FULDMÅNE MEDITATIONER
Ny- og fuldmåne i Vædderens tegn
25. juni 2022
Fuldmåne
Bevidsthedsudviklende cyklus
27. juni 2022

FULDMÅNE MEDITATIONER

Ved Fuldmåne er Månen og Jord fuldt oplyste og stærke kosmiske energier strømmer uhindret fra Solen ned over Jorden og giver åndelig inspiration og opløftelse til dem, der er åbne for det.

Solen symboliserer bevidsthed – Månen står her for ubevidste behov, drifter og energier.

Solen og Månen repræsenterer Sjæl og personlighed.

Sjælen – vores Højere Selv – er det evige i os, vores sande selv, den vi er inderst inde: åndelig styrke, kærlighed-visdom og intelligens – essensen af mange inkarnationer.
Sjælen sender en gnist af sig selv i inkarnation i personligheden – den vi oplever at være, dvs. vores tanker, følelser og krop + det ubevidste i os, dvs. fortrængninger, komplekser, psykiske mønstre, skyggesider – vores psykiske bagage.
Udvikling er at slippe sin psykiske bagage og forbinde sig med Sjælens kvaliteter.

Ved fuldmåne er månen er fuldt oplyst og skygger ikke for Solens nedstrømning af energi til Jorden og dermed til os.
Nedstrømning af åndelig energi transformerer personligheden og forbinder os med Sjælens energier, som de 12 stjernetegn – i deres højere kvaliteter – udtrykker.
I de følgende dage absorberer og integrerer vi energierne og vokser lidt bevidsthedsmæssigt.

Så hele perioden fra nymåne over fuldmåne til næste nymåne er en enestående chance for at løfte sig selv op på et højere plan og dermed erfare mere formål og mening i sit liv.

Der er Fuldmånemeditationer over hele jorden.

Mennesker stiller sig til rådighed for samarbejde med det udviklingstrin over vores – kaldet Hierarkiet – og bidrager til at skabe en kanal hvorigennem Lysets og Den Gode Viljes energier kan strømme ud over jorden og inspirere mennesker til det gode, det sande og det skønne og derved medvirke til at fremme fred og rette menneskelige relationer.

Fuldmånemeditationer er for øvrigt Vandbærerens Tidsalders 12 fester over året, hvor tilnærmelsen til den guddommelige verden fornyes og bekræftes. Højdepunkterne i årets cyklus er Påskefesten ved Vædderens fuldmåne, Wesakfesten ved Tyrens fuldmåne og Den Gode Viljes Fest ved Tvillingernes fuldmåne.

Påskefesten fejres ikke som en kristen fest, men som en planetarisk begivenhed alle kan deltage i uanset religiøs overbevisning, for Kristus tilhører alle og er den samme store identitet i alle verdensreligioner. Ved Påskefesten fejres den opstandne, levende Kristus – verdenslærer og overhoved for planetens åndelige hierarki – det naturrige, der ligger over menneskeriget og som kaldes sjælenes rige.

Under fuldmånemeditationen reflekterer man over frøtanken, dvs. det tankefrø, som man lægger til spiring i bevidstheden og som symboliserer kvaliteterne, der hører til månedens tegn.

Ved en astrologisamtale bliver du klogere på
hvordan du bedst kan udfolde dine iboende muligheder.

Translate »