvundet menneskets animalske natur og sætter retningen.

Nu er symbolet bare en pil på en buestreng. Pilen symboliserer den målrettede tanke, der sendes op i tankens højere sfærer.
Målbevidst tænkning og stræben er vigtige for mennesker, der er påvirkede af Skyttens kvaliteter.

Frøtanken for Skytten er netop: Jeg ser målet, jeg når dette mål og derefter ser jeg et andet.

]Mennesker påvirket af Skyttens energi er kendetegnet ved at bevæge sig i tankens højere verden – idéernes verden, abstrakt tænkning, højere viden og uddannelse, store visioner, store idealer.
Her er søgning efter sandhed og retfærdighed – i form af  filosofi, religion og jura. Her søges horisonten udvidet – måske i udlandet.
Skytten er ofte langt foran sin tid – har store visioner, forudanelser, gode gæt, kommer ofte andre i forkøbet med gode idéer.

Deler gerne – entusiastisk og ofte – sine store idéer, idealer, sandheder og de rigtige meninger med andre, som kan opleve Skytten som selvhævdende, énsidig og udiplomatisk – er kendt for at sige sin mening for direkte og for ærligt.
Har humor og tendens til at overdrive, når pointen i den gode historie skal ramme.
Er til de lyse sider i livet – fest og ballade, udendørs sport og aktiviteter.

Husk – hvis du kender en Skytte, som ikke viser disse træk, vil energien stadig være der. Den kommer blot til udtryk via andre faktorer i horoskopet.

Dit Stjernetegn er kun én ud af de 430 kombinationer et horoskop mindst rummer. En astrologisamtale tager udgangspunkt i dit personlige horoskop, som er beregnet ud fra det tidspunkt og den by, du blev født i.

En astrologisamtale gør dig klogere på, hvem du er, hvordan du kan udfolde dine medfødte muligheder, følge dit kald og leve mere meningsfuldt.

“PRØV EN ASTROLOGISAMTALE” 

Det kan være, at du – uden at være Skytte – kan nikke genkendende til mange af disse træk, i så fald kan du være påvirket af Skyttens tegn på andre måder. Har du f.eks. i dit horoskop:

Månen i Skytten er behovet at få sine meninger respekteret – at blive lyttet til og at blive taget alvorlig. At blive anerkendt som et moralsk og retskaffent menneske – som et menneske, der har indsigt.

Ascendant i Skytten projicerer entusiastisk sig selv og sine synspunkter ud på omgivelserne.

9. hus fremhævet: Vigtige livsområder kan være højere uddannelse, filosofi, religion, trossystemer, udland.

Jupiter, herskeren over Skyttens tegn – i aspekt til din Sol, Måne eller Ascendant – formidler optimisme og entusiasme, humor og glæde. Jupiter udvider, forstørrer, puster op – også ego’er!
Inspirerer til udvikling – driver mennesket fremad på alle områder. Inspirerer til udvidelse af horisonten og udforskning af verden – den ydre som den indre. Til søgen efter sandheden, meningen og retfærdigheden – det rette.

Er Jupiter i dit fødselshoroskop i spænding til:

 • Solen – vigtigt at dygtiggøre sig, hævder sig ved at være belæst, stolt, overdrivelser, social anerkendelse vigtigt, juridiske problemer.
 • Månen – som regel glad og optimistisk, tendens til at overdrive.
 • Merkur  – fortælleglæde, idealistisk, store visioner og planer.
 • Venus – store følelser, naiv, ødsel, glad for søde sager – blodsukkeret!
 • Mars – entusiastisk, livsglad, spillernatur, selvtillid, impulsiv.

 

Livets mål og mening for en Skytte, er at:

 • søge efter sandhed, mening og retfærdighed.
 • overbevise andre om sandheden, de rigtige meninger og de store idealer.

 

Styrker
Nysgerrigheden. Entusiasmen. Optimismen. Visionerne. Retfærdighedssansen. Humoren og selvironien.

 

Svagheder – skal lære, at:

 • de store idealer og idéer kan let føre til intolerance og ufølsomhed overfor andre – bør derfor tage hensyn og lytte til andre, med empati
 • mase sig frem med sine visioner kan skubbe andre til side – derfor anbefales større hensyn til andres behov, tålmodighed, mådehold, beskedenhed.
 • “sandheden” er ikke hele Sandheden –  har derfor brug for at skelne, være selektiv og at prioritere – have blik for helheden, dybde, ydmyghed overfor Sandheden.
 • er ofte ikke en god teamplayer – vil selv, kan selv, gør det selv – skal lære tålmodighed, tolerance, at lytte til andre – se værdien i andres opfattelse og meninger, at resultater bliver bedre, når flere nuancer inkluderes.
 • Kan fortabe sig i de mange visioner – skal lære at prioritere, at være målrettet og realistisk.

 

Fysiske svagheder
Hofter og lår.
Leveren – er Jupiter i spænding til Venus (overdrivelse af søde sager) er det en god idé at være opmærksom på diabetes og kolesteroltal.

 

Væksten – Udviklingen
 De store, abstrakte tanker skal formuleres i et klart sprog – det modstående tegn Tvillingerne, står netop for konkret tænkning.
Denne akse Tvilling-Skytte akse: konkret og abstrakt tænkning kaldes derfor Tænkeaksen.

