Dette er astrologi
Derfor virker astrologien
5. august 2017
Stjernetegn fisk
Fiskene
19. april 2018

Dette er astrologi

STJERNEHIMLEN
Er du ikke – som jeg – blevet grebet af ærefrygt, når du i klare nætter har set stjernemylderet og det uendelige rum? Har du mon også tænkt:

Er det virkeligt bare et koldt og uendeligt rum? Eller er der en skaber, en tænker bag?
Er der liv et sted derude?

De første mennesker på jorden blev sikkert grebet af frygt, når Solen gik ned om aftenen – kommer lyset tilbage? Ja – miraklet skete næste morgen. Ikke underligt, at Solen altid har været i centrum for religioner. Solen er lys og liv.

Man opdagede, at nogle af de blinkende stjerner bevægede sig – planeterne. Man erfarede også en sammenhæng mellem planternes bevægelser og hændelser på jorden – oversvømmelser, høstudbyttet, krige og mere. Alt blev observeret og skrevet på tavler i Ægypten, Babylon, Indien, Kina – senere i Grækenland og Europa. Præster, vismænd og astronomer studerede videre i århundreder.

STJERNEBILLEDER – STJERNETEGN
Set fra jorden ser Solen ud til at bevæge sig i en cirkel – kaldet ekliptika – omkring jorden.
De andre planeter bevæger sig inden for 8 ½ grad på hver side af ekliptika – i det brede bælte kaldet zodiakken, som betyder cirkel af dyr – dyrekredsen. For de fleste af mønstrene, som stjernerne dannede i de forskellige sektorer, som solen og planeterne så ud til at passere igennem, lignede åbenbart dyr for oldtidens vismænd. Zodiakken blev på himlen inddelt i 12 sektorer eller stjernebilleder af forskellig størrelse.
I dag ved vi, at det er Jorden, som bevæger sig rundt om Solen, og at stjernebillederne er den baggrund, som solen ser ud til at bevæge sig igennem.

Den sideriske zodiak.

Senere blev dyrekredsen inddelt i 12 lige store sektorer, hver på 30 grader, som kaldtes stjernetegn og som danner grundlag for størsteparten af vores vestlige astrologi. Denne zodiak kaldes den tropiske – den første den sideriske zodiak.

Fra Niels Brønsted: Livets indre Dimensioner, bind 2, s. 436.

 

PLANETERNE SOM GUDER
Man opfattede dengang universet som et sammenhængende hele, hvor alt var forbundet i en skrøbelig balance. Man så planeterne som guder, forbandt dem med den græske mytologi og gav dem senere latinske navne: Merkur, Mars, Venus, Jupiter, Saturn. Solen og Månen regnes også med blandt planeterne.

I de sidste århundreder er Uranus, Neptun og Pluto føjet til, så vi i vestlig astrologi traditionelt regner med 10 planeter.

Astrologien repræsenterede den kosmiske orden og var tæt integreret med matematik, astronomi, fysik, medicin, optik, teologi og filosofi. Vi ser stadig de astrologiske symboler på bygninger fra gammel tid – bl.a. Klokketårnet på Markuskirken i Venedig fra 1499:

Fremtrædende kredse inden for hoffer og kirker brugte astrologer, således udfærdigede vores egen Tycho Brahe – Chr. IV’s horoskop.

Det mekanistiske verdensbillede (1600-1900) opfattede verden som et sjælløst urværk – kun det, der kan måles og vejes tæller og lukkede dermed astrologien ude.
Den vendte først tilbage fra omkring år 1900 og da ikke længere bare med horoskoper for lande, regenter og fremtrædende personer – men for alle.

 

PLANETERNE SOM TRUSLER
Astrologien blev en slags avanceret spådomskunst, der kunne fortælle, hvad skæbnen havde til én – og især hvad man skulle passe på! Skæbnen var mere eller mindre fastlagt i den tids statiske samfund.
Fokus var på den konkrete, materielle virkelighed – hus, hjem, penge, ægtefælle, arbejde, venner, helbred – og det, der kan true eller fremme disse ”besiddelser”.
Planeterne blev opfattet som gode eller dårlige og når de – i deres fortsatte baner omkring solen – danner bestemte vinkler (aspekter) til planeter og akser i horoskopet (transitter) udløses hændelser, som man mente, kunne true eller fremme den nuværende tilstand.

