Sådan kan du meditere
At udvikle bevidstheden.
28. juni 2018
Priser
24. april 2019

Sådan kan du meditere

Dette er et forslag til meditation, som er baseret på Assagioli’s psykosyntese
– en psykoterapeutisk healingsmetode og en selvudviklingsvej, der kombinerer Østens visdom om Selvet med Vestens indsigt i det ubevidste.

Meditationen udføres på eget ansvar.
Alle meditationer virker ind på sindet i større eller mindre omfang
– ikke alle er parate til den stimulation.
Generelt er meditation for sunde og raske mennesker.

Får du mærkbare gener af meditationen, 
f.eks. hovedpine, nervespænding, uro, irritation, søvnløshed – så stop.
Begyndere bør højst meditere 15 min hver dag.

Denne meditation kan gøres på 10 min, når den udføres dynamisk og koncentreret.

I. AFSPÆNDING
Sid behageligt. Luk øjnene.
Ret ryggen, skuldrene ned, fødderne på gulvet, hænderne foldet i skødet.
Slip dine daglige gøremål og aktiviteter.
Læg bekymringer og tanker til side.
Indstil dig på at bruge det næste kvarters tid på at meditere
– uden at skulle eller ville noget andet.

Anbefalet sindsholdning: Accepter det, der er og det, der kommer.

Tag et par dybe indåndinger. Ånd dybt ud.
Fald til ro og synk ind i dig selv.
Ret opmærksomheden mod åndedrættet – uden at gribe ind.
Uden at forsøge at gøre det hurtigere eller langsommere
– bare vær en passiv observatør.

Åndedrættet finder snart en rolig rytme.

Spænd kroppen af – start fra tæerne og arbejd dig op:

 • fødder, ankler, lægge, lår.
 • Ende, mave, lænd, ryg, bryst,
 • Hænder, arme, skuldre, hals,
 • Underkæbe, mund, ansigt, øjne, pande, isse.

II. DIS-IDENTIFIKATION OG INTEGRATION

Kroppen.
Hold opmærksomheden stadig på kroppen.
Se din krop som bestående af utallige celler – hver med deres liv og bevidsthed.
De holdes alle sammen af en større bevidsthed – din.

Du er det større liv og bevidsthed for alle disse celler.
Tilsvarende er du en celle i et endnu større liv og bevidsthed.

Sig til dig selv:
Jeg har en krop.
Jeg behandler den godt, holder den sund og rask,
– men jeg er ikke denne krop eller dens handlinger.

Jeg er den, der bruger kroppen – den, der handler.

Sig mentalt: OM.

Følelserne
Ret nu opmærksomheden mod dine følelser.

Hvordan har du det nu?

Vi svinger frem og tilbage mellem skiftende følelser:
Nydelse og smerte, godt og dårligt, 
glæde og sorg, rastløshed og ro.

Nogle gange oversvømmes vi af heftige følelsesstorme
– men vores inderste væsen ændrer sig ikke.
Det, vi føler og den, vi er – er ikke det samme.

Forestil dig dit astrallegeme – dit følelseslegeme
– som en spejlblank sø med roligt, klart og gennemsigtigt vand.

Sig til dig selv:
Jeg er sensitiv overfor min omverden – jeg føler og jeg ønsker.
Jeg kan observere mine følelser – så jeg er dem ikke.
Jeg er den, der føler.

Sig mentalt: OM.

Tankerne
Ret nu opmærksomheden mod dine tanker.

Tankerne kommer og går – som skyer på himlen.
Den ene fører den anden med sig – det er dagdrømmeri.
Vi kan vælge det, vi vil tænke på.

Sig til dig selv:
Jeg ser tanker komme og gå.
Jeg kan iagttage dem.
Så jeg er ikke tankerne.
Jeg vælger selv mine tanker.
Jeg er den, der tænker.

Sig mentalt: OM.

Personligheden
Ret nu opmærksomheden mod et punkt midt inde i hovedet.

I forhold til andre viser vi forskellige sider af os selv – vi spiller mange roller.
Hjemme er vi én, på arbejdet en anden, sammen med fremmede eller venner
viser vi andre sider.

Vi er klar over det og kan se os selv spille rollerne.
Derfor kan rollen ikke være vores inderste væsen.

Men hvad er der tilbage,
når vi hverken er kroppen, følelserne, tankerne eller rollerne?