DEN MODNE SKYTTE
Har sluppet sin énsidighed og de rette meninger – har fået situationsfornemmelse og omfatter nu helheden og andre.

Skytten taler ud  fra egen erfaring – de store idéer bruges til på praktiske måder at gøre en forskel.
Prøver at leve op til det højere aspekt af Jupiter – kærlighed og visdom – med mottoet: Give alt til alle – altid. Jo – der er langt hertil for de fleste af os.

Den modne skytte kommer desuden under sjælsherskeren – Jorden, som her mere er en tilstand og ikke her, vi er. En tilstand, hvor vores interessesfære ikke mere bare er vores egen lille verden – men omfatter hele jorden, hele planeten,  menneskeheden, dyrene, planterne, den fysiske jord – økologien, klimaet osv.

Pave Frans er skytte.    Se fortolkningen af hans horoskop her.

Opgaver for os alle i perioden i Skyttens tegn – overvej:

 • Hvad identificerer du dig mest med – hesten, bueskytten eller pilen?
 • Hvad er dine vigtige behov – hvad vil du meget gerne have?
 • Om dine valg og dit liv hovedsageligt er styret af din opvækst og miljø eller om du søger en dybere mening med tilværelsen?
 • Har du vigtige mål for dit liv?

 

Meditation
Overvej hvad frøtanken:

Jeg ser målet,  jeg når dette mål og derefter ser jeg et andet.

kan betyde – for dig, for andre, for samfundet og for menneskeheden.
På fysiske, emotionelle, mentale og åndelige planer.

 • Hvad er vigtigt for dig i denne fase i dit liv?
 • Går dit liv i den rigtige retning? Justeringer?
 • Hvad vil du opnå i dette liv?
 • Hvad kan du bidrage med til andre?

 

Ved en astrologisamtale bliver du klogere på
hvordan du kan udfolde dine iboende muligheder.

Del denne artikel:

Alle stjernetegn

Stjernetegn vædder

Vædderen

Vædderen er initiativ, handlekraft, gå-på-mod, selvhævdelse og entusiasme.
Kan hjælpe os alle til at komme ud af det dødvande, vi måtte være i, sætte noget i gang og bringe os et skridt videre.

Læs mere
Stjernetegn tyr

Tyren

Tyren den praktiske og forankrende, der får tingene ned på jorden. Stabilitet, soliditet, jordforbindelse – sikkerhed og struktur er vigtigst her. Tyren ønsker at tingene forbliver som de er eller at arbejde for, at de bliver det, de burde være. Burde er idealet.

Læs mere
Stjernetegn tvilling

Tvillingerne

Tvillingerne – hurtig, fleksibel og alsidig. Har opmærksomheden mange steder på én gang. Her er en konstant aktivitet som afløb for denne utrættelig strøm af energi, virkeligheden i al dens mangfoldighed skal opdages, afprøves og formidles.

Læs mere
Stjernetegn krebs

Krebsen

Krebsen er følelser, hjem, familie, tryghed og omsorg. Er sensitiv – påvirkes let af stemninger og fornemmelser, føler sig udsat og kan let blive såret.

Læs mere
Stjernetegn løve

Løven

Løven sætter sig selv i det dramatiske centrum, fører sig selvsikkert frem, er den naturlige leder og pædagog, mener, at vide hvad der er rigtigt og forkert og hvordan det skal gøres – af andre!

Læs mere
Stjernetegn jomfru

Jomfruen

Jomfruen er ro, regelmæssighed og renhed. Pænt, praktisk og perfektionistisk. Orden og omhyggelig – sans for detaljen. Flittig og hårdt arbejdende. Praktisk hjælpsomhed.

Læs mere
Stjernetegn vægt

Vægten

Vægten – fred, harmoni og gode relationer til andre. Har også en stærk vilje til at få det, som den vil ha’ det (den er et kardinal tegn) – men på en subtil måde, så alle gøres tilpas. Kan være uselvstændig og have svært ved at træffe beslutninger.

Læs mere
Stjernetegn skorpion

Skorpionen

Skorpionen vil have kontrol over tingene ved at vide alt. Dybde, intensitet, seksualitet, psyke, mystik, transformation o.m.m.

Læs mere
Stjernetegn stenbuk

Stenbukken

Mennesker præget af Stenbukkens tegn er ambitiøse – når deres mål ved hårdt arbejde, tålmodighed, selvdisciplin. De er ansvarlige, velorganiserede, har en praktisk og realistisk indstillling.

Læs mere
Stjernetegn vandbærer / vandmand

Vandbæreren

Vandbæreren er nyskabende, original, har en social og humanitær indstilling. Energien er fornyelse – at tænke store tanker, at søge nye grænser for erkendelse og at virke i gruppesammenhænge – for ligeværdighed og fællesskab.

Læs mere
Stjernetegn fisk

Fiskene

Fisk er ofte sensitive og medfølende. Har store idealer og vil så gerne hjælpe. Er kunstnerisk indstillede og er tiltrukket af det mystiske. Kan være urealistiske og lettroende og ønsker fred fra denne verdens tummel.

Læs mere
Translate »