Skorpionen

Skorpionen vil have kontrol over tingene ved at vide alt. Dybde, intensitet, seksualitet, psyke, mystik, transformation o.m.m.

Solen er livsenergien (Prana), der giver lys og liv til alt i solsystemet og til alt i horoskopet. Solen er kærnen – identitet og selvudfoldelse. Det tegn, som Solen stod i ved fødslen er ens stjernetegn og dermed ens grundlæggende energi. Solen fordeler via et komplekst fordelingssystem – planeter, tegn og huse – sin energi til alle livsområder.
Astrologi er kunsten at forstå og konstruktivt at bruge denne energifordeling til at leve mere bevidst og i samklang med sin sjæl og med den orden og harmoni, som er bag alt.
Solen går igennem Skorpionens tegn 23. oktober til 23. november.

Skorpionen

er et vandtegn – følelserne og det underbevidste liv er dens domæne.
Er også et fast tegn – som her står for beslutsomhed og vedholdenhed.

Symbolet kan forveksles med Jomfruens – men den markante brod for enden af Skorpionens hale er meget sigende for dens farlige stik.Skorpionen

Mennesker under indflydelse af Skorpionens tegn – (dvs. Sol, Måne, Ascendant, mange planeter i Skorpionens tegn, i 8. hus eller med Pluto i aspekt til personlige planeter) – er kendt for at have en stærk vilje. De er beslutsomme, målrettede, har kontrol over sig selv (og gerne over andre) og er udholdende.

De går dybt med alt, de har med at gøre. Derfor er deres følelser intense og lidenskabelige – seksualitet, psykologi og mystik forbindes ofte med dette tegn og 8. hus.

Skorpioner har også en stor intellektuel kapacitet og kan trænge dybt ned i de emner, der interesserer dem. De vil meget gerne vide, hvordan tingene hænger sammen på et dybere plan – kan derfor have evner som forsker. Har tillige en god intuition og hvis de føler, at et problem skal løses på en bestemt måde, vil denne løsning ofte være rigtig.
Her er lederpotentiale – lader andre gøre det hårde arbejde – og finder ofte en karriere, som ikke kræver fysisk arbejde – gerne som terapeut, røntgenteknikker, inden for finansverden eller HR.

PRØV EN ASTROLOGISAMTALE
  

Skorpioner kan virke reserverede, afmålte, lukkede og åbenbarer nødigt noget om sig selv – kortene holdes tæt ind på kroppen. Man er mere optaget af, hvad der foregår i andre, mener at gennemskue dem og deres problemer, har en tendens til at psykoanalysere dem og måske give uopfordrede råd om, hvordan de skal løse deres problemer.

Intriger kan ikke skjules for en Skorpion og den kan have en tendens til at tillægge andre hensigter og tanker, som måske er dens egne?
Skorpionen har evner for det politiske spil og er i stand til at drage fordel af næsten alting.

Et gennemtrængende blik, et dybdeborende spørgsmål, en intens pause, ladet med skjulte antydninger og uudtalte farer skaber et psykologisk skruestik, som modparten vrider og vender sig i og er klar til at påtage sig skylden – må bare bryde den intense stilhed. En illustration af hvordan den rendyrkede Skorpion opererer – selvfølgelig findes sådanne typer næppe i virkeligheden.

Skorpionen tiltrækkes af det underbevidste – både i psyken, hvilket kan gøre personen til en god terapeut – og i samfundet af underverden, enten i rollen som detektiven, der kaster lys over mørke handlinger eller i rollen som forbryderen, der udfører dem.

Husk – hvis du kender en Skorpion, som ikke viser disse træk, vil energien stadig være der. Den kommer blot til udtryk via andre faktorer i horoskopet.

Dit Stjernetegn er kun én ud af de 430 kombinationer et horoskop mindst rummer. En astrologisamtale tager udgangspunkt i dit personlige horoskop, som er beregnet ud fra det tidspunkt og den by, du blev født i.

En astrologisamtale gør dig klogere på, hvem du er, hvordan du kan udfolde dine medfødte muligheder, følge dit kald og leve mere meningsfuldt. Med andre ord – hvordan du kan tage kontrol over dit liv!

Det kan være, at du – uden at være Skorpion – kan nikke genkendende til mange af disse træk, i så fald kan du være påvirket af Skorpionens tegn på andre måder.

Har du f.eks. i dit horoskop Månen i Skorpionens tegn kan det være vigtigt for dig, at ha’ kontrol over tingene – det får du ved at vide. Du kan også ha’ en fornemmelse af at have et formål – en mission. Og vil gerne opfattes som en dyb, betydningsfuld, pålidelig, rigtig og stærk person – som én, der kan selv.