 

ANDRE ASTROLOGISKE DISCIPLINER
Da et horoskop afspejler planeternes stilling på et bestemt tidspunkt og for et bestemt geografisk sted på jorden, kan man i princippet lave et horoskop for hvad som helst. Følgende er – som ovenstående – baseret på en konkret, materiel fortolkning.

 • Elektions- eller Begyndelseshoroskoper, hvor man ønsker det kosmiske mest fremmende tidspunkt at starte noget – f.eks. en virksomhed, et stort køb, et ægteskab, en rejse.
 • Horarastrologien eller Øjebliksastrologi – hvor der søges svar på spørgsmål for det øjeblik, spørgsmålet er stillet – såkaldt divination.
 • Mundan astrologi – er horoskoper om jorden, menneskeheden, nationer og byer.
 • Meteorologisk astrologi – klima og vejr.
 • Medicinsk astrologi – dispositioner for belastninger af forskellige organer, som kan føre til sygdomme og som det derfor vil være en god idé at være opmærksom på.
 • Erhvervsastrologi – forbedrer beslutningsgrundlaget for store beslutninger i virksomheder, f.eks. risikovurdering, finansplanlægning, strategisk planlægning, ansættelser m.m.

Er horoskopet for et menneske tilpasses fortolkningen naturligvis dette menneskes særlige liv og forudsætninger og inddrager psykologiske fortolkninger, som ved:

 • Partnerastrologi – belyser hvordan to eller flere personer kan fungere sammen.
 • Børnehoroskoper – viser de grundlæggende karaktertræk for barnet, som man kan tage højde for og dermed give sit barn de bedste betingelser.

 

PLANETERNE SOM PSYKISKE FUNKTIONER
Fra 1970’erne blev astrologien mere psykologisk orienteret – man ønskede at forstå, hvordan mennesket psykologisk var sat sammen.
En værdifuld krydsbefrugtning med verdens yngste videnskab – psykologien – fandt sted. Man ønskede at blive bevidst om de psykologiske kræfter, der driver mennesker og frigøre sig fra begrænsende mønstre – og derved øge sine valgmuligheder, træffe mere oplyste valg om sit liv, så man kan leve som frie og hele mennesker, hvilket meget præcist udtrykkes i det gamle astrologiske mundheld: ”tåben styres af stjernerne, mens den vise selv styrer sine stjerner”.

Et horoskop kan give et direkte og et meget dybtgående overblik over de medfødte psykiske ressourcer og udfordringer, som psykoterapi og psykoanalyse kan være måneder, måske år om at afdække.

Fremtidens psykologiske lærebøger vil se tilbage på den måde psykologer arbejder i dag på – uden brug af horoskopet – på samme måde, som vi i dag ser astronomer i Middelalderen arbejdede uden brug af teleskopet.

Richard Tarnas, Professor i psykologi ved California Institute of Integral Studies.

Planeterne opfattedes som psykiske funktioner. Transitter ses som muligheder for at gå dybere i sig selv.

En endnu dybere forståelse kan udledes af den esoteriske astrologi, som – via de syv stråler, esoteriske herskere og fortolkninger – inddrager sjælens indflydelse.

Selvudvikling og den alternative verdens opblomstring – new age, var forløberen for vore dages spiritualitet og yoga. 


PLANETERNE SOM POTENTIALER.

Forståelse alene gør det ikke – der skal handling til: ”handling gi’r forvandling”! hed det. Udvikling er at gøre noget i praksis – at gøre brug af de potentialer, vi er født med. Udviklingsastrologien fra 1990’erne er en praktisk tilgang til personlig udvikling.
Planeternes placeringer og mønstre ses forbundet med formålet for vores liv – med vores liv og udvikling.
Planeterne viser med andre ord vores potentialerne og det, der kan komme i vejen for deres udfoldelse.
Transitter ses som muligheder, dvs. som perioder i livet, hvor bestemte energier kan hjælpe os til realisere vores livsformål.

PLANETERNE GØR IKKE NOGET – MENNESKER GØR!  (Noel Tyl)

 

PLANETERNES BETYDNING       
Fortolkningen afhænger af konteksten – af klientens modenhed og af astrologens indsigt og evner, formålet, af situationen og af den energi, der opstår i det kreative møde mellem klient og astrolog.
Følgende opremsninger af hvad planeter, stjernetegn, huse og aspekter kan betyde, er derfor ment som fingerpeg – ikke som evige, firkantede facitter eller kogebogsopskrifter.

