Prins Henriks horoskop
Amy Winehouse horoskop
Amy Winehouse
21. maj 2020
Tove Ditlevsen, forfatter
23. maj 2020

Prins Henriks horoskop

Prins Henrik blev født i Frankrig i en gammel adelsslægt. Tilbragte, iflg Wikipedia, sine tidlige år i Fransk Indokina, hvor hans velhavende far havde arvet nogle industrivirksomheder. I 1939 vendte han med sin familie tilbage til slægtsgodset Le Cayrou i Frankrig. Han gik indtil 1947 på jesuiterklosterets skole i Bordeaux og 1948-1950 på gymnasiet i Cahors, hvor han blev student. I 1950 tog han til Hanoi, hvor han indtil 1952 studerende på et fransk gymnasium. 1952-57 studerede han jura og statskundskab ved Sorbonne i Paris samt kinesisk og vietnamesisk ved École Nationale des Langues Orientales. Senere studerede han orientalske sprog i Hong Kong og Saigon.

Efter at have aftjent sin værnepligt i Algeriet 1959-62 blev han ansat i Asien-afdelingen i Frankrigs udenrigsministerium. 1963-67 var han ambassadesekretær ved Frankrigs ambassade i London, hvor han mødte sin kommende kone Dr. Margrethe.

Prins Henrik, 11. juni 1934 i Talence (forstad Til Bordeaux), Gironde, Frankrig.

Med både Solen og Månen i Tvillingernes tegn er her fokus på at kommunikere, på alsidighed og et behov for at være klog, smart, brillant, velinformeret og intens. En dobbelt Tvilling skal arbejde hårdt for at blive taget alvorligt. Nervesystemet er højspændt – rastløshed og ubeslutsomhed.

Merkur er herskeren over Tvillingernes tegn og er i Krebsens tegn, dvs. en følsom og indlevende kommunikation. Den er i kvadrat til Jupiter – evnen til at formidle og fortælle historier, gerne farverige og kreative.
Jupiter er i Vægten – gode relationer til andre –  og optimisme, entusiasme, etik og højere viden. Jupiter blev tidligere regnet for den royale planet, er højest placeret i horoskopet og har derfor haft stor indflydelse på Prins Henriks liv.

Prins Henriks kreative og kunsteriske sider ser vi især i betoningen af 5. hus. Solen og Månen er her og Merkur, hersker over 5. hus, er i kvadrat til Jupiter.
Vi bemærker også, at Månen i 5. hus og Merkur er i gensidig reception, dvs. mere af det samme.
Venus, planeten for æstetik og relationer, er i sit eget tegn Tyren og i 3. hus, dvs. formidling af sine kunstneriske frembringelser.
3 Quintiler (72 °) peger også på kunst og kreativitet.

Prins Henriks behov for at være sig selv – hans individualitet og unikhed ser vi selvfølgelig i Uranus. Den er i 3. hus – kommunikation – og i kvadrat til Ascendanten, dvs. han har haft let ved at projicere sig ud på sine omgivelser. Den er tillige i sekstil til Saturn, dvs. en meget harmonisk og blid måde at bringe fornyelse til gamle strukturer og institutioner.

Men det er ikke kun sjov det hele, for Ascendanten er i Stenbukkens tegn –  ansvarlighed, disciplin og pligt. Målrettethed, selvbeherskelse og at vise et “godt” image og derved få en offentlig anerkendelse – er også en vigtig del af personligheden, som tillige forstærkes af, at herskeren Saturn er i 1. hus og i kvadrat til MC – her er store ambitioner!

Mars (handlekraft) i kvadrat til Neptun (det mystiske, idealer og kunstneriske behov) peger på en personlig magnetisme, men også evne til at fremme sine idealer og kunstneriske udfoldelser.

Mars (3. hushersker) er også quindicile (165°) til MC, dvs. en meget stærk vilje til at fremme og formidle sin kunst og sit særpræg – i 3. hus finder vi både Venus og Uranus.

Så mangler vi ægteskabet. Descendanten er i Krebsens tegn – en følelsesfuld mage ønskes, som kan give omsorg, nærhed og tryghed.
Herskeren er Månen i Tvillingerne i 5. hus – dvs. en partner, som man kan snakke, have det sjovt  og være kreativ med.
Vi bemærker, at Pluto er i konjunktion med Descendanten. Det betyder bl.a. at man tiltrækker en stærk og magtfuld partner – som man kan lære selv at blive stærk og magtfuld af.

Pluto er tilllige MC-hersker – dvs. karrieren er knyttet til partneren.
Med Pluto nær Desendanten er man ikke helt tryg ved andre – hvad de kan finde på – så det er bedre at styre og kontrollere dem og børnene. Da det forlyder, at Prins Henrik var meget vellidt og afholdt både blandt sine nærmest, af venner og ansatte, må vi formode, at han har udviklet denne side af sig til det konstruktive.
Prins Henriks gode forhold til venner, grupper samt joviale og folkelige måde at være på kan bl.a. ses af Jupiter, der hersker over 11. hus også er quindicile (165°) med Uranus, behovet for at være noget særligt. Heraf ses hans ønske om at tjene andre – ved at stille op for mange organisationer

De fleste planeter er i horoskopets vestlige side – du-siden, hvilket betyder, at man gerne giver sig til andre, vil gerne hjælpe og tjene – forstærket af Pluto og Merkur i 6. hus.

Med Pluto i 6. hus er fokus desuden på helbredet. Saturn hersker over 12. og Ascendanten og er i 1. hus. Knogler kan være udsatte. Sol og Måne i Tvillingerne tyder på, at luftvejene også kan være svage områder.

Prins Henrik var en alsidig herre, der udfoldede sine iboende muligheder med succes på så mange områder. Det må være det, der menes med selvrealisering.

Ved en astrologisamtale bliver du klogere på
hvordan du kan udfolde dine iboende muligheder.

Translate »