Har du Ascendanten i Skorpionens tegn ser andre dig nok som en person med den skarpe tunge, der let rammer ens bløde punkter og som helst ikke åbenbarer for meget af sig selv.

Pluto er planeten, som hersker i Skorpionens tegn – transformerer mørke til lys. Det er mørket i os – drifterne, det primitive, det undertrykte, skyggesiderne, det umodne, der skal op i bevidsthedens klare lys. De skal konfronteres og bearbejdes – så vi kan blive bevidste om hvilke kræfter, der driver os og træffe bevidste valg om at blive de stærke, kærlige og intelligente mennesker, vi har mulighed for at blive.

Pluto er forbundet med død og genfødsel. Død af udlevede former og det, som holder os nede – psykiske mønstre, gamle og ubrugelige vaner, stivnede måder at tænke på; men også udlevede venskaber. Det er formens død, så det levende inden i kan vokse i nye former – akkurat som reinkarnation.

PRØV EN ASTROLOGISAMTALE
 

Pluto er vilje – ved hvis hjælp vi opnår det, vi vil. Ved at bruge andre eller ved åbent samarbejde? Det er også kontrol – kontrol over os selv, over andre? Handler om magt – brug og misbrug af magt. Bruges magten til egne formål eller til at fremme det gode i verden. Om sex og om penge.

Pluto fungerer i det skjulte – i det okkulte – og bringer alt det, vi ikke ser eller vil se – op i lyset, derfor de gamle ord om, at ”vi møder vi os selv bag hvert hjørne”. Det bedste middel overfor Pluto og transformation er ærlighed, åbenhed og villighed til at give slip på det gamle og udlevede og have en positiv holdning til det, der måtte komme.

Er Pluto i dit fødselshoroskop i spænding til:

 • Solen – kan du ha’ behov for at få og bevare kontrollen – skjulte kræfter anes.
 • Månen – kan her være en indelukket vrede, undertrykte følelser.
 • Merkur  – fornemmer du nok, at andre skjuler noget og holder selv “kortene tæt ind på kroppen”.
 • Venus – har du nok stærke, intense følelser – sikkert overdrevet.
 • Mars – har du nok et meget stærkt konkurrence og overlevelsesinstinkt

Livets mål og mening for en Skorpion er at få viden for at få og bevare kontrollen.

Styrker

 • Viljestyrke, vedholdenhed – vilje til succes
 • Intensitet
 • Stort perspektiv
 • God til at bringe vanskelige emner på bane
 • Evne til healing og genvinde helbredet
 • Søgen efter mysteriet om livet og verden.

 

Svagheder – skal lære at:

 • Vise tillid og tro det bedste om andre
 • Være lidt mere åben om sig selv – dele sine følelser, tanker og motiver.
 • Tage hensyn til andre.

 

Fysiske svagheder:
Underlivet og seksuelle organer – livmoder, æggestokke, prostata m.m.

Transformation
Skorpionen, som stikker sig selv med sin brod symboliserer transformation af personligheden, det lavere selv.
Skorpionen – og alle mennesker – er kommet for at bearbejde skyggesider og transformere uudviklede drifter, begær og motiver på alle tre niveauer af væren:

 • fysisk – sex, fysisk komfort og penge.
 • følelsesmæssigt – frygt, had og ambition.
 • mentalt – stolthed, separatisme og grusomhed.

 

Det er udvikling og gør os i stand til at fungere på højere niveauer, udvikle selvkontrol og evnen til at foretage rette valg til gavn for alle.

Væksten
Det modsatte tegn er Tyren, hvor Skorpionen kan få fast grund under fødderne i form af jordnære facts – i stedet for at være i sine følelsers vold af mistænksomhed, der angriber og beskylder ydre og indre fjender for det ene og det andet.
Måske kommer den til erkendelsen, at det hele er projektioner – spejlbilleder af sit eget underbevidste, som skal transformeres.

Den modne Skorpion
opdager fjenden i inden i – det er kamp mod de indre dæmoner først – ved at give slip på den psykiske bagage.
Kommer under sjælsherskeren – Mars, i dens højere aspekt  – skyggesider transformeres til selvkontrol og bevidst styrke. Bruger sin styrke og indsigt til at kæmpe for sandheden og bringe lys og kraft til menneskeheden – transformeres til

Ørnen, der triumferende hæver sig op i de højere luftlag af væren, der orienterer sig mod det højeste og derved bliver til den triumferende sejrherre, der har overvundet sig selv – transformeret og transcenderet, tømt sin psykiske bagage rejser let og med sin nyerhvervede styrke og dybe indsigt kan blive en hjælper for sine medmennesker.

