Astrologiudsigt Juni 2020
Saturn og Pluto – januar 2020
5. juni 2020
Astrologiudsigt Juli 2020
3. juli 2020

Astrologiudsigt Juni 2020

Vi kan nogenlunde regne med vejrudsigten et par dage frem.

Astrologiudsigten kan man altid regne med, for den er baseret på planeternes positioner på himlen.

Planeterne formidler energier, som påvirker mennesker. Vi ved ikke hvordan de påvirkes, hvilke valg de træffer eller hvad de gør. Mennesker handler – nogle instinktivt andre ud fra mere bevidste valg.

Udvikling er at træffe stadig mere bevidste valg.

 Planeterne gør ikke noget – mennesker gør!

Der er min hensigt at udsende astrologiudsigter, helst hver måned.
Meningen er at bidrage til lidt forståelse af det, der sker i vores tid med så mange forandringer.

Astrologiudsigten for juni måned byder på mange planetaktiviteter og derfor mange hændelser og udviklingsmuligheder.

Her er fuldmåne, nymåne, måne- og sol formørkelser, solhverv og mange retrograde planeter.
Når planeterne går retrograd – dvs. ser ud til at gå baglæns – er det tid at vende opmærksomheden indefter eller tilbage og reflektere, hvilket jo passer bedre til vintermånederne eller nedlukningsmånederne!

5.6. FULDMÅNE I TVILLINGERNES TEGN OG DELVIST MÅNEFORMØRKELSE.
Solen er 15 ° i Tvillingerne og Månen 15 ° i Skyttens tegn, kl. 21,12.
Solen i Tvillingerne kaster bevidsthedens lys over Månens ubevidste mønstre.
Meninger og overbevisninger kan transformeres til viden.

Mars er også i Fiskenes tegn, tæt på Neptun og i kvadrat til Sol-Måne aksen.
Noget ses som uretfærdigt – indignation og vrede følelser kan let tage over.

Det er samtidigt helt eller delvist måneformørkelse, når Jorden er mellem Solen og Månen. Måneformørkelse giver et ekstra skud energi, så det hele kan godt blive lidt ophedet. Vi opmuntres her til at give slip på det, der ikke længere tjener vores udvikling.

Har man sin Måneknude, akser eller planeter omkring 15 ° i bevægelige tegn, dvs. Tvillinger, Jomfru, Skytte eller Fisk er her en særlig mulighed for at blive bevidst om sine psykiske mønstre.

18.6. MERKUR GÅR RETROGRAD I KREBSENS TEGN TIL 12.7.
Merkur går retrograd et par gange om året. Det betyder ikke, at al trafik, kommunikation, aftaler osv. går helt i stå eller forsinkes unødigt.

Det betyder bare, at opmærksomheden rettes indad og det handler om – når Merkur er i Krebsens tegn – at blive mere bevidst om sine følelser.

21.6. NYMÅNE I KREBSENS TEGN, DELVIST SOLFORMØRKELSE OG SOLHVERV.
Nat og dag er lige lange og vi går igen mod mørkere tider – det virker hvert år uretfærdigt, for sommeren er jo lige startet!

 Sol og Måne er 0 ° i Krebsen. 0° i Krebsen og de andre kardinale tegn kaldes i moderne astrologi for Aries Point (AP) eller Vædderpunkt på dansk og indebærer synlighed.
I Krebsens tegn vil ens følelser og reaktioner derfor være mere synlige for andre – følelser, som man måske gerne vil holde for sig selv.
Sund fornuft og intellektet kan hjælpe én med at komme ud af følelsernes vold. En god idé er at være opmærksom på og åben for andres reaktioner på én.
Her er igen en chance for at udvikle sig og blive mere bevidst om sig selv.

Nymåne. Konjunktioner er typisk start på en ny cyklus. Her i Krebsens – følelsernes tegn. Spørg igen dig selv, om der er noget, du har brug for at blive mere bevidst om? Hænder det f.eks. at følelserne tager over og du siger eller gør noget, du senere fortryder?

