Fiskene
Dette er astrologi
6. september 2017
Stjernetegn vandbærer / vandmand
Vandbæreren
20. april 2018

Fiskene

Stjernetegn fisk

Solen er livsenergien (Prana), der giver lys og liv til alt i solsystemet og til alt i horoskopet. Solen er kærnen – identitet og selvudfoldelse. Det tegn, som Solen stod i ved fødslen er ens stjernetegn og dermed ens grundlæggende energi. Solen fordeler via et komplekst fordelingssystem – planeter, tegn og huse – sin energi til alle livsområder.
Astrologi er kunsten at forstå og konstruktivt at bruge denne energifordeling til at leve mere bevidst og i samklang med sin sjæl og med den orden og harmoni, som er bag den verden, vi kan se og røre.

Solen går i år igennem Fiskenes tegn omkring 19. februar til 20. marts.

Fiskene

er som Tvillingerne, Jomfruen og Skytten et bevægeligt tegn – ændring, tilpasning, reaktion, respons, kompromis, føjelighed.

Og er som Krebsen og Skorpionen et vandtegn – følelser, sensitivitet, fantasi, empati, det underbevidste, mystiske, ukendte, det universelle.

Fiskene

De to fisk i symbolet står for sjæl og personlighed. Sjælen er steget ned i stoffets fængsel, dvs. inkarneret i personligheden. Fiskene er forbundet med en tråd – sutratmaen, livstråden eller sølvtråden – der holder dem sammen.

Senere, når vi er tilstrækkeligt udviklede og får mere kontakt med sjælen, bliver det omvendt – så er det personligheden, der fængsles af sjælen. Dvs. Sjælen kan så udtrykke sig frit gennem personligheden og Fiskene virkeliggør da tegnets højeste kvalitet, nemlig som frelser eller hjælper for mennesker.

stjernetegn fisk

Mange, som er født i Fiskenes tegn, har store udfordringer med deres psykiske sensitivitet – deres let påvirkelighed, såvel overfor hvordan andre har det som overfor indtryk fra de indre verdener.
Oplever sig bombarderet af indtryk, som kan være svære at fortolke, og de overvældes derfor af de mange indtryk, hvorfor mysticisme, drømmerier og fantasier – ofte udtryk kunstnerisk – er forbundet med dette tegn.
Her er store idealer og megen indføling og man vil så gerne hjælpe. Imidlertid kan man let blive overhjælpsom, urealistisk og lettroende – grænserne kan flyde lidt ud og meget kan ende i kaos.
Selvmedlidenhed, sentimentalitet og en længsel efter frihed fra alle jordiske trængsler er ikke ukendt her. Den følelsesmæssige smerte dulmes ofte med for meget alkohol, medicin, stoffer, medie- og andet forbrug. Eskapisme kaldes det.

Skyhed, tilbøjelighed til tilbagetrukkethed og at undgå at være blandt mange mennesker kan – sammenlignet med andre tegn – forekomme lidt usocialt. Men er nødvendigt som selvbeskyttelse for den følsomme Fisk.

Husk – hvis du kender en Fisk, som ikke viser disse træk, vil energien stadig være der. Den kommer i så fald blot til udtryk via andre faktorer i horoskopet.

Dit Stjernetegn er kun én ud af de 430 kombinationer et horoskop mindst rummer. En astrologisamtale tager udgangspunkt i dit personlige horoskop, som er beregnet ud fra det tidspunkt og den by, du blev født i.

En astrologisamtale gør dig klogere på, hvem du er, hvordan du kan udfolde dine medfødte muligheder, følge dit kald og leve mere meningsfuldt.

Det kan være, at du – uden at være Fisk – kan nikke genkendende til mange af disse træk, i så fald kan du være påvirket af Fiskens tegn på andre måder.

Har du f.eks. i dit horoskop Månen i Fiskenes tegn kan det være vigtigt for dig at identificere vigtige idealer i dit liv, at forstå følelsesmæssige indtryk og at arbejde med det uhåndgribelige.