Solen er livsenergien (Prana), der giver lys og liv til alt i solsystemet og til alt i horoskopet. Solen er kærnen – identitet og selvudfoldelse. Det tegn, som Solen stod i ved fødslen, er ens stjernetegn og dermed ens grundlæggende energi. Solen fordeler via et komplekst fordelingssystem – planeter, tegn og huse – sin energi til alle livsområder.

Månen viser hvordan Solens energi udtrykkes i personligheden og står – foruden følelsesreaktioner, fornemmelser, fortid og omsorg – for det essentielle behov, som skal opfyldes for, at man kan føle sig tilfreds.

Er Månen f.eks. i et ildtegn (Vædder, Løve, Skytte) giver det god mening, at personen sørger for – i sit job eller i sin fritid – at handle aktivt, være selvstændig, gå foran og komme i centrum.
Er Månen i et lufttegn (Tvilling, Vægt, Vandbærer) vil det være en god idé, at komme i en position, hvor man kan kommunikere og formidle.
Er månen i et vandtegn (Krebs, Skorpion, Fisk) vil man gerne arbejde med andre mennesker og måske være kreativ.
Med Månen i et jordtegn (Tyr, Jomfru, Stenbuk) er det måske noget praktisk, som trækker – at få tingene til at ske.

De øvrige planeter – personlige og upersonlige – beskriver underordnede behov, som alle arbejder målrettede for, at personen fungerer effektivt i verden og får sine essentielle behov mødt.

De personlige planeter vedrører:

 • tænkning og kommunikation – Merkur
 • kærlighed og følelser – relationer, sansning og æstetik – Venus
 • handlekraft, selvhævdelse og mod – Mars
 • etik, entusiasme, ekspansion, belønning – Jupiter

De upersonlige, ydre planeter – føjer andre dimensioner til personen:

 • kontrol, ambition, ansvar, disciplin, hæmninger – Saturn
 • intensitet, excentricitet og individualisme – Uranus
 • fantasi, intuition, tro, illusioner – ”det er noget andet, det synes at være – Neptun
 • magt, transformation, dybde, yderligheder, offentligheden – Pluto

Fortolkningerne spænder vidt, afhænger af konteksten, personen m. m. m.

ASPEKTER
Planeterne er positioneret i bestemte vinkler til hinanden og danner aspekter.

 • De harmoniske (30° sekstil og 60 ° trigon) samarbejder.
 • De uharmoniske ( 0° – konjunktion, 90 ° – kvadrat og 180 ° – opposition) skaber konflikter og udfordringer, som man skal gøre noget ved.

Jeg synes, at uharmoniske er de mest interessante, for her sker udvikling – de kaldes derfor udviklingsaspekter. For det er jo ved at overvinde hindringer og modstand, at vi udvikler os. Jeg tror, at vi er inkarnerede på jorden – ikke for bare at hygge os, men for at udvikle os – for at lære.

 Planeterne er tillige placeret i et stjernetegn og i et hus.

Solen i tegn ser vi i aviser og ugeblade – men der er faktisk mange flere muligheder – her kommer et par:

EKSEMPLER PÅ PLANETER I TEGN:
Merkur i Løven – at kommunikere og formidle kombineres med at være modig, kraftfuld og komme i centrum. Det kunne være en person, som elsker at fortælle og overbevise andre – én som mener at vide alt.

Venus i Stenbukken – kærlighed og æstetik kombineres med seriøsitet, disciplin og ansvarlighed. Det kan være svært at vise varme følelser her.

Venus i Krebsen – kærlighed og æstetik kombineres med følelser og omsorg. Her går det meget lettere – der skabes tætte følelsesmæssige bånd til andre – en varm og kærlig person.

Saturn i Krebsen – ambition, kontrol og disciplin kombineres med følelser og omsorg. Igen modsætninger – kontrollerede og undertrykte følelser. Smertelige erfaringer?

PLANETERNE I HUSE.
I de 12 huse kommer energierne ned på jorden – her leves livet og her gøres erfaringer. De vigtigste er de fire hjørnehuse: 1. 4. 7. og 10. hus.