Opgaver for os alle i perioden i Skorpionens tegn – at være mere opmærksom på:

 • begær og ambitioner.
 • hvordan du reagerer, når du føler dig gået for nær.
 • egne behov og motiver.
 • andres behov, motiver, tanker og følelser.
 • at søge mening og forståelse bag hændelser.

 

Mette Frederiksen er født i Skorpionens tegn.

Se fortolkningen af hendes horoskop her.

Meditation
Overvej hvad frøtanken:

Kriger er jeg  og fra kampen står jeg sejrrig frem”

kan betyde – for dig, for andre, for samfundet og for menneskeheden.
På fysiske, emotionelle, mentale og åndelige planer.

 • Kan jeg tilsidesætte min overbevisning om at have ret og se sagen fra modpartens side?
 • Er retfærdigheden, som jeg ser den, min egen subjektive – eller kan jeg være helt objektiv?
 • Hvordan har jeg det med at træffe beslutninger, gennemføre og holde fast ved dem?

Ved en astrologisamtale bliver du klogere på
hvordan du kan udfolde dine iboende muligheder.

Del denne artikel:

Alle stjernetegn

Stjernetegn vædder

Vædderen

Vædderen er initiativ, handlekraft, gå-på-mod, selvhævdelse og entusiasme.
Kan hjælpe os alle til at komme ud af det dødvande, vi måtte være i, sætte noget i gang og bringe os et skridt videre.

Læs mere
Stjernetegn tyr

Tyren

Tyren den praktiske og forankrende, der får tingene ned på jorden. Stabilitet, soliditet, jordforbindelse – sikkerhed og struktur er vigtigst her. Tyren ønsker at tingene forbliver som de er eller at arbejde for, at de bliver det, de burde være. Burde er idealet.

Læs mere
Stjernetegn tvilling

Tvillingerne

Tvillingerne – hurtig, fleksibel og alsidig. Har opmærksomheden mange steder på én gang. Her er en konstant aktivitet som afløb for denne utrættelig strøm af energi, virkeligheden i al dens mangfoldighed skal opdages, afprøves og formidles.

Læs mere
Stjernetegn krebs

Krebsen

Krebsen er følelser, hjem, familie, tryghed og omsorg. Er sensitiv – påvirkes let af stemninger og fornemmelser, føler sig udsat og kan let blive såret.

Læs mere
Stjernetegn løve

Løven

Løven sætter sig selv i det dramatiske centrum, fører sig selvsikkert frem, er den naturlige leder og pædagog, mener, at vide hvad der er rigtigt og forkert og hvordan det skal gøres – af andre!

Læs mere
Stjernetegn jomfru

Jomfruen

Jomfruen er ro, regelmæssighed og renhed. Pænt, praktisk og perfektionistisk. Orden og omhyggelig – sans for detaljen. Flittig og hårdt arbejdende. Praktisk hjælpsomhed.

Læs mere
Stjernetegn vægt

Vægten

Vægten – fred, harmoni og gode relationer til andre. Har også en stærk vilje til at få det, som den vil ha’ det (den er et kardinal tegn) – men på en subtil måde, så alle gøres tilpas. Kan være uselvstændig og have svært ved at træffe beslutninger.

Læs mere
Stjernetegn skytte

Skytten

Skytten er nysgerrig, optimistisk, entusiastisk. Har store visioner, ved hvad der er rigtigt og forkert og har de rette meninger, som den med humor og selvironi gerne deler med andre.

Læs mere
Stjernetegn stenbuk

Stenbukken

Mennesker præget af Stenbukkens tegn er ambitiøse – når deres mål ved hårdt arbejde, tålmodighed, selvdisciplin. De er ansvarlige, velorganiserede, har en praktisk og realistisk indstillling.

Læs mere
Stjernetegn vandbærer / vandmand

Vandbæreren

Vandbæreren er nyskabende, original, har en social og humanitær indstilling. Energien er fornyelse – at tænke store tanker, at søge nye grænser for erkendelse og at virke i gruppesammenhænge – for ligeværdighed og fællesskab.

Læs mere
Stjernetegn fisk

Fiskenes tegn

Fisk er ofte sensitive og medfølende. Har store idealer og vil så gerne hjælpe. Er kunstnerisk indstillede og er tiltrukket af det mystiske. Kan være urealistiske og lettroende og ønsker fred fra denne verdens tummel.

Læs mere
Translate »