Sådan kan du meditere

Dette forslag til at meditere er baseret på Assagiolis Psykosyntese og på Patanjali's Yoga Sutraer. Og går kort ud på at dis-idientificere sig med det, der ikke er dig: din krop, dine følelser og dine tanker - for at identificere dig med det, som er dig - dit sande selv - Sjælen.

Dette forslag til at meditere er baseret på Assagiolis Psykosyntese og på Patanjali’s Yoga Sutraer – en grundlæggende kilde til viden om meditation og åndelig udvikling.
Patanjali var en indisk vismand – en Rishi, en seer – og skulle have levet et sted mellem år 820 og 300 f. Kr. – nogle påstår 10.000 år f.Kr.
Disse Yoga Sutraer – en samling af korte sentenser – er blev kommenteret af utallige lærde gennem tiderne. Den kommentar, jeg bruger er fra 1927, hedder Sjælens Lys og er skrevet af Alice Bailey, som virkede som sekretær for mesteren DK på de indre planer, kaldet Tibetaneren og har inspireret mange åndeligt orienterede mennesker.

Meditationen udføres på eget ansvar.
Alle meditationer virker ind på sindet i større eller mindre omfang – ikke alle mennesker er parate til den stimulation.
Generelt er meditation for sunde og raske mennesker.

Får du mærkbare gener af meditationen, 
f.eks. hovedpine, nervespænding, uro, irritation, søvnløshed – så stop og tag en pause.
Begyndere bør højst meditere 15 min hver dag.
Denne meditation kan gøres på 10 min, når den udføres dynamisk og koncentreret.

AFSPÆNDING
Sid behageligt. Luk øjnene.
Ret ryggen, lad skuldrene falde ned, fødderne på gulvet, hænderne foldet i skødet.

Slip dine daglige gøremål og aktiviteter.
Læg bekymringer og tanker til side.
Indstil dig på at bruge det næste kvarters tid på at meditere – uden at skulle eller ville noget andet.

Anbefalet sindsholdning: Accepter det, der er og det, der kommer.

Tag et par dybe indåndinger og ånd dybt ud.
Fald til ro og synk ind i dig selv.
Ret opmærksomheden mod åndedrættet – uden at gribe ind.
Uden at forsøge at gøre det hurtigere eller langsommere – bare vær en passiv observatør.

Åndedrættet finder snart sine rolige rytme.

Spænd kroppen af – start fra tæerne og arbejd dig op:

 • fødder, ankler, lægge, lår.
 • Ende, mave, lænd, ryg, bryst,
 • Hænder, arme, skuldre, hals,
 • Underkæbe, mund, ansigt, øjne, pande, isse.

DIS-IDENTIFIKATION

KROPPEN.
Hold opmærksomheden stadig på kroppen.
Se din krop som bestående af utallige celler – hver med deres liv og bevidsthed.
De holdes alle sammen af en større bevidsthed – din.

Du er det større liv og bevidsthed for alle disse celler.
Tilsvarende er du en celle i et endnu større liv og bevidsthed.

Sig til dig selv:
Jeg har en krop.
Jeg behandler den godt, holder den sund og rask,
– men jeg er ikke denne krop eller dens handlinger.

Jeg er den, der bruger kroppen – jeg er den, der handler.

Sig mentalt: OM.

FØLELSERNE
Ret nu opmærksomheden mod dine følelser.

Hvordan har du det lige nu?

Vi svinger frem og tilbage mellem skiftende følelser:
Er glad – er ked.
Glæder mig til noget –  bekymrer mig på andre tidspunkter.
Er nogen gange rastløs –  til andre tider her jeg mere ro over mig.
Jeg kan være glad – og bære på en sorg

Nogle gange oversvømmes vi af heftige følelsesstorme
– men vores inderste væsen ændrer sig ikke.
Det, vi føler og den, vi er – er ikke det samme.

Forestil dig dit astrallegeme – dit følelseslegeme – som en spejlblank sø
med roligt, klart og gennemsigtigt vand.

Sig til dig selv:
Jeg er sensitiv overfor min omverden – jeg føler, jeg reagerer på det, der sker og der er altid noget, jeg vil ha’.
Disse skiftende følelser kan jeg blive opmærksom på.
Jeg kan observere mine følelser, jeg kan sætte ord på – beskrive dem.
Så  jeg er ikke følelserne.
Hvem observerer og beskriver min følelser?

Sig mentalt: OM.

