Humanistisk astrologi
Vedisk – indisk astrologi
16. maj 2017
Idégrundlaget for min astrologi og horoskoper.
1. august 2017

Humanistisk astrologi

Mennesket og ikke horoskopet er i centrum.

I den traditionelle astrologi er fokus på horoskopet.
Klienten får ved en “reading”, fortalt alt det, astrologen kan se i horoskopet.
Det er en én vejs kommunikation og begrænset af astrologens viden.

I den humanistiske astrologi er fokus er på klienten.
Horoskopet ses som et redskab til dialog. Astrologen kan se problemstillinger/potentialer i horoskopet, som klienten er født med og hvilke der bliver aktuelle i løbet af klientens liv og hvornår.
Klienten er selvfølgelig ekspert på sit liv – sit hidtidige livsforløb, som har formet den person, vedkommende nu er; ved hvor skoen trykker nu – grunden til at opsøge en astrolog/psykolog og sine håb og planer for fremtiden.

Baseret på klientens hidtidige livsforløb, nuværende livssituation og fremtidsønsker afklarer dialogen, hvordan klienten bedst kan løse sine livsopgaver og virkeliggøre sine potentialer.
Målet er at klienten går fra mødet med en plan til at komme videre i sit liv – med en større selvindsigt og tro på sig selv og fremtiden.

Dane Rudhyar, astrolog og filosof, var pioneren i 1930’erne og Noel Tyl, astrolog på verdensplan, videreudviklede konkrete metoder fra 1970’erne.

Humanistisk astrologi bygger på Humanistisk Psykologi, som i 1960’erne sås som en tredie måde at forstå menneskets psyke på.
Der var en retning inden for psykologien, som kaldtes behaviorisme, der så mennesket som en maskine, der reagerer på stimuli.
En anden retning var psykoanalysen ved Freud, der så mennesket, som fuld af problemer – man så det syge menneske.
Den tredie måde er den humanistisk psykolog. Kendte navne er Abraham Maslow og Carl Rogers. Man ser her mennesket som fuld af muligheder – med potentialer for realisere alle sin evner og muligheder – kaldet selvrealisering.

Maslow’s Behovspyramide kender mange til.
Den teori siger, at mennesket er fuldt af behov: Fysiske behov. Behov for sikkerhed og tryghed. Behov for kærlighed og at høre til. Behov for selvværd og at blive anerkendt som det menneske, man er. Behov for at virkeliggøre alle sine personlige potentialer og muligheder. Behov for at søge mening med livet og åndelig udvikling. Og til sidst at realisere sig selv.
Idéen er, at efterhånden som de grundlæggende behov opfyldes, melder et behov på et højere trin sig. Man udvikler sig, når man søger at tilfredsstille behov på højere trin.

Personlig udvikling starter med en astrologsamtale.

Translate »