Astroudsigt December 2020
Astroudsigt November 2020
29. oktober 2020
Astroudsigt 2021
2. januar 2021

Astroudsigt December 2020

December 2020
Nogle folk mener, at mine nyhedsbreve er for tekniske – for meget fagsprog. Så jeg vil prøve at begrænse mig her – har fjernet planeternes præcise positioner.

Med Plutos, Jupiters og Saturns fortsatte tur igennem Stenbukkens tegn forventer vi afdækning af skyggesider i psyke, organisationer og samfund. Med føljetonerne i Mink-skandalen og Den Danske Bank er vores forventninger indfriede. Begge steder – ynkelige afsløringer, hykleri og manglende kompetencer.

 I december er alle planeter på nær Uranus på vej frem – det betyder mere udadrettethed.

Pluto, Jupiter og Saturn er stadig i Stenbukkens tegn og ved at skilles. Det værste her er overstået – men dog ikke helt. For Jupiter og Saturn mødes i sidste halvdel og Mars er i spænding til Pluto 21.

Temaet for december måned er at tænke livsfremmende tanker og medvirke til at skabe konstruktiv psykisk atmosfære og dermed fred.

Vi starter som sidste måned med fuldmåne den sidste dag i måneden.

30.11. Solen er i Skyttens og Månen er overfor i Tvillingernes tegn.
Solen i Skytten fremmer store ideer og tanker, visioner og idealer. Mening.
Månen i Tvillingernes tegn – konkret tænkning. De store tanker kan formuleres og formidles.

Samtidig er det Eclipse eller Måneformørkelse, helt eller delvist – når Jorden er mellem Solen og Månen. Måneformørkelse giver et ekstra skud energi, så det hele kan godt blive lidt ophedet. Vi opmuntres her til at give slip på det, der ikke længere tjener vores og Jordens udvikling.

Det kunne være at give slip på de tanker og ideer, de ord og vaner, som påvirker os selv, andre og hele den kollektive atmosfære med negative frekvenser og erstatte dem med livsfremmende tanker og ord.

Husk – at dine tanker bliver til ord, dine ord til handlinger.
Dine handlinger bliver til vaner, dine vaner bliver til din karakter.
Din karakter bliver din skæbne!

Tanker er ikke toldfrie – tanker har konsekvenser. Vi kan alle bidrage til et bedre tankeklima, bedre atmosfære – også på de sociale medier, hvor folk kan være anonyme. En positiv atmosfære fremmer fred og en bedre jord. Om 2 uger ved Nymåne kan du følge op ved at skabe nye konstruktive tankemønstre.

5.12. Venus i harmonisk aspekt til Neptun (120° i mellem) er behagelige og lette energier, afslapning og god atmosfære, kærlighed og medfølelse – ikke de værste energier at dvæle lidt i!

14.12. Tre store begivenheder:
A. Jupiter sammen med Saturn i Stenbukkens tegn.
Jupiter står for højere viden, overbevisninger og Jura.
Saturn står for ansvarlighed, selvdisciplin og orden.
Til sammen kunne det være lov og orden (kosmisk lov og orden?) og en stærk sans for retfærdighed – i Stenbukkens tegn: Lov og orden i samfundet.
Om fem dage – fra den 19. er begge planeter sammen i Vandbærerens tegn.

B. Nymåne i Skyttens tegn.
Nymåne er en ny startstarten på at leve efter sine overbevisninger og værdier og skabe sig et mere meningsfuldt liv ved at tænke livsfremmende tanker og tale konstruktivt.

C. EclipseSolformørkelse, helt eller delvist – også på denne dag. Sker når Månen er mellem Solen og Jorden, giver også et ekstra skub og speeder det hele lidt mere op – døre lukkes og nye åbnes.

De gamle filosoffer og de moderne fysikere mener, at universets grundlæggende princip er udvikling og at der er en grundlæggende orden og hensigt – et mønster bag alt – derfor også bag dit liv.
Når du lever i samklang med dette mønster, er du i harmoni med universet og vil opleve livet meningsfuldt. Dette mønster afspejles i dit horoskop. Horoskopet er den manual til at leve et meningsfuldt liv, som vi alle er født med. Horoskopet afspejler planeternes stilling og mønstre på himlen på det tidspunkt, vi blev født. Disse himmelske mønstre har forbindelse til de psykologiske mønstre i vores liv. Når vi lærer at samarbejde med disse mønstre, kan vi leve målrettede og bevidste liv i samklang med universet og vores sjæl.

C. Neptun i spænding til Sol og Måne.
Nymåne er normalt karakteriseret ved et lavt energiniveau. Ved denne nymåne er Neptun i kvadrat til Solen og Månen – en særlig mystik spiller ind. Nogle mennesker kan være mere sensitive her – andre kan være mere forvirrede end normalt. Neptun kan betyde ”noget er anderledes, end det synes at være”.
Denne dag skal de såkaldte Valgmænd i USA – Electors Vote – afgive deres endelige stemme om hvem, de peger på som præsident. Hvilke overraskelser har Trump mon til os alle?

 16.12. Månen spænding til Pluto.
 Intense følelser – igen – Månen passerer Pluto hver måned.

17. 12. Saturn træder ind i Vandbærerens tegn – efter 3 år i Stenbukkens tegn.
Vandbærerens tegn indebærer nyskabelse, originalitet og humanisme og rummer både individualisme og gruppetænkning – individ og helhed.  Dvs. bevidste individer i en gruppe, tager ansvar og sætter retningen – mod mere frihed og helhed.

19.12. Jupiter også ind i Vandbærerens tegn og tæt på Saturn.

21. 12. Fire store begivenheder:
A. Merkur i Skyttens tegn.
Måske en mere lys og positiv måde at se tilværelsen på.

B. Nøjagtigt konjunktion Jupiter og Saturn 00° 30’ i Vandbærerens tegn
Hvilket sker først igen om 20 år og kan her være starten på en periode med nytænkning og nye måder at opfatte livet på – måske vil nye dimensioner i livet åbnes for os?  En stærkere sans for social retfærdighed kunne være et første skridt.

C. Mars i Vædder i spænding til Pluto.
Mars er handlekraft, Pluto forstærker – så det kan betyde voldsomme handlinger.

D. Vintersolhverv.
Den korteste dag – til gengæld går vi nu igen mod lysere tider.

Disse fire begivenheder:

  • Merkur i Skyttens tegn – mere lyse overbevisninger
  • Jupiter og Saturn i Vandbærerens tegn – nytænkning og social retfærdighed
  • Mars og Pluto – stor handlekraft
  • Vintersolhverv – nu går vi mod lysere tider

kan betyde, at man tager aktivt ansvar for en bedre verden – f.eks. ved at skabe stærke, livsfremmende tankeformer for fred på jord, i samfundet og mellem mennesker og i det enkelte menneske.

22.12. Sol i Stenbukkens tegn
Autoritet og ansvarsfølelse. Selvdisciplin. Praktisk indstilling. Administration
Offentligheden, samfundet, regeringen og store organisationer.

30.12. Fuldmåne: Sol i Stenbuk – Måne i Krebs.
Administration af nogle love søger at tage hensyn til folks følelser og behovet for tryghed.

Translate »