“OM” – det hellige ord
Bøger om spiritualitet, som jeg anbefaler:
24. april 2015
Livsudsigten
27. august 2016

“OM” – det hellige ord

Ifølge en gammel legende skete verdens skabelse ved, at Universets store Ånd begyndte at synge. Mens han sang blev galakserne og solsystemerne langsomt til. Legenden antyder, at hele eksistensen er en manifestation af musik og sang.

Tilsvarende har vi fra Skabelsesberetningen, at verdens skabelse skete ved ordet:

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var Gud;
og uden Ham er intet skabt af det, som er.       Johannesevangeliet

Visdomslæren siger, at ordet AUM bestandig lyder (Universets grundtone eller Sfærernes musik), og hvis det holder op, vil alle former forsvinde i rummet og verden vil gå under.

Vi ved fra Verdensbilledet at alt er energi, vibrerende på forskellige frekvenser.
Vi har også læst, at alt stof – dvs. hele skabelsen – består som følge af, at en kraft får partiklerne i et atom til at vibrere og holder atomets struktur sammen. (Max Planck).

Atomets inderste væsen er lyd. Enhver form har sin egen lyd. Hvert enkelt menneske har også hver sin egen lyd. Når den er i harmoni med universets lyd – er mennesket i harmoni. Det er denne harmoni som,  musik – når den bruges i helbredelsesøjemed – søger at fremme.

Når rummet i atomet til en vis grad frigøres, vibrerer lyden som OM – det progressive rums lyd på evolutionsvejen. Det er glæden ved at frigøre sig fra stoffet og glæden ved at eksistere i stadig større og højere verdener.

Når vi starter på meditationen og stræber mod højere planer, idet vi søger at frigøre os fra de lavere planer – bruges OM.
Når meditationen er slut og energier fra åndelige planer søges manifesterest på lavere planer – bruges AUM. Svarer til AMEN i Kristendommen: Lad Guds vilje ske !

Når lyden intoneres på rette måde:

  • løsnes det grovere stof fra de fysisk-æteriske, astrale og mentale legemer.
  • tiltrækker finere stof fra højere planer, der kan udfylde de steder, hvor det tidligere stof blev løsnet og fjernet.

På denne måde bliver legemerne gradvist forfinet og større samklang med Sjælen fremmes.

OM bruges mest til at befri og harmonisere.
AUM bruges mest til at udbrede og opbygge.

Derfor kaldes OM det hellige ord i de gamle indiske skrifter Upanishaderne.

Se mere her:
Alice Bailey: Afhandling om Hvid Magi og Letters on Occult Meditation
Torkom Saraydarian:  Psyke og psykisme. Visdomsbøgerne, Sankt Ansgars Forlag, 1988.

Ved en astrologisamtale bliver du klogere på
hvordan du kan udfolde dine iboende muligheder.

Translate »