Løven

Løven sætter sig selv i det dramatiske centrum, fører sig selvsikkert frem, er den naturlige leder og pædagog, mener, at vide hvad der er rigtigt og forkert og hvordan det skal gøres - af andre!

Solen er livsenergien (Prana), der giver lys og liv til alt i solsystemet og til alt i horoskopet. Solen er kærnen – identitet og selvudfoldelse. Det tegn, som Solen stod i ved fødslen er ens stjernetegn og dermed ens grundlæggende energi. Solen fordeler via et komplekst fordelingssystem – planeter, tegn og huse – sin energi til alle livsområder.
Astrologi er kunsten at forstå og konstruktivt at bruge denne energifordeling til at leve mere bevidst, så man kan lave livsfremmende ændringer i sit liv.

Løven

er som Tyren et fast tegn. Løven holder stædigt på sin ret, sit standpunkt – er ikke bange for at stå alene.
Og er som Vædderen et ild-tegn: Uafhængighed, begejstring, selvtillid og engagement.

Tegn i samme dynamik (her faste tegn: Tyr, Løve, Skorpion og Vandbærer) er i kvadrat eller opposition til hinanden.
Tegn i samme element (her i ild-elementet: Vædder, Løve og Skytte) er i trigon til hinanden.

Stjernetegn løve

Planetherskeren over Løvens tegn er Solen. Og ligesom Solen er centrum og den vitale livskraft for solsystemet, er personen, som har Løvens energi fremhævet i sit horoskop (Solen, Månen, Ascendanten) stort behov for anerkendelse, for respekt og at blive set.
Løvepersonligheden har et stort talent for at sætte sig selv i det dramatiske centrum og at få andre til at tage særlige hensyn til sig.
Folk med løven fremhævet fører sig selvsikkert frem, er den naturlige leder og pædagog, mener at vide hvad der er rigtigt og forkert og hvordan det skal gøres – af andre!
Er i stand til at absorbere uendelig mængder påskønnelse og værdsættelse, for at blive bekræftet om sig selv og sit værd.
Løvens tegn er arketypen for konger  – et liv i luksus og storhed, at herske og dominere – at få sin vilje.

Personer med løvens tegn fremhævet kunne have til formål i denne inkarnation og på det personlige plan – at udvikle en stærk selvbevidsthed, at forstå sig selv og andre.  Men selvbevidsthed forveksles let med at have masser af ønsker og krav til andre.

Husk – hvis du kender en Løve, som ikke viser disse træk, vil energien stadig være der. Den kommer blot til udtryk via andre faktorer i horoskopet.

Dit Stjernetegn er kun én ud af de 430 kombinationer et horoskop mindst rummer. En astrologisamtale tager udgangspunkt i dit personlige horoskop, som er beregnet ud fra det tidspunkt og den by, du blev født i.

En astrologisamtale gør dig klogere på, hvem du er, hvordan du kan udfolde dine medfødte muligheder, følge dit kald og leve mere meningsfuldt

“PRØV EN ASTROLOGISAMTALE” 

Det er også at kende meningen og formålet med sit liv og at stræbe efter udfordrende mål.

Er Solen (herskeren i Løvens tegn) i spænding til:

  • Merkur – (konjunktion) kommunikation og formidling er en stor del af identiteten.
  • Venus – (konjunktion) æstetik – sansen for det skønne og rette relationer mellem mennesker fylder meget her.
  • Mars – temperament, handlekraft, initiativ, intensitet og fuld fart frem.
  • Jupiter – humor, glæde, entusiasme og en postiv indstilling. Kan også her mene at have de rette meninger og tro.

Livets mål og mening for en Løve er at:

  • være den naturlige leder – sætte retningen
  • være i centrum, få opmærksomhed, anerkendelse, respekt, beundring, ros.

Styrker
Storsindethed, gavmildhed, gæstfri, loyal, kreativitet, lederegenskaber og organisationstalent.