Ascendanten er begyndelsen på det 1. hus og farver den måde vi projicerer os selv ud i de nære omgivelser og den måde, som andre ser os på. Er en vigtig del af vores identitet, fysiske krop og dermed helbredet.

Descendanten – lige overfor – er begyndelsen på det 7. hus og repræsenterer relationer – ægtefælle, forretningspartner, publikum og den måde, vi møder andre mennesker på.

IC er begyndelsen på det 4. hus og er forbundet med familie og hjem. Repræsenterer desuden afslutninger og begyndelser, barndomshjemmet og én af forældrene.

MC er begyndelsen på det 10. og repræsenterer karrieren, samfundet og den anden forælder.

Planeter i aspekt med disse to akser – Asc-Dsc-aksen og MC-IC-aksen er særlig vigtige for forståelse af vores identitet. Også antallet af planeter i halvbuerne har stor betydning.

Er der således flest planeter i jeg-siden/den østlige halvbue foreslås det, at man er lukket omkring sig selv – holder kortene tæt ind til kroppen.
Er der flest planeter i den vestlige halvbue – vil man gerne give af sig selv til andre, men får måske sjældent noget igen.
Er der flest planeter under horisontlinjen kan det betyde, at man bærer på uafklarede ting fra barndomshjemmet.
Er der flest planeter over horisontlinjen kan man opleve, at blive skubbet rundt med/ gjort til offer af omstændighederne.

 

ASTROLOGIEN SOM ET UDVIKLINGSREDSKAB
Der er hermed 10 planeter, 12 stjernetegn, 12 huse, 2 akser og 5 aspekter kombineres på ca. 35.000 måder og danner sammen med dispositorer og husherskere – på forundelig vis – bagved liggende mønstre, som viser nye sammenhænge og synteser. Således tydes huse, som ingen planeter har, af husherskerens placering og aspekter.

Horoskopet kan siges, at være den manual over vores liv, som vi alle har fået med i fødselsgave.
Problemet er bare, at manualen er skrevet på et symbolsprog, som det tager mange år at lære, for der er så mange kombinationer og lag i et horoskop.
Først efter mange års uddannelse og erfaring vil astrologen kunne prioritere blandt det enorme datamateriale og lave en meningsfuld syntese, som kan være til stor hjælp, når man ønsker at kende sig selv på et dybere plan og når man i perioder i sit liv kommer i tvivl om ”den rette vej”.

Med andre ord: Et horoskop er et enestående kort, der kan hjælpe os til at forstå os selv. Når vi lærer at samarbejde med disse planetsymboler og mønstre kan vi leve mere målrettede og bevidste liv.

Astrologien hjælper os derfor til at træffe bevidste valg om vores fremtid. Når vi på denne måde bevidst samarbejder med universet eller vores sjæl, medvirker vi bevidst til fuldbyrdelsen af vores liv. Vi bliver bevidste medarbejdere på vores sjæls projekt.
Det er ensbetydende med overbevisningen om at være “på rette vej”.

Astrologi er kunsten at forstå og konstruktivt at bruge energifordelingen fra Solen til resten af horoskopet til at leve mere bevidst, så man kan lave livsfremmende ændringer i sit liv.

Et horoskop er så mangetydig og facetteret på så mange niveauer, at selv de dygtigste astrologer i verden med mange, mange års studier og erfaringer stadig opdager nye betydninger.

En horoskopsamtale handler om dig og dit liv. Du får et helt nyt perspektiv på dine muligheder.

Astrologi er ikke spådomskunst – men den mest komplette teori om den menneskelige psyke, for den forener og underbygger de mere specialiserede teorier – og så virker den!

Astrologi er læren om relationer – om planeternes virkning på planeten Jorden og dens indbyggere. Astrologi er verdens ældste videnskab og har siden oldtiden gjort praktisk brug af tidens samlede viden om menneske, liv, samfund og kosmos.

Astrologi er et dybt, rigt, matematisk, symbolsk sprog med eget alfabet, syntaks, grammatik, semantik osv. Det kan formidle tonsvis af information med relativt få symboler.
Astrologi vil i dag formentlig høre under lingvistik, måske semiotik, hvis det blev en etableret videnskab, som det en gang var i Europa, som det nu er i Indien og på visse universiteter i USA og England.
Dens nærmeste slægtninge synes strukturelt at være matematik – set som sprog eller datasprog (datalogi). (Kilde: Claus Houlberg).

