Krebsen
Stjernetegn løve
Løven
26. april 2018
Stjernetegn tvilling
Tvillingerne
28. april 2018

Krebsen

Stjernetegn krebs

Solen er livsenergien (Prana), der giver lys og liv til alt i solsystemet og til alt i horoskopet. Solen er kærnen – identitet og selvudfoldelse. Det tegn, som Solen stod i ved fødslen er ens stjernetegn og dermed ens grundlæggende energi. Solen fordeler via et komplekst fordelingssystem – planeter, tegn og huse – sin energi til alle livsområder.
Astrologi er kunsten at forstå og konstruktivt at bruge denne energifordeling til at leve mere bevidst, så man kan lave livsfremmende ændringer i sit liv.

Krebsen

Solen står i Krebsens tegn ca. 22.6. – 22.7.

Krebsens tegn begynder på vores nordlige halvkugle med sommersolhverv – solen står højest på himlen, det er lyst og naturen blomstrer, dyr og planterne gror – næring og skønhed.

Krebsens tegn er i urhoroskopet det laveste punkt i Zodiakken – IV. hus og er derfor forbundet med den fysiske verden, med forplantning og fødsel og med nye begyndelser; mens det overfor liggende tegn – Stenbukken – er knyttet til ånden og esoterisk kaldes for Indvielsens Tegn.

Krebsens tegn er også adgangen til det kollektive ubevidste, hvor vi kan føle os forbundet med alle mennesker. Her er vi også forbundet med den kollektive bevidsthed – den offentlige mening, samfundets normer. Her er tilhørsforholdet til flokken, familien, stammen, kollegaerne – den sociale gruppe. Her handler det om samhørighed og tryghed.

Krebsen

er som Vædderens tegn et Kardinalt tegn, dvs. retning, vilje, initiativ, pionerånd, iværksætter, lederskab.

Krebsen

er også et Vandtegn, dvs. følelser, sensitivitet, fantasi, kreativitet, indlevelse i andre – empati.

En person med Solen, Månen eller Ascendanten i Krebsen tegn eller Månen fremhævet  – karakteriseres ved følelser, hjem, familie, tryghed og omsorg – bare tænk på en baby, der får bryst af sin mor.

Krebsen kan være meget sensitiv – påvirkes let af stemninger og fornemmelser, føler udsat sig og bliver let såret, hvorfor den beskytter sig bag en skal – som krabben, der bag sin beskyttende skal er blød og sårbar.

Husk – hvis du kender en Krebs, som ikke viser disse træk, vil energien stadig være der. Den kommer i så fald blot til udtryk via andre faktorer i horoskopet.

Dit Stjernetegn er kun én ud af de 430 kombinationer et horoskop mindst rummer. En astrologisamtale tager udgangspunkt i dit personlige horoskop, som er beregnet ud fra det tidspunkt og den by, du blev født i.

En astrologisamtale gør dig klogere på, hvem du er, hvordan du kan udfolde dine medfødte muligheder, følge dit kald og leve mere meningsfuldt.

Det kan være, at du – uden at være Krebs – kan nikke genkendende til mange af disse træk, i så fald kan du være påvirket af Krebsens tegn på andre måder.

Er Ascendanten i Krebsen kan andre se dig som en følsom, sympatisk, forstående og nærtagende person, som giver omsorg og næring, når du selv føler dig tryg og som én, der meget er orienteret mod fortiden.

Er Månen i Krebsens tegn er det vigtigt at føle sig tryg, f.eks. ved at forudse, hvad der kan ske! Man vil være god til følelser – at nære andre og have medfølelse. Et forpligtende forhold – ægteskab og børn – giver også tryghed.

Tegnet, som 4. hus er i, fortæller om atmosfæren, miljøet i barndomshjemmet.

Herskeren over Krebsens tegn er Månen og står tilsvarende for tryghed, instinkter, emotionelle reaktioner, moren, fortiden og ubevidste reaktioner. Er Månen i dit horoskop i spænding til:

 • Solen – kan der have været konflikt mellem forældrene ved fødslen. Tryghed kan også være ensbetydende med social anerkendelse. Man kan også være meget følelsesstyret og selvoptaget.
 • Merkur – kan du være god til at sætte ord på følelser eller udtrykker dig følelsesfulde vendinger.
 • Venus – kan tryghed søges gennem kærlighed eller penge.
 • Mars – kan man være nærtagende og være “hurtig på aftrækkeren”.

Månen er også udtryk for personligheden – det altherskende behov, vi skal have mødt, for at vi kan være tilfredse i vores liv. Månen er dermed efter Solen den vigtigste planet og det er de færreste mennesker, der helt kan lægge den bag sig.