Svagheder
Når løvepersonen glemmer, hvem hn virkelig er og identificerer sig med rollerne og smigeren, tager stolthed og forfængelighed over. Så fjerner løvepersonligheden sig stadig mere fra sit sande selv og prøver at være, hvad hn ikke er. Angst, skyldfølelse og degeneration bliver let resultatet
Her må Løven skelne mellem det, hn virkelig er dybt nede i sit indre og det, hn har gjort sig selv til pga den ydre verdens krav.
Andre svagheder er stolthed, forfængelighed, doven, arrogance, praleri, herskesyge, mangel på indlevelse og medfølelse.

Løvens sårbare områder i kroppen er hjertet, blodet, kredsløbet, milten, et af øjnene, øverste del af ryggen

Når Løven har lagt selvoptagetheden og egoisme bag sig kan hjertecentret begynde at åbnes.
Når hn orienterer sig mod andre, mod det fællesmenneskelige – mod at alles, gruppens og fællesskabets behov er vigtige – påvirkes hn af energierne fra det modsatte tegn – Vandbæreren.

Væksten
Når Løven formår at holde sit ego lidt tilbage, ophobes de handlings orienterede energier, hvilket kan betyde frustration. Men formår hn at bevare spændingen – uden at lade den komme til udtryk i udadvendt handling – kan de begrænsede og selvoptagne ego energier  transformeres til energier på højere planer, som mere har andres velfærd på sinde. Dette er transformation og udvikling.

Ved at orientere sig stadig mere mod andre og udvide sin selvfølelse til også at omfatte andre – udvikles medfølelse, indlevelse og forståelse. Det betyder øget social ansvarlighed og voksende gruppebevidsthed.

At lytte til andre og forstå deres opfattelse og mening – betyder at man opgiver sin egen position som verdens centrum – udsætter sig selv for at blive påvirket, dvs. erkende, at man ikke altid har ret. At være den, der tager imod er særligt sårbart for en Løve.

Hermed integreres det modsatte tegn – Vandbærerens gruppebevidste indflydelse – sansen for universalitet, for tjeneste, for at dele og for broderskab

Den modne Løve
Den modne Løven står ikke længere i midtpunktet, men føler sig som en del af en større helhed. Lader sin livskraft, livsmod og livsglæde udstråle til omgivelserne.

Hjælper andre til at stråle og udfolde sig. Hjælpe andre til at komme i centrum. Hjælpe andre med at være kreative.
Hjælper andre med at udvikle selvtillid og at finde deres styrke.

De højere åndelige og meget stærke kræfter får vi først adgang til, når vi er i stand til at underordne det materielle liv vores idealer og indre værdier.  Når vi har lagt selvoptagetheden og egne behov bag os, når vi gør vores yderste for at leve op til den bedste udgave af os selv og når vi tjener og giver uden at forvente at få noget igen – så er hjertecentret ved at åbnes
Og så ønsker personen ikke noget for sig selv – men blot at ofre sig og tjene sine medmennesker og påvirkes derfor af den esoteriske hersker Neptun.Det er social ansvarlighed og gruppebevidsthed – den tilstand, hvor man omfatter alle og føler sig ansvarlig for helheden og får potentiale til at udrette store ting.
Det er viljen til at oplyse – sig selv og andre, evt. som underviser, som pædagog, som leder af grupper, som vejleder, der gavmildt deler ud af sin styrke – står som eksempel og rollemodel.[/vc_column_text][vc_column_text css=””]

En kendt Løve er Mick Jagger.

Opgaver for os alle i perioden i Løvens tegn:
At give andre opmærksomhed – hvordan har de det? Hvad har de behov for lige nu?
Hvis et andet menneske er ubehagelig – kunne der være et udækket behov bag?
At være ubehagelig er måske den eneste måde, hn kender og har defor brug for hjælp til at formulere sine ønsker og behov?

En altid vigtig opgave – at finde ud af ens identitet – hvem er jeg?