TANKERNE
Ret nu opmærksomheden mod dine tanker.

Tankerne kommer og går – som skyer på himlen.
Den ene fører den anden med sig – vi føres med – det er dagdrømmeri!
Vi kan vælge det, vi vil tænke på.

Sig til dig selv:
Jeg ser tanker komme og gå.
Jeg kan iagttage dem.

Jeg kan vælge at tænke på noget andet.
Jeg kan tænke på noget bestemt.

Jeg kan iagttage min tanker og være opmærksom på det, jeg tænker på lige nu.

Så jeg er ikke tankerne.
Hvem er det, der iagttager tankerne?

Sig mentalt: OM.

SELVET – SJÆLEN.
Sig til dig selv: Jeg kan iagttage min krop, mine følelser og mine tanker.
– men jeg er ikke min krop, følelser, tanker.

Når jeg ikke er min krop, mine følelser eller mine tanker – hvem er jeg så?
Hvem er jeg?

Svar ikke på det – men afvent stille og roligt.
Måske kommer der en fornemmelse, en respons – måske mærker du en kulde-iling op ad rygraden? Måske ikke noget.

Reflekter lidt – i eftertænksomhed.

Når jeg kan iagttage min krop, mine følelser og mine tanker – hvem iagttager så mig?

Svaret er – det er der ingen, der gør!
Men hvad er der tilbage, når jeg hverken er kroppen, følelserne, tankerne?

Der er Selvet eller Sjælen.
Sjælen er det evige i os – forbundet med helheden og dybest set med andre.
Vores oplevelse af at være adskilt fra andre er en illusion.

Sig til dig selv:
Jeg er dette selv – dette selv er mig.
Jeg er bevidsthed.
Jeg er den, der vælger.
Jeg er intelligens. Jeg er kærlighed. Jeg er vilje.
JEG ER.

Forestil dig et
HVIDT-GYLDENT LYSPUNKT MIDT INDE I HOVEDET
–  symboliserer Sjælen. Forestil dig, at du er dette lyspunkt.

Når du opdager, at du tænker på noget andet
– hvad du hele tiden vil gøre  – kom da roligt tilbage til dette lyspunkt.

Det er at meditere. Hele tiden bringe opmærksomheden tilbage til lyspunktet.

Hold opmærksomheden vedvarende – 5-10 min – på dette hvid-gyldne lyspunkt.

Vær klar over, at tanker er en del af meditationen.
Målet er ikke at rense sindet for tanker og blive helt tanketom.

Målet er hele tiden – igen – at rette opmærksomheden mod dette lyspunkt.

Når du bliver opmærksom på, at du tænker på noget andet
– lige meget hvad, lige meget hvor ophøjede og indsigtsfulde dine tanker er
– kommer du blot tilbage til lyspunktet.

Meditation er ofte kedelig – hele tiden at bringe sin opmærksomhed tilbage til lyspunktet.
Der synes ikke at ske noget, ingen ophøjede tanker eller oplevelser – bare almindelige hverdagstanker!

Det er ikke meningen, at man skal have oplevelser – får man indsigter, ser man specielle visioner er det ok.
Men man forfølger dem ikke nu – analyserer dem ikke. Det kan man gøre bagefter. Det er let at blive ledt på afveje.

Nu er det bare lyspunktet, det gælder.

Man bliver ved at meditere – dag efter dag, år efter år – fordi man får det bedre efter meditationen.
Kommer mere i balance, tænker mere klart, får sans for proportioner – det, der er vigtigt
Man får mere energi, kommer mere i harmoni.

Man kommer i kontakt med sin sjæl – i samklang med evigheden.
Lidt af denne evighed tager man med sig ned i tankerne, følelser og kroppen – som gradvist – over mange år – transformeres.

NEDSTIGNING OG FORANKRING
Gør dig nu klar til at vende tilbage til almindelig dagsbevidsthed.

Forestil dig, at du glider ned i kroppen igen – og at den klarhed og indsigt du fik:

 • gør dine tanker mere klare og målrettede
 • harmoniserer og forædler dine følelser
 • vitaliserer din krop – fylder den med energi
 • oplader dig med god vilje, som du kan berige dine omgivelser med.

Fokuser nu din opmærksomhed på hjertecentret midt på brystet.
Forestil dig, at du herfra sender lys, kærlighed og kraft ud til:

 • dine nære omgivelser: familie, venner, kolleger osv
 • udvid til hele lokalområdet, København, Danmark, Europa.
 • hele verden. Universet.