At tyde et horoskop er en afkodning, der er i familie med aflæsning af kinesisk (billedsprog uden fonetik) og hebræisk (hvert symbol har flere lag af betydning).
Kun en meget lille gruppe mennesker har ofret den nødvendige tid – (det tager gerne 10-15 år) – for at kunne udføre en sådan afkodning med rimelig sikkerhed.

Astrologi er en såkaldt hermeneutisk disciplin, dvs. fortolkende – som psykologien og samfundsvidenskaberne – men i modsætning til naturvidenskaberne, som er objektive beskrivelser og analyser. (Objektiviteten afhænger selvfølgelig i sidste ende af den, der observerer, beskriver og analyserer).

Astrologi er den ældste videnskab på jorden.
2.000 – 10.000 år f. Kr. – Ægypten, Babylon, Indien, Kina, Grækenland.

Astrologien er sproget for energi
Ved hjælp af dette sprog kan vi formulere, hvordan forskellige former for energi påvirker jorden og mennesker.

Alt er energi – ved vi fra naturvidenskaberne og det esoteriske verdensbillede. Herfra ved vi også, at energi udtrykker sig på mange planer, niveauer og typer. Inden for astrologien regner man med 12 hovedtyper. Hertil kommer den esoteriske astrologis 7 stråler.

I det esoteriske verdensbillede opfattes rummet som et væsen og hele “himmelhvælningen” er dette væsens fænomenale fremtoning.

Astrologien er videnskaben, der beskæftiger sig med betingende og styrende kræfter, som virker igennem det udstrakte rum og på alt, hvad der findes i dette rum.                 

Alice Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 14.

Astrologi er sproget for mening
Astrologien hviler på den forudsætning, at det indre menneske vælger tid og sted at blive født igen for at udvikle bestemte kvaliteter. Derfor er vi alle født med et formål for vores liv, derfor er der altid en retning og mening.
Det er let at glemme, hvorfor vi kom og let at miste orienteringen i livet. Det fører til oplevelse af meningsløshed og depression.
At eskapisme virker som en vej ud, vidner det store forbrug af alkohol, stoffer, medicin og den evige jagt efter nye oplevelser og ting, der kan udfylde tomrummet.

Det er fantastisk at tænke, at planetare mønstre aldrig gentages – for planeterne fortsætter med at bevæge sig rundt ad deres baner i forskelige hastigheder.

Hvert øjeblik er unikt – præcist som dit fødselshoroskop og du er helt unikke.

 

Mange faktorer bidrager til hvordan et menneskes liv former sig.
Omgivelsernes indflydelse spiller selvfølgelig en vigtig rolle. Vi er alle født i en bestemt klasse og familie, hvor vores forældre, deres historie, værdier og adfærd og ikke mindst deres uddannelse, arbejde og indkomstniveau spiller hovedrollen. Der er også nabolaget, skolen, omgangskredsen, byen, kommunen osv. Og påvirkninger fra samfundet – dets normer, institutioner, massemedier m.m.
Hertil kommer menneskets egne fortolkninger af sig selv og dets situation, mål og værdier. Dvs. den inkarnerede sjæl – den del af den overordnede sjæl, der sender en gnist af sig selv ned i inkarnation for at lære og at udvikle sig. Denne inkarnerede sjæl er vores bevidsthed og den er altid midt i et udviklingsprojekt.

Sjælens legeme – kausallegemet, befinder sig på de højere mentale planer, udvikler sig fra at være et ubevidst ubeskrevet blad med ingen kvaliteter – over at besidde få kvaliteter – til at være et fuldt udviklet væsen af guddommelig vilje, kærlighed-visdom og intelligens. Se mere her. Det sker via gentagne inkarnationer i den fysiske verden.

I hver inkarnation eller liv er der et vist pensum – dvs. lektioner, der skal læres. Det kunne være mere selvstændighed, større evne til at samarbejde og at lytte til andre eller f.eks. evnen til at tænke konkret.
Fødselshoroskopet kan siges at være et symbol på, hvad den pågældende sjæl er inkarneret for at lære.

Ved en astrologsamtale bliver du klogere på
hvordan du kan udfolde dine iboende muligheder.

Translate »