Ascendantens tegn er den energi, vi umiddelbart projicerer ud på vores omgivelser og er især den kvalitet, som andre ser hos os.
Har du ascendanten i Fiskenes tegn ser andre dig nok som et følsomt og måske forvirret menneske, som godt kunne bruge lidt hjælp eller som måske selv har mange velmenende råd til andre.

12hus har – som Fiskene – at gøre med det uhåndgribelige, med vores forbindelser med helheden, det kollektive, dybere sammenhænge, det overbevidste og universet; har også at gøre med frelse og offer.

Neptun er den eksoteriske hersker (Jupiter var den gamle) og har som Fiskene og 12. hus at gøre med forbindelsen til det universelle. Betydningen rækker fra forvirring og kaos til ophøjet åndelig afklarethed:

 • Forvirring, kaos, bedrag, fortryllelse, kamuflage – “det er noget andet end det synes at være
 • Drømme og illusioner.
 • Social retfærdighed, socialt arbejde, socialt udstødte.
 • Kunst/æstetik. Kreativitet. Film og skuespil.
 • Det ideelle, det skønne, det gode.
 • Medfølelse og empati. Den højeste kærlighed.
 • Sensitivitet for indtryk fra højere verdener – intuition, fra andre.
 • Spiritualitet – sjæl og ånd.

Når transit Neptun går hen over en af akserne eller er i spænding til Solen eller Månen, kan man opleve, at den faste grund under fødderne, holdet over tilværelsen forsvinder – at man mister sig selv. Ego tab kaldes det. Opleves som kaos og skræmmende. Mange tyr til flugt i alkohol, stoffer og medicin osv (hvilket også hører under Neptuns domæne).
I stedet kan perioden – et par måneder eller år – med fordel bruges til kreative udfoldelser, meditation, åndelige studier, socialt arbejde. Det er tiden for ro og tilbagetrukkenhed, accept af tingenes tilstand og undgåelse af store beslutninger, som man ellers kunne forledes til af de store visioner, man kan få. En større afklarethed og ophøjethed kan godt komme ud af det hele.

Er Neptun i dit fødselshoroskop i spænding til:

 • Solen – kan du være forvirret, have en god fantasi, inderlighed, glød.
 • Månen –  sensitiv, idealistisk, urealistisk, empatisk.
 • Merkur – idealistisk, kreativ, kunstnerisk – måske musikalsk.
 • Venus – romantisk, idealistisk, tiltrukket af det utroværdige.
 • Mars – mystik om den personlige energi – måske karisma.

Livets mål og mening for en Fisk, er at:

 • fornemme det ideale – der må være en højere mening
 • arbejde med det uhåndgribelige – der må være noget mere
 • hjælpe andre

Styrker

 • medfølelse, hjælpsom, forbinder sig med andre
 • sensitiv, intuitiv
 • fantasi, kunstnerisk
 • idealistisk, søger det ideelle
 • universelt livssyn

Svagheder – skal lære at:

 • have fødderne på jorden – ikke at overeagere og opleve sig som offer
 • undgå eskapisme og konfrontere problemerne
 • løfte problemer fra følelsernes op på tankens plan og bruge sund fornuft
 • realisere nogle af sine drømme og få struktur i sit liv


Fysiske svagheder
Fødder. Kredsløb.

Udviklingen for en Fisk kunne være at forbinde sig med det modsatte tegn Jomfruens og balancere de intense følelser med den sunde fornuft og praktiske sans.

Mange myter fortæller iøvrigt historien om en jomfru, som besvangres af det guddommelige og føder en frelsersøn, som imidlertid slås ihjel af det folk, han skulle frelse – efterladende et lys og et eksempel, så folket kan frelse sig selv.
Symboliserer ånden, som gennemtrænger stoffets verden og skaber bevidsthed.

