Sune Andersen
27. april 2018
Stjernetegn krebs

Krebsen

Krebsen er følelser, hjem, familie, tryghed og omsorg. Er sensitiv - påvirkes let af stemninger og fornemmelser, føler sig udsat og kan let blive såret.
26. april 2018
Stjernetegn løve

Løven

Løven sætter sig selv i det dramatiske centrum og får andre til at tage særlige hensyn til sig. Fører sig selvsikkert frem, er den naturlige leder og pædagog, mener, at vide hvad der er rigtigt og forkert og hvordan det skal gøres - af andre!
25. april 2018
Stjernetegn jomfru

Jomfruen

Jomfruen er ro, regelmæssighed og renhed. Pænt, praktisk og perfektionistisk. Orden og omhyggelig - sans for detaljen. Flittig og hårdt arbejdende. Praktisk hjælpsomhed.
24. april 2018
Stjernetegn vægt

Vægten

Vægten - fred, harmoni og gode relationer til andre. Har også en stærk vilje til at få det, som den vil ha' det (den er et kardinal tegn) - men på en subtil måde, så alle gøres tilpas. Kan være uselvstændig og have svært ved at træffe beslutninger.
23. april 2018
Stjernetegn skorpion

Skorpionen

Skorpionen vil have kontrol over tingene ved at vide alt. Dybde, intensitet, seksualitet, psyke, mystik, transformation o.m.m.
22. april 2018
Stjernetegn skytte

Skytten

Skytten er nysgerrig, optimistisk, entusiastisk. Har store visioner, ved hvad der er rigtigt og forkert og har de rette meninger, som den med humor og selvironi gerne deler med andre.
21. april 2018
Stjernetegn stenbuk

Stenbukken

Mennesker præget af Stenbukkens tegn er ambitiøse - når deres mål ved hårdt arbejde, tålmodighed, selvdisciplin. De er ansvarlige, velorganiserede, har en praktisk og realistisk indstillling.
20. april 2018
Stjernetegn vandbærer / vandmand

Vandbæreren

Vandbæreren er nyskabende, original, har en social og humanitær indstilling. Energien er fornyelse - at tænke store tanker, at søge nye grænser for erkendelse og at virke i gruppesammenhænge - for ligeværdighed og fællesskab.
19. april 2018
Stjernetegn fisk

Fiskene

Fisk er ofte sensitive og medfølende. Har store idealer og vil så gerne hjælpe. Er kunstnerisk indstillede og er tiltrukket af det mystiske. Kan være urealistiske og lettroende og ønsker fred fra denne verdens tummel.
6. september 2017

Dette er astrologi

Horoskopet afspejler planeternes stilling og mønstre på himlen på det tidspunkt, vi blev født. Disse mønstre har forbindelse til vores psykologiske mønstre, udfordringer og potentialer. Når vi samarbejder med disse mønstre, lever vi målrettede og bevidste liv i samklang med universet og vores sjæl - livet opleves som meningsfuldt.
5. august 2017

Derfor virker astrologien

På virkelighedsplaner udover det fysiske er alt forbundet. Derfor kan en sommerfugl udløse en tornado. Naturvidenskaber kalder dette for den "indfoldet orden". Planeterne ses som energicentre i Solsystemets æteriske legeme og er forbundet med energicentre i det menneskelige æteriske legeme.
4. august 2017

Jeg tror ikke på astrologi – jeg VED, at det virker

Jeg har igen og igen erfaret, hvor dybtgående og præcis en beskrivelse af en persons psykiske struktur, man kan få – f.eks. af karakteregenskaber, grundlæggende behov og måder at tænke, føle og handle på. Læs f.eks. den astro-psykologiske analyse af Tove Ditlevsens liv her på siden.
1. august 2017

Idégrundlaget for min astrologi og horoskoper.

