Astrologi 2020

Astrologi 2020

Astrologi regnes for en af de ældste videnskaber. For de allertidligste mennesker må have bemærket og spekuleret over månen og de andre himmellegemer, som de kunne se med det blotte øje.
De har måske bemærket sammenhænge mellem planeternes stilling og naturens gang og luner, f.eks. årstider, oversvømmelser, tørke osv. Hertil kom perioder med krig og fred m.m.
Astrologien har siden oldtiden gjort praktisk brug af tidens samlede viden om menneske, liv, samfund og kosmos.

Men hvordan kan planeter i det uendelige himmelrum fortælle noget som helst om os? Om mig – det enkelte menneske – som jo udgør så lille del af jorden, der tilmed bare er som et støvfnug i det uendelige kosmiske rum?
Det er rigtigt, at de fysiske planeter er langt væk; men på det dybere plan er alt forbundet – selv himmellegemerne i rummet er forbundet med hinanden.
Astrologien bygger på den gamle: som-foroven-så-forneden og som-inden-i-så-udenfor idé.
Denne idé er sandsynliggjort af fysikere og videnskabsmænd – bl.a. Albert Einstein m.fl. – som konkluderede:

På kvanteniveauet – dvs. på niveauer under det niveau, hvor atomet er i fokus

 – består den fysiske verden af energi.
Alt er her energi, alt hænger sammen og alt påvirker gensidigt hinanden.

David Bohm (1917-1992), eng. fysiker og videnskabsmand.

Universet kan betragtes som et sammenhængende, pulserende lys væv i uophørlig bevægelse og ligner mere en tanke end en maskine.

James Jeans (1877-1946), eng. fysiker og videnskabsmand.

Denne uophørlige bevægelse – denne rytme i universet – er også rytmen i menneskers liv.
Det er denne rytme eller sammenhæng, som astrologien kortlægger i horoskopet.

Hvert øjeblik står planeterne på himlen i en bestemt position og danner bestemte mønstre.
Disse himmelske mønstre har forbindelse til de psykologiske mønstre i vores liv.
Og det er disse himmelske mønstre, som afspejles i det personlige fødselshoroskop.
Det personlige fødselshoroskop fortæller noget om vores identitet og formålet med vores liv.
Det fortæller også noget om vores potentialer og om nogle af de vigtige opgaver, som vi er kommet for at løse.
Det er, når vi er i færd med at løse dem og realiserer vores potentialer, at vi udvikler os.
Så oplever vi vores liv som meningsfuldt, for udvikling er det grundlæggende princip i universet.

Astrologisamtale

En astrologisamtale hjælper dig til at blive klogere på dig selv – på hvem du er, dine livstemaer, dine livsopgaver, dine potentialer.
En astrologisamtale hjælper dig til at træffe bevidste valg, så du kan leve i samklang med universet og din sjæl. Det er et meningsfuldt liv.

Se mere her – https://lysetskilde.dk/astrologisamtale/

Translate »