Når Månen er mellem Solen og Jorden er det helt eller delvist solformørkelse.

Solformørkelse giver også et ekstra skub og speeder det hele lidt mere op – døre lukkes og nye åbnes.
Måske det bliver en begivenhedsrig juni med uforudsete hændelser og nye muligheder.

23.6. JUPITER ER SAMMEN MED PLUTO I STENBUKKEN TIL 2.7.
Plutos og Saturns møde i Stenbukken 12. januar medførte en status over samfund og regeringer nogle uger senere, frembragt af Coronakrisen.

Samfund med store uligheder med mange underprivilegerede med dårlig ernæring og helbred, har ringe modstandskraft og dermed høj dødelighed. Regeringsledere, der ikke viste rettidigt omhu ved at afvise, at der var en coronakrise og ikke lukkede deres samfund ned, havde travlt med at bortforklare deres manglende ansvarlighed overfor deres befolkninger – økonomien var vigtigere.

Jeg er glad for at bo i et velfærdssamfund med nogenlunde social retfærdighed og med en ansvarlig regering og Folketing.

Jupiter og Pluto mødes 24 ° Stenbukkens tegn.
Stenbukken er tegnet for ansvarlighed, struktur og status; men også for offentligheden, samfundet, regeringen og store organisationer.

Det var vanskelige valg regeringsledere stod overfor, ingen lette løsninger – skulle de:

  • lukke samfundet ned for at redde menneskeliv og derved imødese økonomiske ruin?
  • holde samfundet åbent for at redde økonomien og derved udsætte mange mennesker for coronavirussen og måske for døden?

Jupiter udvider er positiv og entusiastisk – står for højere viden, overbevisninger og meninger.
Pluto er styrke og magtintensiverer og forstærker.

Pluto og Jupiter er begge ekspansive:

  • Den ene ved at søge syntese af spredte fænomener.
  • Den anden ved at sprede sine rødder ud i underbevidstheden.
  • Den ene ved at have de rette meninger og overbevisninger.
  • Den anden ved transformation af skyggesider i psyke og samfund

Det er opskriften på konspirationsteorier, som det jo p.t. vrimler med.

Begge planeter er sammen med Neptun retrograde – indad- og bagud skuende.
Man ser tilbage og spørger om de rigtige beslutninger blev truffet, om strategien var rigtig og lære af fejl, så man er bedre rustet næste gang.

Jupiters og Pluto funktion er her selvfølgelig at åbenbare skyggesider i psyke, organisationer og samfund ved at bringe dem op i lyset, så de kan udrenses og erstattes med livsfremmende værdier til alles gavn.

Men også at hjælpe os til at blive mere bevidste om vores egen styrke – hvad er din styrke, din stærke side?

Samfundsøkonomien og aktiemarkederne.
Jupiters optimisme og Plutos intensitet kan have medvirket til at have skruet optimismen på aktiemarkederne voldsomt i vejret. Med samfundsøkonomien – produktion, handel og forbrug – nede efter coronakrisen, er der nok ikke dækning for de høje aktiekurser. Nogle forventer fald, som kan føre til et yderligere dyk i økonomien.

25.6. GÅR VENUS i TVILLINGERNE DIREKTE IGEN.
Venus var retrograd siden 13.5.  så vi har haft seks ugers refleksion over vores relationsmønstre, hvis der er sådan nogle, dvs. den måde vi forholder os til andre på.

29.6. GÅR MARS IND I VÆDDERENS TEGN OG BLIVER DER TIL JANUAR 2021.
Handlekraft, udadrettet handling, man vil markere sig og har en kort lunte – aggression og vredesenergi – endnu mere benzin på protestbålene.
Her er lagt op til en varm sommer, efterår og vinter og til et voldsomt præsidentvalg i USA, mere om dette næste måned.

Translate »