Forestil dig, at lyset inde i dig og ude i verden er ét.

Når du – efter nogle uger, måneder, år – er blevet fortrolig med forløbet, kan du selvfølgelig hurtigere gå direkte til lyspunktet inde i hovedet og derfra skabe lyskanalen op til Det Højere Selv.

Denne lyskanal er en bevidsthedsbro og kaldes forøvrigt i Østen for Antahkaranen.  Og det kan sagtens tage mange år – måske mange inkarnationer – at bygge den.

DEN STORE INVOKATION
Sig inden i dig selv:

Fra lysets kilde i Guds sind
lad lys strømme ind i menneskers tanker
lad lyset komme til jorden.

Fra kærlighedens kilde i Guds hjerte
lad kærlighed strømme ind i menneskers hjerter
må Kristus komme til syne på jorden.

Fra centret hvor Guds vilje er kendt
lad hensigt lede menneskers små viljer
den hensigt mestrene kender og tjener.

Fra centret vi kalder menneskeheden
lad Planen for kærlighed og lys fuldbyrdes
må den forsegle døren til det onde.

Lad lys og kærlighed og kraft
genoprette Planen på jorden.

OM OM OM

Den store Invokation kaldes også den Nye Tidsalders Verdensbøn.
Invokation betyder påkaldelse – påkaldelse af åndelige energier til gavn for hele jorden.

Den Store Invokation tilhører ingen person eller gruppe, men hele menneskeheden og bruges i mere end 85 lande og på over 100 sprog.

 • Dens styrke og skønhed ligger i den enkle måde, den udtrykker visse centrale sandheder:
 • Eksistensen af en kilde til alt skabt, en kosmisk intelligens, som vi kalder Gud.
 • At der findes en guddommelig evolutionær plan, hvis drivkraft er kærlighed.
 • At en stor individualitet – af de kristne kaldet Kristus – kom til jorden for at legemliggøre denne kærlighed, så vi kan forstå den.
 • At både kærlighed og intelligens er virkninger af det, som kaldes Guds hensigt, vilje og plan.
 • Og endelig, at kun menneskeheden selv kan realisere planen.

 

AFSLUTNING
Vent et par minutter.
Gør dig klar til at rette opmærksomheden udefter igen til almindelig dagsbevidsthed.
Sans omgivelserne.
Åbn øjnene, når du er klar til det.


ET PAR AFSLUTTENDE ORD

10 – 20 minutters meditation hver dag er forudsætningen for at skabe og bevare en sjælskontakt og senere sjælsintegration og dermed for åndelig udvikling.

Meditation er også en slags psykoterapi
– for når åndelig energi strømmer ned i personlighed og underbevidsthed
løsnes psykiske blokeringer gradvist
Det opleves under meditationen som forstyrrende tanker,
og de håndteres – ikke ved at analysere dem – men ved at negligere dem
og på ny rette opmærksomheden mod lyspunktet i hovedet.
Udrensningsprocessen kan selvfølgelig fremmes ved at bearbejde dybe problemstillinger i egentlig psykoterapi.

Meditation er ikke flugt fra verdens krav eller selvoptaget navlepilleri.
Meditation er opladning og foryngelse af krop og sind.
Når man er inspireret, har klare tanker, er i balance og harmoni, har fysisk energi
kan man skabe store ændringer i sit, andres liv og omgivelser – på en livsfremmende måde.

 

Meditation er lige så vigtigt som at børste tænder!

Sådan hænger det hele sammen:

 

Ved en astrologisamtale bliver du klogere på
hvordan du kan udfolde dine iboende muligheder.

 

Del denne artikel:

Spiritualitet

Verdensbilledet

Hvordan vi opfatter virkeligheden, hvordan det hele hænger sammen og hvad vi anser for vigtigst i livet – er stort set baseret på den officielle opfattelse, der lige nu gælder. Nu er det den materialistiske opfattelse – dvs. kun det, der kan måles og vejes tæller. Men sådan har det ikke altid været og det er ved at ændre sig til, at der er noget mere.

Læs mere

Indvielsesvejen

Åndelig udvikling er gradvist at frigøre sig fra og mestre de forskellige planer, som vores liv udfolder sig på – det fysiske, astrale, mentale, kausale og sjælsplanet.
Det er åndelig udvikling for viderekomne, kaldes Indvielsesvejen og symboliseres af de fem store begivenheder i Jesus’ liv.

Læs mere
Translate »