Meditation
Overvej hvad frøtanken kan betyde: Jeg er det, og det er jeg .

Spørg dig selv under meditationen:

Så jeg er det og det – der er to det’er?
Hvad er disse to det’er?
Kan det være personligheden og sjælen?
Hvad kan det mere være?

Spørg igen: Hvem er jeg?

Afvent svaret – det kommer ofte i form af en eller anden tanke.
Og spørg igen: Hvad betyder den tanke? Hvad kan den mere betyde?

Overvej:  Hvordan kan jeg give mere af min indre styrke til andre?

Ved en astrologisamtale bliver du klogere på
hvordan du kan udfolde dine iboende muligheder.

 

Del denne artikel:

Alle stjernetegn

Stjernetegn vædder

Vædderen

Vædderen er initiativ, handlekraft, gå-på-mod, selvhævdelse og entusiasme.
Kan hjælpe os alle til at komme ud af det dødvande, vi måtte være i, sætte noget i gang og bringe os et skridt videre.

Læs mere
Stjernetegn tyr

Tyren

Tyren den praktiske og forankrende, der får tingene ned på jorden. Stabilitet, soliditet, jordforbindelse – sikkerhed og struktur er vigtigst her. Tyren ønsker at tingene forbliver som de er eller at arbejde for, at de bliver det, de burde være. Burde er idealet.

Læs mere
Stjernetegn tvilling

Tvillingerne

Tvillingerne – hurtig, fleksibel og alsidig. Har opmærksomheden mange steder på én gang. Her er en konstant aktivitet som afløb for denne utrættelig strøm af energi, virkeligheden i al dens mangfoldighed skal opdages, afprøves og formidles.

Læs mere
Stjernetegn krebs

Krebsen

Krebsen er følelser, hjem, familie, tryghed og omsorg. Er sensitiv – påvirkes let af stemninger og fornemmelser, føler sig udsat og kan let blive såret.

Læs mere
Stjernetegn jomfru

Jomfruen

Jomfruen er ro, regelmæssighed og renhed. Pænt, praktisk og perfektionistisk. Orden og omhyggelig – sans for detaljen. Flittig og hårdt arbejdende. Praktisk hjælpsomhed.

Læs mere
Stjernetegn vægt

Vægten

Vægten – fred, harmoni og gode relationer til andre. Har også en stærk vilje til at få det, som den vil ha’ det (den er et kardinal tegn) – men på en subtil måde, så alle gøres tilpas. Kan være uselvstændig og have svært ved at træffe beslutninger.

Læs mere
Stjernetegn skorpion

Skorpionen

Skorpionen vil have kontrol over tingene ved at vide alt. Dybde, intensitet, seksualitet, psyke, mystik, transformation o.m.m.

Læs mere
Stjernetegn skytte

Skytten

Skytten er nysgerrig, optimistisk, entusiastisk. Har store visioner, ved hvad der er rigtigt og forkert og har de rette meninger, som den med humor og selvironi gerne deler med andre.

Læs mere
Stjernetegn stenbuk

Stenbukken

Mennesker præget af Stenbukkens tegn er ambitiøse – når deres mål ved hårdt arbejde, tålmodighed, selvdisciplin. De er ansvarlige, velorganiserede, har en praktisk og realistisk indstillling.

Læs mere
Stjernetegn vandbærer / vandmand

Vandbæreren

Vandbæreren er nyskabende, original, har en social og humanitær indstilling. Energien er fornyelse – at tænke store tanker, at søge nye grænser for erkendelse og at virke i gruppesammenhænge – for ligeværdighed og fællesskab.

Læs mere
Stjernetegn fisk

Fiskene

Fisk er ofte sensitive og medfølende. Har store idealer og vil så gerne hjælpe. Er kunstnerisk indstillede og er tiltrukket af det mystiske. Kan være urealistiske og lettroende og ønsker fred fra denne verdens tummel.

Læs mere
Translate »