Livets mål og mening for en Krebs, er at:

 • leve i en verden af følelser
 • søge tryghed i hjem og familie
 • give omsorg, næring og tryghed til alle

Styrker

 • empati, sensitivitet
 • skabe en tryg base med fysisk og psykisk tryghed
 • ressourcefuldhed – f.eks. at bruge traditioner, der fremmer fælleskab og oplevelsen af at høre til

Svagheder – skal lære, at:

 • håndtere usikkerhed og sårbarhed
 • få styr på følelserne – blive mentalt polariseret
 • leve mere i nuet og give slip på ærgelser over fortiden og bekymringer om fremtiden


Fysiske svagheder
Bryster, mave, æggeleder og livmoder.

Væksten
Det, der før var et trygt sted, kan i længden blive til et fængsel, som man må ud af, frigøre sig fra. Frygten for det ukendte og for fordømmelsen fra dem, man forlod, skal overvindes.

Det hele står i den gamle børnesang om Ole, der først sad på en knold og sang og siden fik udlængsler. Brød en dag barndommens bindende bånd, tog af sted, for senere at stå ved det store hav, som han tog over – fårene står der endnu og glor!

Udvikling handler om at finde sin egen vej i livet – sætte sig mål og gå efter dem.  Det er at tage ansvar for sit liv – for sine valg og at møde konsekvenserne. Ansvarlighed handler det modsatte tegn – Stenbukken – netop om.

Krebsen kommer efterhånden under indflydelse af den esoteriske hersker Neptun, hvis kvalitet skaber en naturlig forbundethed til helheden.

Den modne Krebs
har distance til sine følelser – dvs. man er ikke bare utrolig følsom her, er ikke identificeret med sine følelser – men man kan sætte ord på følelserne – har selvforståelse og selvindsigt.
Ser ikke bare sig selv som et uskyldigt offer for andres ufølsomme ord og handlinger – men forstår det sociale spil, som man er en del af og tager ansvar for sine handlinger, sine følelser og sine tanker – det er ikke andres skyld.

Det modne menneske er bevidst om sine behov og tager ansvar for at få dem imødekommet. Har vendt følelsen af at være isoleret til social ansvarlighed, vendt sin frygt til aktiv handlen og følger mål i den ydre verden.
Har forvandlet sensitiviteten og nærtagenheden til indlevelse i og medfølelse med andre.
Efter at have hjulpet dem, den er nært tilknyttet og har den modne krebs udvidet sin hjælp til at omfatte andre og helheden.
Følelsen af at være forbundet med det hele, skal bringes ud i verden på konkrete måder – måske kan man skabe et miljø omkring sig, hvor andre kan finde fred, beskyttelse, næring og få omsorg.
Man kan også skrive en bog, få en inspirerende hjemmeside op, lave kurser, udtrykke sig kunstnerisk – alt, som kan virke som inspiration og trøst til andre.

Det udviklede menneske hviler i sig selv, udstråler ro og harmoni, som virker beroligende og helbredende på andre. Man er her inklusiv – omfatter og rummer alle.

Når Krebsen er fremhævet i et horoskop hos et meget udviklet menneske, som f.eks. religiøse ledere som Dalai Lama, den nuværende pave Francis, Mother Teresa og statsmænd som Nelson Mandela og Gandhi er interessesfæren udvidet til at omfatte hele menneskeheden, der ses som én stor familie, der har behov for næring, beskyttelse og opløftelse.

Opgaven for os alle i denne periode i Krebsens tegn 
er at give slip på de ting, der ligger bag os og stræbe mod vores højere åndelige muligheder.
Det er på tide at komme fri af mentale, emotionelle og fysiske fængsler – som følelser af selvtilstrækkelighed, utilstrækkelighed, angst og binding til materielle goder.
Komme fri fra frygten for andres meninger og mulige fordømmelse.
Skuffelser, nederlag og traumatiske oplevelser skal forvandles til ressourcer.
Her er inspirationen til at se fremad – og selvom det er svært og skræmmende – at gøre det alligevel!

Meditation
Overvej hvad frøtanken – Jeg bygger et oplyst hus, hvori jeg dvæler,

kan betyde for dig selv, dine relationer, for samfundet og for menneskeheden?
På fysiske, emotionelle, mentale og åndelige planer?

Overvej

 • Hvordan dit behov for tryghed begrænser dig.
 • Om du nogle gange føler dig isoleret og alene?
 • Hvad kan du i så fald gøre, hvordan kan du komme videre?
 • Hvordan kan du hjælpe andre, som har det værre end dig selv?
 • Hvordan kan du udstrække din omsorg til at gælde flere?

Ved en astrologisamtale bliver du klogere på
hvordan du kan udfolde dine iboende muligheder.

Translate »