Astroudsigt 2022
Brixtoftes horoskop
8. oktober 2021
Nymåne i Krebsens tegn
22. juni 2022

Astroudsigt 2022

Tilbageblik på 2021.
Sidste år – ved indgangen til 2021 – så vi tilbage på 2020 i Coronaens tegn – et år senere her ved indgangen til 2022 gør vi det samme, men mange er nu vaccinerede og vi kan håbe, at Coronaen muterer til en almindelig influenza.

Saturn-Pluto i knj. (i konjunktion/0°/ sammen med) i Stenbukkens tegn 2020
og igangsatte store ændringsprocesser, som bl.a. medvirkede til, at skyggesider om magt og magtudøvelse i organisationer og samfund blev blotlagt – f.eks:

 • Mee-Too skandalerne – om at bruge sin magtposition til at få sex.
 • Inger Støjbjergs bevidste overskridelser af sine beføjelser.
 • Minkskandalen – den magtfulde duo statsminister Mette Frederiksen og hendes departementschef Barbara Bertelsen, begge kendt for stærkt lederskab, kontrol og magtfuldkommenhed – fik først ros for deres rettidige omhu for coronahåndtering og siden ris for deres totale fralæggelse af ansvar:
  • det var ikke mig – ingen tog beslutningen, den tog nærmest sig selv i den fortættede atmosfære.
  • andre (fødevareministeren) må tage skylden – jeg er uskyldig!
  • de slettede sms’ere? Jeg – “slette-Mette” – forstår mig ikke på det tekniske.
  • ”lev med det” – om mobbe-kommunikation inden for centraladministrationen.
  • og desuden kan vi heller ikke huske noget.

Der er jo mange flere skyggesider og skandaler – disse blot til illustration.

Saturn-Uranus dannede tre gange i 2021 kvadrat – sidste gang december – og  gør det igen i første halvdel af oktober 2022.
Det er en højspændt udviklingsproces – sammenstødet mellem gammelt og nyt. Nedbrydning og ændring af det gamle, så det nye og bedre kan vokse frem.
Det kom også udtryk som oprør mod autoriteter. Coronarestriktionerne skaber modstand i de enkelte lande.
På verdensplan ser vi mange internationale spændinger mellem  autokratier og demokratier. F.eks. Rusland, Kina, Ungarn, Polen i modsætning til den vestlige verden.


ASTROUDSIGT FOR 2022

Når planeterne, som bevæger sig omkring Solen, kommer i spændingsaspekt til hinanden – dvs. vinklen mellem dem er 0° – konjunktion, 90° – kvadrat eller 180°- opposition – kan store energier udløses og påvirke jorden og dermed mennesker, grupper, organisationer og samfund.
De langsomtgående planeter – Pluto, Neptun, Uranus samt Saturn – virker kraftigst og kan sætte temaet for lange perioder.

Når planeterne kommer i spændingsaspekter til til Solen, Månen eller MC-IC, Asc-Dsc akserne i vores fødselshoroskoper, sker der ofte store ændringer i vores liv. Det er derfor en god idé at være forberedt.

Her ser vi på planeternes spændingsaspekter til hinanden. I 2022 forbliver alle i deres respektive tegn, hvorfor det næsten er “business as usual”.

