Astroudsigt September 2020
Astroudsigt August 2020
31. juli 2020
Astroudsigt Oktober 2020
29. september 2020

Astroudsigt September 2020

Vi kan nogenlunde regne med vejrudsigten et par dage frem.

Astrologiudsigten kan man altid regne med, for den er baseret på planeternes positioner på himlen.

Planeterne formidler energier, som påvirker mennesker. Vi ved ikke hvordan de påvirkes, hvilke valg de træffer eller hvad de gør. Mennesker handler – nogle instinktivt andre ud fra mere bevidste valg.

Udvikling er at træffe stadig mere bevidste valg.

 Planeterne gør ikke noget – mennesker gør!

Der er min hensigt at udsende astrologiudsigter, helst hver måned.
Meningen er at bidrage til lidt forståelse af det, der sker i vores tid med så mange forandringer.

Vejen

  • fra Fiskenes Tidsalder, baseret på materialisme, overdrevent forbrug af alt muligt, ensidigt fokus på økonomisk vækst osv.
  • til Vandbærerens Tidsalder, baseret på, at alles grundlæggende behov for føde, tryghed, bolig, sundhed, uddannelse, arbejde og udfoldelse osv.

består af kriser p.t. finans, økonomi, corona, ulighed, klima o.m.fl. som gradvist ændrer menneskers opfattelse af hvad, der er vigtigt. Derfor er kriser også muligheder – muligheder for at vælge noget andet – noget mere livsfremmende. Ikke bare for én selv, men også for andre.
Vi er midt i en omdannelsesproces, som kan vare et par hundrede år endnu.

Coronakrisen åbenbarer skyggesider i individer, organisationer og samfund og kan føre til større erkendelse af, at mere livsfremmende valg er vejen frem.
Saturn og Plutos møde i januar satte fokus på ledelse af samfund, regeringer, bankvæsen og store virksomheder. Er ændringer til det gode småt på vej?
De baseres jo grundlæggende på den kollektive bevidsthed – summen af det, den enkelte vil og gør. Vi har alle et ansvar her..

I september er Pluto, Saturn og Jupiter stadig retrograde mellem 17° og 25 ° i Stenbukken. Folk med Sol, Måne eller akser i dette område i kardinale tegn kan blive berørt – måske noget du skal tage større ansvar for? For dit eget helbred, dine handlinger, tanker og følelser, for dine grundlæggende behov, for andres og for helheden?

 

Uranus er stadig 10 ° ♉ hele måneden. Tilsvarende kan folk med Sol, Måne eller akser omkring 10 ° i faste tegn berøres, f.eks. ved at være parat til fornyelse?

 

Neptun 20 ° ♓ hele måneden, så dem med Sol, Måne eller akser omkring 20 ° i bevægelige tegn. Her er større mulighed for at komme i kontakt med sine sensitive sider og lade kreativitet, spiritualitet og omsorg for andre få mere plads.

 

2.9. FULDMÅNE. Nøjagtige tidspunkt er 7,21.
Solen 10 ° I JOMFRUEN. Månen i Fiskene.

Nu skal Løvens energier – ego, selvtillid og lederskab – som vi erfarede for ca. 2 uger siden under Nymåne, omsættes til praktisk hjælpsomhed i Jomfruens tegn.
Fornuft og konkret logik kan omdanne abstrakte og vage fantasier til god vilje til gavn for alle – det er praktisk spiritualitet.

 

5.9. Merkur går ind i Vægtens tegn og bliver der til sidst på måneden
– flere alternativer kan overvejes, mere sensitiv over for omgivelserne og måske bedre samarbejde er nu lettere.

 

6.9. Går Venus ind i Løvens tegn og bliver der måneden ud
– lettere at forbinde sig med andre på en direkte måde og med humor.

 

9.9. Mars går retrograd i Vædderens tegn – indtil 13.11. og rammer igen stelliet i Stenbukkens tegn. 
Når planeterne går retrograd vendes energien indefter. I stedet for at ophobe undertrykt vrede, som måske kommer ud i en eksplosion – er det bedre at udvikle mod ved at tage ansvar for det, man står for og vil.

 

13.9. Jupiter begynder ganske langsomt at gå frem igen.
Positive forventninger og entusiasme kan især anes hos dem, som har Sol, Måne eller akser omkring 17 ° i Stenbuk, Vædder, Krebs eller Vægt.

 

17.9. NYMÅNE 24 ° i Jomfruens tegn.
Stor påvirkning fra Neptun, som er overfor i Fiskenes tegn. Det er tid at give slip på den lavere oktav, på skyggesiderne – frygt, negativitet, forvirring og desillusion, som fylder på ”den følelsesmæssige harddisk” og bevæge sig frem med den højere oktav – sensitivitet og praktisk medfølelse – dvs. ydmyg tjeneste. Bemærk trigonen til stelliet i Stenbukkens tegn – en masse praktisk arbejde kan udføres.

 

22.9. Efterårsjævndøgn.
Solen er på vej mod syd og står lige over Jordens ækvator.
Nat og dag er lige lange. Sommeren er officielt forbi og efteråret er over os.
Foruden vores forbundethed med planeterne over os, genbekræftes vi i forbundetheden med Jorden, som vi lever på – med naturen og årstiderne, gulnende skove og indendørs sysler på vej.

 

23.9 Solen går ind i Vægtens tegn
Folk født i Vægtens tegn drives ofte af store idéer og idealer om retfærdighed og er derfor optaget af at skabe rette menneskelige relationer, er kendte for at sprede en behagelig atmosfære omkring sig, er charmerende og god til at samarbejde.

 

29.9. Saturn Stationær og på vej frem.
Når planeter er stationære kan de have en større indflydelse end normalt

Ved en astrologisamtale bliver du klogere på
hvordan du kan udfolde dine iboende muligheder.

Translate »