Astroudsigt August 2020
Astrologiudsigt Juli 2020
3. juli 2020
Astroudsigt September 2020
27. august 2020

Astroudsigt August 2020

Vi kan nogenlunde regne med vejrudsigten et par dage frem.

Astrologiudsigten kan man altid regne med, for den er baseret på planeternes positioner på himlen.

Planeterne formidler energier, som påvirker mennesker. Vi ved ikke hvordan de påvirkes, hvilke valg de træffer eller hvad de gør. Mennesker handler – nogle instinktivt andre ud fra mere bevidste valg.

Udvikling er at træffe stadig mere bevidste valg.

 Planeterne gør ikke noget – mennesker gør!

Der er min hensigt at udsende astrologiudsigter, helst hver måned.
Meningen er at bidrage til lidt forståelse af det, der sker i vores tid med så mange forandringer.

Mars – handlekraft, individualistisk, selvhævdende energi – er i Vædderens tegn – initiativ, handlekraft, gå-på-mod, selvhævdelse og entusiasme – de næste 5 måneder til 7. januar 2021.

Mars er i sit eget tegn, samme energi, så dobbelt op – dvs. endnu mere selvhævdelse, frembrusen og utålmodighed, hvis man ikke får sin vilje med det samme.
Når alle mennesker på jorden er påvirket af en sådan energi, er det let at forestille sig, at hvor mennesker mødes er der utålmodighed, aggressioner og konflikt

Det ser ikke godt ud for freden blandt mennesker – men vi må huske, at Mars går Zodiakken rundt på 2 år og er derfor i hvert tegn hver 2. år og har derfor været i Vædderens tegn mange gange. Vi har overlevet indtil nu og gør det nok også denne gang.

Men det vil uvægerligt hjælpe, hvis fornuftige mennesker kan agere lynafledere – som dæmper gemytterne, skaber fred og samtale, så man kan løse evt. uoverensstemmelser på en fredelig måde.
Skulle du – som det kan hænde for os alle – et kort øjeblik blive utålmodig og miste besindelsen, så følg det gamle råd: Gør ikke noget, svar ikke igen, tæl til 10, mærk dig selv, tænk dig om, lyt til modparten – start en samtale.

Brugt konstruktiv kan Marsenergien bruges til at starte nye projekter, sætte noget i gang, få noget fra hånden, få ryddet op og få gravet nogle haver og grøfter.

I august måned vil Mars være i kvadrat til stelliet i Stenbukken og til de enkelte planeter i kortere tid og måske udløse særlige energier: 3.8. Fuldmånedagen til Jupiter. 13.8. til Pluto. 25.8. til Saturn og kan give anledning til nødvendige justeringer.

HUSK disse oversigter over planetenergier er transit til transit, som gælder jorden som helhed. Størst virkning, hvis planeterne er i spændingsaspekt til en af dine personlige planeter og MC-IC og Asc – Dsc akserne i dit fødselshoroskop.

Stelliet Pluto, Saturn og Jupiter omfatter 10 ° i Stenbukken: 17° – 27°.
Det betyder, at folk med Sol, Måne eller akser mellem 17 – 27 ° i Kardinale tegn: Stenbuk, Vædder, Krebs, Vægt berøres. Måske bliver man opmærksom på, at ens følelser, tanker og handlinger har konsekvenser for andre – hvorfor bevidste valg kunne være vejen frem.

Uranus er 10 ° i Tyren hele måneden.
Det betyder, at folk med Sol, Måne eller akser omkring 10 ° i Faste tegn, dvs. Tyr, Løve, Skorpion, Vandbærer berøres. Her kan være et behov for større selvstændighed og frihed.

Neptun er 20 ° Fiskene hele måneden.
Mennesker med Sol, Måne eller akser omkring 20 ° i Bevægelige tegn, dvs. Fisk, Tvillinger, Jomfru, Skytte kan få behov for fast grund under fødderne, for faste holdepunkter – måske for kreative udfoldelser, for at komme i kontakt med sit inderste – deres sjæl.

 

3.8. FULDMÅNE I LØVEN. Nøjagtige tidspunkt er 17,58.
Sol 11 ° Løve – Måne 11 ° Vandbærer
Løvens kreative energi kan udfoldes i humanitært arbejde.