Sig til dig selv:
Jeg er den, der handler, føler, tænker og bruger personligheden.
Jeg er den, der iagttager – den, der observerer.
Jeg er den, der vælger.
Jeg er et center af vilje og bevidsthed.

Sig mentalt: OM.

III. IDENTIFIKATION – SAMKLANG MED SJÆLEN.
Fra punktet inde i hovedet – løft din opmærksomhed så højt du kan
-
 til et punkt 15 – 30 cm oven over hovedet og forestil dig et hvidt lys her.

Hold din opmærksomhed lidt i lyset.

Sig til dig selv:
Jeg kan iagttage min krop, mine følelser, mine tanker og mine forskellige roller.
Men hvem iagttager mig?
Hvem iagttager “selvet”?

Reflekter lidt over det.

Svaret er – det er der ingen, der gør.
Der er ikke noget uden for “selvet” – det er alt sammen indeni.
Der er det samme altomfattende, universelle “selv” i alle mennesker,
og vores oplevelse af at være adskilt fra andre er en illusion.
Selvet er det samme i alle mennesker.
Der er kun ét Selv.

Sig til dig selv:
Jeg er dette Selv, dette Selv er mig.
Jeg er kærlighed. Jeg er vilje. Jeg er intelligens.
JEG ER.

Forestil dig et klart lyspunkt her.
Hold opmærksomheden på dette lyspunkt.
Når du opdager, at du tænker på noget andet
– så kom roligt tilbage til dette lyspunkt.

Dette er at meditere.
Fra tid til anden fokuser igen opmærksomheden på lyspunktet.

IV. NEDSTIGNING OG FORANKRING
Gør dig nu klar til at vende tilbage til almindelig dagsbevidsthed.

Forestil dig, at du glider ned i kroppen igen – og at den klarhed og indsigt du fik:

 • gør dine tanker mere klare og målrettede
 • harmoniserer og forædler dine følelser
 • vitaliserer din krop – fylder den med energi
 • oplader dig med god vilje, som du kan berige dine omgivelser med.

Fokuser nu din opmærksomhed på hjertecentret midt på brystet.
Forestil dig, at du herfra sender lys, kærlighed og kraft ud til:

 • dine nære omgivelser: familie, venner, kolleger osv
 • udvid til hele lokalområdet, København, Danmark, Europa.
 • hele verden. Universet.

Forestil dig, at lyset inde i dig og ude i verden er ét.

V. DEN STORE INVOKATION
Sig inden i dig selv:

Fra lysets kilde i Guds sind
lad lys strømme ind i menneskers tanker
lad lyset komme til jorden.

Fra kærlighedens kilde i Guds hjerte
lad kærlighed strømme ind i menneskers hjerter
må Kristus komme til syne på jorden.

Fra centret hvor Guds vilje er kendt
lad hensigt lede menneskers små viljer
den hensigt mestrene kender og tjener.

Fra centret vi kalder menneskeheden
lad Planen for kærlighed og lys fuldbyrdes
må den forsegle døren til det onde.

Lad lys og kærlighed og kraft
genoprette Planen på jorden.

OM OM OM

Den store Invokation kaldes også den Nye Tidsalders Verdensbøn.
Invokation betyder påkaldelse – påkaldelse af åndelige energier til gavn for hele jorden.

Den Store Invokation tilhører ingen person eller gruppe, men hele menneskeheden
og bruges i mere end 85 lande og på over 100 sprog.

 • Dens styrke og skønhed ligger i den enkle måde, den udtrykker visse centrale sandheder:
 • Eksistensen af en kilde til alt skabt, en kosmisk intelligens, som vi kalder Gud.
 • At der findes en guddommelig evolutionær plan, hvis drivkraft er kærlighed.
 • At en stor individualitet – af de kristne kaldet Kristus – kom til jorden for at legemliggøre denne kærlighed, så vi kan forstå den.
 • At både kærlighed og intelligens er virkninger af det, som kaldes Guds hensigt, vilje og plan.
 • Og endelig, at kun menneskeheden selv kan realisere planen.

 

VI. AFSLUTNING
Vent et par minutter.
Gør dig klar til at rette opmærksomheden udefter igen til almindelig dagsbevidsthed.
Sans omgivelserne.
Åbn øjnene, når du er klar til det.

Translate »