Jomfruen
Stjernetegn vægt
Vægten
24. april 2018
Stjernetegn løve
Løven
26. april 2018

Jomfruen

Stjernetegn jomfru

Solen er livsenergien (Prana), der giver lys og liv til alt i solsystemet og til alt i horoskopet. Solen er kærnen – identitet og selvudfoldelse. Det tegn, som Solen stod i ved fødslen er ens stjernetegn og dermed ens grundlæggende energi. Solen fordeler via et komplekst fordelingssystem – planeter, tegn og huse – sin energi til alle livsområder.
Astrologi er kunsten at forstå og konstruktivt at bruge denne energifordeling til at leve mere bevidst og i samklang med sin sjæl og med den orden og harmoni, som er bag alt.

Stjernetegn jomfru

Solen står i Jomfruens tegn ca. 23. august til 22. september.
Jomfruen er et bevægeligt tegn: Lærer, tilpasser sig, harmoniserer, kommunikerer.
Og et jordtegn: Det praktiske, nede-på-jorden, det konkrete.

Fra gammel tid var symbolet forbundet med høsten af den jomfruelige hvede – leen, der mejer kornet. At vente på det rette tidspunkt at høste – en bekymret tålmodighed og ængstelse om idealet nås.

Ro, regelmæssighed og renhed – pænt, praktisk og perfektionistisk – orden og omhyggelig – sans for detaljen; flittig og hårdt arbejdende; praktisk hjælpsomhed – forbindes typisk med Jomfruens tegn.

Fornuften og logikken er rettet mod praktiske gøremål.
En person med Solen, Månen eller Ascendanten i Jomfruens tegn er godt tilpasset den praktiske hverdag. Siges at være en ren slider, der ikke gør meget væsen af sig selv – men indtager sin plads som ”et af tandhjulene i det store samfundsmaskineri”. Pligten kommer før fornøjelsen. Er i stand til undertrykke egne følelser og behov for at gøre et godt arbejde, at leve op til idealet og at hjælpe andre.

Jomfruen er kendt for at være grundig – der skal ikke alene være orden i tingene, det skal være perfekt – ”ingen skal kunne sætte en finger på mit arbejde”.

Når man nu ønsker, at alt skal være perfekt; men sjældent er det – springer det uperfekte i øjnene. Jomfruen er derfor god til at se fejl – både hos sig selv og især hos andre. Det kan føre til mindreværdsfølelse og en kritisk, måske pedantisk indstilling.

Selvom Jomfruen har ord for at være pæn og ordentlig, kan man finde rod i skuffer og gemmer i hjemmet hos en Jomfru. Det private kan være totalt rodet og forvirret – men facaden er pæn og ordentlig!

Det er vigtigt for mennesker præget af Jomfruens tegn at forstå, hvordan tingene hænger sammen og kan derfor være mistroiske overfor det, der ikke lige kan forklares og anvendes i den konkrete verden.

Husk – hvis du kender en Jomfru, som ikke viser disse træk, vil energien stadig være der. Den kommer blot til udtryk via andre faktorer i horoskopet.

Dit Stjernetegn er kun én ud af de 430 kombinationer et horoskop mindst rummer. En astrologisamtale tager udgangspunkt i dit personlige horoskop, som er beregnet ud fra det tidspunkt og den by, du blev født i.

En astrologisamtale gør dig klogere på, hvem du er, hvordan du kan udfolde dine medfødte muligheder, følge dit kald og leve mere meningsfuldt.

Hersker i Jomfruens tegn er – som i Tvillingernes tegn – Merkur: Intellektet.

I Jomfruens tegn er fokus på klar, rationel tænkning – det analytiske intellekt, som skiller tingene ad og analyserer – ofte helt ned i detaljerne – ”Gud er i detaljen” – overblikket og glæden kan mistes.

Er Merkur i spænding til:

 • Jupiter – tendens til at overdrive og storstilet tænkning – optimisme og idealisme.
 • Saturn – tendens til melankoli, en ekstra indsats for at lære og at udtrykke sig.
 • Uranus – højspændt, skarpt sind – innovativ med ord og begreber.
 • Neptun – fantasi, dagdrømmeri – sensitiv, intuitiv.
 • Pluto – dybdegående tænkning – kan dominere og kontrollere samtaler – kraftfuld kommunikation.