 • Pluto i Stenbukken tegn: starter på 26° når op på 28° ender på 27°.
  Pluto afdækker skyggesider, så de kan komme op i lyset og blive transformeret.
  I Stenbukkens tegn handler det om magt og udøvelse af den.
  Har du fødselsdag omkring 17.-19. i januar, april, juli eller oktober
  – kan du derfor se frem en acceleret udviklingsproces i 2022.
  Det samme gælder, hvis din Måne, Merkur, Venus, Mars, Jupiter eller Asc-Dsc aksen / MC-IC aksen er her. Det står i dit horoskop!
 • Neptun i Fiskenes tegn: starter 21 ° når op til 25° og ender på 23°.
  Her er fokus på idealisme, sensitivitet, fantasi og kamuflage, forvirring.
  Har du fødselsdag omkring 12. – 16 i marts, juni, september eller december
  – kan du derfor se frem til perioder med øget sensitivitet, hvilket kan føre til kreative udfoldelser og måske spiritualitet.
  Brug perioden til at komme mere i kontakt med dit indre selv.
  Det samme gælder, hvis din Måne, Merkur, Venus, Mars, Jupiter eller Asc-Dsc aksen / MC-IC aksen er her. Det står i dit horoskop!
 • Uranus i Tyrens tegn: starter 11 ° når op på 19° og ender på 16°.
  Nye ideer om penge, besiddelser, værdier og menneskelig værdighed.
  Har du fødselsdag omkring 2. – 10. i februar, maj, august eller november
  – kan du se frem til driften mod at blive mere dig selv og mere frihed.
  Det samme gælder, hvis din Måne, Merkur, Venus, Mars, Jupiter eller Asc-Dsc aksen / MC-IC aksen er her. Det står i dit horoskop!
 • Saturn i Vandbærerens tegn:  Starter 12° – når op på 25° og ender på 20°.
  Fokus på en ny og humanitær måde at tage sit ansvar for andre alvorligt.
 • Jupiter går igennem Fiskenes tegn og er i en periode inde i Vædderens tegn og man kan blive passioneret optaget af sandhed og retfærdighed. I Fiskenes tegn er det store følelser og drømme.Kan – når den er i spænding til de andre planeter eller går over akser virke som udløser for det, er parat dertil.
 • Mars kommer rundt i hele Zodiakken på to år og skaber derfor konstant spændinger, der ligeledes kan virke som udløser
 • Venus og Merkur følges med Solen og når derfor Zodiakken rundt på et års tid, kan også virke som udløser.
 • Månen har jo en omløbstid på måned og kan også virke som udløser.

Venus – Pluto: Transformation af værdier
I juledagene var de to planeter tæt på hinanden og kan betyde intense følelser og transformation af værdier.
Måske erfarede mange, at kærlighed til de nærmeste også kan udtrykkes på andre måder end bare med dyre gaver. Julen behøver ikke at handle om at overspise sig. Det er jo også – ideelt set – perioden, hvor vi gerne giver trængende noget ekstra – f.eks. til de mange sultende og frysende i vinterkulden ved den polske grænse.

Nymåne i Stenbukkens tegn 2. januar
Hver nymåne er en ny emotionel begyndelse. Denne gang er der større chance for, at nytårsfortsætterne bliver til noget – for nymånen er i Stenbukkens tegn og handler derfor om magt, autoritet og ledelse.
Ofte lader vi de presserende opgaver fylde for meget, får ikke reflekteret over vores liv, lader på en måde kontakten til os selv og det, vi synes er vigtigt i livet smuldre og giver derved vores indre autoritet væk.
Jeg foreslår, at du beslutter dig for endnu mere at tage magten over dit eget liv og endnu mere at blive din egen autoritet.
Overvej derfor hvilken ny begyndelse, du ønsker i dit liv i den næste måned.

 • Hvad er vigtigt i dit liv lige nu?
 • Hvilken person vil du gerne være?
 • Hvilke nye vaner kan fremme det?
 • Sæt mål, lav planer, visualiser, gør det.
 • Følg op ved næste nymåne, hvor en ny begyndelse kan startes.

På denne måde løfter du dig selv op til et højere niveau af dig selv og bliver din egen indre autoritet.

Transit Merkur, Venus, Mars og Pluto  knj. med Pluto i USA’S horoskop  i 2. hus (økonomi og finans) – kan udløse finansudsving:

 • Merkur – 12. feb
 • Venus og Mars  – 3. marts.
 • Pluto – hele februar  +  22.6. – 4.8.  +  10.12. – 11.1.2023.     (+/-  1/2 ° før og efter).

Mars og Saturn knj.  i Vandbærerens tegn – 4 – 5. april
Kan udløse nye og humanitære måder at tage ansvaret for andre alvorligt.

Jupiter – Neptun knj. i Fiskenes tegn  omkring Påske.
Døren åbnes til højere dimensioner – en periode med stærke spirituelle energier.
Øget fantasi, kreativitet, inspiration, drømme, store idealer, religiøse følelser.
Udnyt denne periode til at finde indre fred og ro – f.eks. med meditation – og bliv inspireret.

Man kan her desuden let miste jordforbindelsen, så perioden kan også være præget af forvirring, bedrag – det er noget andet, end det forekommer at være.

Saturn – Uranus danner for sidste gang kvadrat i oktober.
Måske er forberedelserne gjort, så nye og mere livsfremmende måder nu gror frem?

Ved en astrologisamtale bliver du klogere på
hvordan du kan udfolde dine iboende muligheder.

Translate »