Spiritualitet og udvikling
4. juni 2020

Verdensbilledet

Hvordan vi opfatter virkeligheden, hvordan det hele hænger sammen og hvad vi anser for vigtigst i livet - er stort set baseret på den officielle opfattelse, der lige nu gælder. Nu er det den materialistiske opfattelse - dvs. kun det, der kan måles og vejes tæller. Men sådan har det ikke altid været og det er ved at ændre sig til, at der er noget mere.
9. maj 2020

Sjælen, spiritualitet og åndelig udvikling.

Spiritualitet er udtryk for en overbevisning, at der udover den fysiske verden også er andre – indre verdener. Grundlæggende opfattes alt som energi...
8. maj 2020

Indvielsesvejen

Åndelig udvikling er gradvist at frigøre sig fra og mestre de forskellige planer, som vores liv udfolder sig på - det fysiske, astrale, mentale, kausale og sjælsplanet. Det er åndelig udvikling for viderekomne, kaldes Indvielsesvejen og symboliseres af de fem store begivenheder i Jesus' liv.
24. juli 2018

Sådan kan du meditere

26. april 2015

“OM” – det hellige ord

Ifølge en gammel legende skete verdens skabelse ved, at Universets store Ånd begyndte at synge. Mens han sang blev galakserne og solsystemerne langsomt til. Legenden antyder, at hele eksistensen er en manifestation af musik og sang. Visdomslæren siger, at ordet AUM bestandig lyder (Universets grundtone eller Sfærernes musik), og hvis det holder op, vil alle former forsvinde i rummet og verden vil gå under.
24. april 2015

Bøger om spiritualitet, som jeg anbefaler:

Bøger af høj kvalitet om spirituel/åndelig udvikling
Translate »