Livets mål og mening for Jomfruen er de daglige vaner og at arbejde med veldefinerede opgaver på vej mod idealet om det perfekte og rene.
Når dette er uklart, mister Jomfruen energien, mister fokus og åbner op for nervøs selvanalyse, for tristhed og tungsindighed.
Ja – hvem kender ikke til det? Mening med tilværelsen er vigtigt for de fleste.

Styrker

 • Omhyggelig, renfærdig – tingene er i orden.
 • Analytisk fornuft og logik. God skelneevne.
 • Praktisk hjælpsomhed. Flittig og hårdt arbejdende.
 • På vej mod idealet.

Svagheder

 • Nøjeregnende – et skarpt blik for andres fejl og svagheder. Kan være for kritisk.
 • Kan undertrykke egne følelser og behov – for at leve op til kravene. Kan føre til stress og mindreværdsfølelser og tab af glæden
 • Kan miste overblikket og fortabe sig i detaljen.
 • Mistroisk overfor det, der ikke lige kan forklares og anvendes.

Fysiske svagheder:
Fordøjelsesystemet, tarme og nervesystemet.
Kan blive meget optaget af symptomer og helbred.

Væksten
Jomfruen kan løfte sit fokus fra det perfekte i den fysiske verden til ønsket om det perfekte i forholdet til sine medmennesker – som jo desværre sjældent lever op til idealerne.

Modsatte tegn er Fiskene, hvor det hele flyder lidt ud – det konkrete forlades til fordel for følelser og intuition.

Forståelse og accept af dem og det, der ikke lige passer ind.

Den modne Jomfru
Kommer under indflydelse af den esoteriske hersker i Jomfruens tegn – Månen, hvorfor fokus skifter til at ville hjælpe andre, der har det svært – uselvisk og betingelsesløst.
Hjælpe dem gennem svære perioder – perioder, hvor måske hvor noget nyt fødes i dem?

Renser sine mentale, emotionelle og fysiske legemer, så Sjælen bedre kan udtrykke sig.

Opgaver for os alle i perioden i Jomfruens tegn
Jomfruen ønsker at forbedre sig på alle områder – men med små overskuelige skridt ad gangen.
I stedet for at vente på, at det sker af sig selv, en åbenbaring eller at redningen kommer på en eller anden måde – er det en god idé, selv at gøre noget – at tage sagen i egen hånd.

Hvad kan jeg gøre for at skabe et mere ideelt liv? Hvad er det, jeg ønsker?
Hvilke konkrete, små skridt kan jeg tage ?
Hvad kan jeg starte på i dag – hvis jeg vil ha’ det bedre med:

 • mit fysiske velbefindende: vægten, kost og ernæring, ryge og drikke mindre, mere motion – sunde vaner
 • min økonomi
 • mit hjem – er det harmonisk og rent?
 • mit forhold til min familie – partner, børn, forældre, søskende osv.
 • mit forhold til mine venner og kolleger
 • mit arbejdet – hvad kan blive bedre?
 • hvilke opgaver har jeg udskudt – men burde ha’ taget mig af. Hvad kan jeg gøre nu?

Læg en plan: Hvornår gør jeg hvad? Hvem skal jeg kontakte?

Meditation
Overvej hvad frøtanken:

Jeg er moderen og barnet.
Jeg er Gud, jeg er materie     – kan betyde.

Hvad kan moderen betyde?  – legemet, hvori noget nyt fødes?
Og barnet?  – måske kimen til noget nyt?
Gud og materie?  – både udenfor denne verden, i verden og af verden?

Her er det vigtigt ikke at bruge sit analytiske intellekt – men det intuitive sind.
Stil spørgsmål tavst – afvent svaret. Ofte kommer det  i form af en impuls.

Spørg igen: Hvad kan denne impuls betyde?
Og spørg igen: Hvad kan det mere betyde?

Her er ingen faste svar.
Svarene er abstrakte, man skal selv fortolke – på flere niveauer.

Ved en astrologisamtale bliver du klogere på
hvordan du kan udfolde dine iboende muligheder.

Translate »