DEN MODNE FISK
har et åbent hjertecenter og kanaliserer kærlighedsenergi på et realistisk og nøgternt – ikke emotionelt – grundlag.
Har ikke alene medfølelse med dem, der lider og har mistet håbet, men hjælper dem ud af deres lidelser på en konkret og praktisk måde. Synes ikke kun, at det er synd for dem, som har det svært. Beder ikke bare for dem, der lider – men giver konkret hjælp, nødhjælp og lægehjælp. Giver mad, husly og beskyttelse.
Besøger syge, er nærværende og giver en hjælpende hånd.

Sjælsherskeren er Pluto
Pluto er planeten for død, genfødsel og dyb transformation. Bringer lys til underbevidsthedens mørke steder.
På den lavere personligheds niveau kan Plutos energi også manifestere sig som selvdestruktion, selvoffer, selvfornægtelse og et sygeligt selvopgivende syn på livet. Smerten ved at være i live er åbenbart for meget for den sårbare fisk. Vandtegnene og især Fiskene skulle have den højeste selvmordsrate.

Med Pluto som både esoterisk og Hierarkisk hersker er det mere klart, hvorfor Fiskenes tegn er forbundet med offer, død og genfødsel – Jesu død og genopstandelse.
Vi lærer her at dø for vores udlevede og umodne følelsesmæssige reaktioner – for at genopstå som stærke, selvbevidste og viise mennesker.
Fiskenes tegn repræsenterer afslutningen på rejsen gennem Zodiakkens 12 tegn og paratheden til en ny begyndelse i Vædderens tegn.

Udviklingsmulighed for os alle i denne måned.
Længslen efter ro og fred og at lade hverdagens trummerum og problemer, verdens forvirring og konflikter bag sig kan i denne måned måske lettere erkendes at være en flugt fra den virkelighed og den verden, vi er sat i og som kun kan forbedres ved vores bevidste og aktive indsats – ikke ved vores flugt.

Vi kan også i denne måned (som i alle andre) også erkende, at endelig sikkerhed ikke findes i denne verden, for alt forandres og de sikre holdepunkter, vi kan have i dag – måske ikke er der i morgen.
En vis sikkerhed kan dog ligge i at tænke på, at når nu alt er i stadig forandring og i bevægelse, må også vi være åbne for stadig nye erkendelser.
Plutos forvandlende kraft kan hjælpe os til at bryde de bånd, der holder os fast og bringe vage idealer, frygt og selvoptagethed i vores underbevidste sind op til overfladen i bevidsthedens klare lys, så vi kan forholde os til dem bevidst og vælge mere livsfremmende værdier.

Vi kan give slip på noget af det, vi ikke længere har brug for, som hæmmer sjælen – den, vi er inden i – i at udtrykke sig gennem vores personlighed. Vi kan med fordel give slip på negative opfattelser, reaktioner og tankemønstre.

Vi har alle masser af illusioner og blændværk, som vi ikke længere behøver til at stive vores identitet af med. Vi kan åbne os for oplevelse af, at vi er et lyspunkt i et større lys og er en del af en større væren.  At der er en højere vilje end vores egen lille og at vi er midt i en transformationsproces, der har til formål at gøre os bedre i stand til forstå og at tjene denne højere vilje.

Det kan gøre os mere usårlige at vide, at også denne verdens kaos kun er en midlertidig overgang til den næste periode, hvor noget frugtbart, som har ligget i jorden som frø, kan spire og vokse frem i Vædderens tegn.

Meditation
Overvej hvad frøtanken:

Jeg forlader Faderens hus og idet jeg vender tilbage, frelser jeg

kan betyde for dig selv og for dine relationer.
For samfundet og for menneskeheden.
På fysiske, emotionelle, mentale og åndelige planer.

 • Hvad kan du med fordel give slip på?
 • Hvordan kan du hjælpe andre? Hvad kan du gøre?
 • Hvilke behov kan du imødekomme? Hos hvem? Hvordan?
 • Prøve at praktisere idealet om “at give alt til alle – altid”.

Ved en astrologisamtale bliver du klogere på
hvordan du kan udfolde dine iboende muligheder.

Translate »