Nymåne i Krebsens tegn
Astroudsigt 2022
2. januar 2022
Ny- og fuldmåne i Tvillingernes tegn
23. juni 2022

Nymåne i Krebsens tegn

Perioderne fra en nymåne over fuldmåne til næste nymåne er – hvis det er personlig og åndelig udvikling man ønsker – enestående chancer til at transformere og løfte sig selv op på højere eksistensplaner og dermed erfare mere formål og mening i sit liv.

Ved nymåne starter en ny Sol-Måne cyklus i det tegn, som Sol og Måne står i og ved fuldmåne ca. 14 dage senere kulminerer perioden – når Sol og Måne står overfor hinanden i modsatte tegn – med stærke kosmiske energier, som nedfældes og integreres i løbet af de følgende 14 dage. Det er transformation og udvikling.

Nymåne i Krebsens tegn onsdag 29. juni.

Krebsens tegn handler jo om følelser – om tryghed, hjem, familie og omsorg, det nære – om følelser.
Krebsens tegn står også for det kollektive ubevidste, for massebevidsthed – den offentlige mening.
Menneskeheden siges at være astralt polariseret, dvs. forankret i og identificeret med deres følelser handler derfor instinktivt.
Det vidner reklame-, sports og underholdningsindustri og nyheder om vold og krig.

Grundlæggende svinger følelseslivet mellem tiltrækning- frastødning, man vil ha’ eller undgå noget. Svinger mellem op- og nedture, mellem opstemthed og nedtrykthed, mellem frygt og glade forventninger.

Følelser er forbundet med behov – f.eks. behov for tryghed og komfort, for venskaber, anerkendelse og at ”være god nok”.
Behov for at udtrykke sig selv, for at skabe og være kreativ. Behov for selvværd, behov for drømme – for at vælge sin mål og gå efter dem. Behov for retfærdighed, ansvarlighed, for at bidrage, for harmoni og mange flere.

Når behovene bliver mødt – udløses glade følelser – man føler sig tilfreds, opløftet, energisk, samhørighed, optimistisk.
Når behovene ikke mødes, udløses frustrerede følelser – man er skuffet, træt irriteret, ked, vred, anspændt, stresset, rastløs, ked, modløs, usikker, deprimeret og mange flere.

For at få det godt, skal jeg med andre ord finde ud, hvad jeg føler lige nu, hvilke behov, der ligger bag og så gå efter at få disse behov mødt. Når man imidlertid er identificeret med sine følelser, er det svært at sætte ord på og analysere dem, for man “er sine følelser”. Her er en meditationsøvelse til at iagttage sine følelser.

Frustrerede, undertrykte følelser siges derudover at være årsag til de fleste sygdomme, som kaldes psykosomatiske (soma står for kroppen). En god idé er derfor at søge forløsning. Se mere her om den psykiske bagage, vi alle slæber rundt på

Udviklingsmæssigt er det næste trin at blive mental polariseret, dvs. ikke at lade sig rive med af øjeblikkelige følelsesmæssige stemninger – men at tænke før man taler og at bruge sin fornuft.

Månen er knyttet til Krebsens tegn og vedrører fundamentet, vi alle funger ud fra. Min amerikanske lærer Noel Tyl kaldte Månen for ens ”reigning needs” – altherskende behov – behov man mindst skal have mødt for at være tilfreds i sit liv.
Hvorfor nu det? Månen har at gøre med fortiden og står for kvaliteter og evner, man har tilegnet sig i tidligere inkarnationer, hvorfor man skulle have en særlig kompetence her og let burde få de behov mødt, som månen står for. Får man ikke det, er man ilde stedt!

Har du Månen i et af disse tegn:Kan du ha’ behov for, at:
Vædderenvære  nr. 1
Tyrentingene forbliver som de er
Tvillingernevære velinformeret
Krebsenføle dig tryg
Løvenrespekt og anerkendelse
Jomfruenvære korrekt, have indsigt
Vægtenvære værdsat og populær
Skorpionenha’ kontrol – ved at vide
Skyttenfå sine store meninger hørt
Stenbukkenfå ting til at ske
Vandbærerenvære social betydningsfuld
Fiskeneblive respekteret for din sensitivitet

Som hjemmeopgave de næste 2 uger, foreslår jeg:

Find ud af i hvilket tegn, du har månen.
Er behovet vigtigt for dig?
Blev det mødt eller ikke mødt? Hvilke følelser udløste det i dig.
Hvordan kan du få behovet mødt?

Ved en astrologisamtale bliver du klogere på
hvordan du bedst kan udfolde dine iboende muligheder.

Translate »