Astrologi er ikke bare en teknisk fortolkning af et horoskop, men bygger som alt andet på idéer, værdier og en ideologi. Her præsenterer jeg nogle af de idéer, som jeg baserer min astrologi på.
2. juni 2017

Humanistisk astrologi

Humanistisk astrologi er en praktisk anvendelse af humanistisk psykologi. Dialogen hjælper klienten til realisere sine potentialer ud fra sin nuværende livssituation. Målet er at klienten går fra mødet med en plan til at komme videre i sit liv - med en større selvindsigt og tro på sig selv og fremtiden.
16. maj 2017

Vedisk – indisk astrologi

Den indiske astrologi har i mange tusinde år forfinet teknikker til at forudsige alle mulige hændelser og perioder i menneskers liv. Indisk astrologi er derfor ikke alene meget velegnet til at beregne et præcist fødselstidspunkt, så astrologen kan være helt sikker på at arbejde med det rigtige horoskop – til korrektion; men har også teknikker, så astrologen kan rådgive klienter om vigtige perioder i livet fremover.
10. april 2017

Pluto – Transformation

Når Pluto er i spænding til planeterne og akserne i dit horoskop, er der store muligheder for at skabe konstruktive ændringer i dit liv. Du må være forberedt. Vide hvornår - det står i dit horoskop. Du må også vide hvad du vil - det findes i dig selv. Hvad vil du?
5. marts 2017

Neptun – Opløsning!

Når Neptun er i kontakt med især din Sol, Måne eller akser i dit horoskop - kan du miste fodfæstet i dit liv for et stykke tid. Det vil være klogt at være forberedt, så du kan bruge disse perioder til konstruktivt at skabe livsfremmende ændringer i dit liv.
12. december 2016

Fold dine potentialer ud – find din indre styrke.

Ved en astrologisamtale bliver du klogere på dig selv og hvordan du bedst kan overvinde dine udfordringer og virkeliggøre dine potentialer og dermed leve et meningsfuldt liv i harmoni med universet.
11. december 2016

Formål med dit liv

Uanset hvor sort tingene ser ud lige nu – er der altid en vej frem! Det er ved at løse vores livsopgaver, at vi udvikler vi os - når vi løser disse opgaver er vi i samklang med universet. Horoskopet er den manual til at leve et meningsfuldt liv, som vi alle er født med. Der er et formål med dit liv - det står i dit horoskop. Ved en astrologisamtale bliver du klogere på dig selv.
18. september 2016

Coaching

En astrologisamtale er coaching på et oplyst grundlag, for i horoskopet står det hele - dine potentialer, dine udfordringer, det livsområde hvor du bedst kan udfolde dine potentialer - dit kald
14. september 2016

Nicholas og Helena Roerich

Baggrundsbilledet er malet af den russisk kunstmaler, videnskabsmand, opdagelsesrejsende og esoteriker Nicholas Roerich (1874-1947). Han var inspireret af den gamle visdomstradition i Rusland, Indien og Tibet og den første store kunstner, der opdagede skønheden i Himalaya og åbenbarede dets majestætiske og kosmiske kraft gennem sine billeder.
5. september 2016

Vær dig selv

Vær dig selv - hedder det. Men hvem er du? Hvordan vil du beskrive dig selv og det, som er vigtigst for dig i livet? Astrologien - sproget for energi og mening - kan på en øjeblik give et overblik over din psyke og dit liv. Over personlige egenskaber, psykiske ressourcer og konflikter - fortid, nutid og fremtidige tendenser i et menneskes liv.
27. august 2016

Livsudsigten

Nogle mennesker ønsker ikke at vide noget om fremtiden, for den er skræmmende og jo mindre de ved, des lettere vil det nok være. Den tankegang forstår jeg ikke. Hvorfor frivilligt være et offer for omstændighederne? Når man ved hjælp af astrologisk prognose kan se, hvornår vigtige begivenheder kan indtræffe og derfor i tide kan forberede sig og dermed aktivt skabe sig en bedre fremtid.
26. april 2015

“OM” – det hellige ord

Ifølge en gammel legende skete verdens skabelse ved, at Universets store Ånd begyndte at synge. Mens han sang blev galakserne og solsystemerne langsomt til. Legenden antyder, at hele eksistensen er en manifestation af musik og sang. Visdomslæren siger, at ordet AUM bestandig lyder (Universets grundtone eller Sfærernes musik), og hvis det holder op, vil alle former forsvinde i rummet og verden vil gå under.
24. april 2015

Bøger om spiritualitet, som jeg anbefaler:

Bøger af høj kvalitet om spirituel/åndelig udvikling
Translate »