Hvordan kan du bidrage til en bedre verden – i dine omgivelser?
Mars er i kvadrat til Jupiter. Det kunne betyde en livsfremmende kreativ aktivitet. Hvad kunne det være?

Denne fuldmåne er for øvrigt noget ganske særligt, for stjernen Sirius (40 x stærkere end Solen) stiger op sammen med Solen – sker kun én gang om året.

Sirius var af uendelig betydning for det gamle Egypten. For på denne dag flød Nilen over og overvandede markerne – gav liv så livet og civilisationen kunne fortsætte.
Sirius var symbol på guddommeligt nærvær og spirituel vejledning på rejsen i underverden efter døden, på den guddommelige orden samt viden om planeternes indflydelse og de evige cyklusser.

Sirius hævdes også at have været ”Stjernen i Øst”, som ledte de tre vise mænd til Jesu fødested i Betlehem.

Sirius er i den esoteriske lære, som vi bl.a. kan læse i bøgerne af Alice Bailey, givet af den tibetanske lærer Djwhal Khul, stadig af uendelig betydning – ikke alene for vores planet; men for hele solsystemet. For Sirius er ”overhoved” for vores og seks andre solsystemer. Sirius er tillige et af syv centre – hjertecentret – i det mægtige væsen, der betegnes ”Den, Om Hvem Intet Kan Siges!”

Fra Sirius strømmer 2. stråleenergierne – buddhi – kosmisk kærlighed fra det kosmiske mentale plan ned i Hierarkiet og det buddhiske plan på vor planet.

Jorden befinder sig i den spæde begyndelse af Vandbærerens Tidsalder og er ved at komme under indflydelse af 7. stråle energien, som skal indebære, at mennesker vil påvirkes til at medvirke til at skabe en vis guddommelige orden.

Når den nye verdensreligion til den tid fungerer, hævdes det, at ”hver af årets måneder bliver helliget det stjernebillede på himlen, der hersker over en bestemt måned, således som Sirius hersker over Løvens tegn”. (Alice Bailey: Esoterisk Astrologi s. 272).

 

13. Mars kvadrat Pluto – ekstrem kraft.
Nok en dag, hvor man skal passe ekstra på temperament og gemytter.

 

16. Månen opposition Jupiter – Optimisme
– ens livsfilosofi kan desuden blive sat på prøve. Hvad tror du på? Hvad handler livet om? Hvad er et godt liv for dig? Hvad er det gode liv? Er det et liv i nydelse og forbrug? Eller er der mere?

 

19. NYMÅNE i LØVENS TEGN.
Løvens tegn handler – i udfoldet form – om at hjælpe andre til at udfolde sig, til at stråle, være kreativ, udvikle selvtillid og finde deres styrke.
Når vi bliver ældre er det lette at træde til side og lade andre komme i centrum. Det kaldes modenhed og at finde sin identitet på et højere plan end personlighedens. Men hvorfor ikke allerede nu – træne i at være moden, ansvarlig? F.eks. ved modigt at stå for humanistiske værdier – som retfærdighed, ligeværdighed og god vilje.

 

22. Solen konjunktion Regulus i Løvens tegn.
Regulus kaldtes i Middelalderen ”Kongestjernen” og regnedes i gamle tider for den mest lykkebringende stjerne, skal give hæder, ære og styrke til dem som er født her. Er forbundet med kongelige begivenheder – tronbestigelser eller død og for valg af statsledere.
Indflydelserne fra Sirius koncentreres i Regulus, der kaldes ”Løvens Hjerte”.

 

23. Solen i Jomfruens tegn.
Energien kan i den næste måned mere komme til udtryk som fornuft og logik, rettet mod konkret at hjælpe andre, der har det svært.

 

25. Mars kvadrat Saturn – handlekraft og kontrol.
Frustration over ikke at komme nogen vegne? Men blødes lidt op af fred og harmoni fra Venus opposition Jupiter.

 

29. Månen konjunktion og Venus opposition Pluto.
Blødhed og ynde afslutter måneden.

Translate »