Sådan kan du meditere
At udvikle bevidstheden.
28. juni 2018
Priser
24. april 2019

Sådan kan du meditere

Dette er et forslag til meditation, som dels er baseret på Assagioli’s psykosyntese – en psykoterapeutisk healingsmetode og en selvudviklingsvej, der kombinerer Østens visdom om Selvet med Vestens indsigt i det ubevidste.
Og dels på meditationer og visdom i bøgerne af Alice Bailey og Lucille Cedercrans.

Meditationen udføres på eget ansvar.
Alle meditationer virker ind på sindet i større eller mindre omfang – ikke alle er parate til den stimulation.
Generelt er meditation for sunde og raske mennesker.

Får du mærkbare gener af meditationen, 
f.eks. hovedpine, nervespænding, uro, irritation, søvnløshed – så stop og tag en pause.
Begyndere bør højst meditere 15 min hver dag.

Denne meditation kan gøres på 10 min, når den udføres dynamisk og koncentreret.

AFSPÆNDING
Sid behageligt. Luk øjnene.
Ret ryggen, skuldrene ned, fødderne på gulvet, hænderne foldet i skødet.
Slip dine daglige gøremål og aktiviteter.
Læg bekymringer og tanker til side.
Indstil dig på at bruge det næste kvarters tid på at meditere
– uden at skulle eller ville noget andet.

Anbefalet sindsholdning: Accepter det, der er og det, der kommer.

Tag et par dybe indåndinger. Ånd dybt ud.
Fald til ro og synk ind i dig selv.
Ret opmærksomheden mod åndedrættet – uden at gribe ind.
Uden at forsøge at gøre det hurtigere eller langsommere
– bare vær en passiv observatør.

Åndedrættet finder snart en rolig rytme.

Spænd kroppen af – start fra tæerne og arbejd dig op:

 • fødder, ankler, lægge, lår.
 • Ende, mave, lænd, ryg, bryst,
 • Hænder, arme, skuldre, hals,
 • Underkæbe, mund, ansigt, øjne, pande, isse.

DIS-IDENTIFIKATION OG INTEGRATION

KROPPEN.
Hold opmærksomheden stadig på kroppen.
Se din krop som bestående af utallige celler – hver med deres liv og bevidsthed.
De holdes alle sammen af en større bevidsthed – din.

Du er det større liv og bevidsthed for alle disse celler.
Tilsvarende er du en celle i et endnu større liv og bevidsthed.

Sig til dig selv:
Jeg har en krop.
Jeg behandler den godt, holder den sund og rask,
– men jeg er ikke denne krop eller dens handlinger.

Jeg er den, der bruger kroppen – den, der handler.

Sig mentalt: OM.

FØLELSERNE
Ret nu opmærksomheden mod dine følelser.

Hvordan har du det lige nu?

Vi svinger frem og tilbage mellem skiftende følelser:
Nydelse og smerte, godt og dårligt, 
glæde og sorg, rastløshed og ro.

Nogle gange oversvømmes vi af heftige følelsesstorme
– men vores inderste væsen ændrer sig ikke.
Det, vi føler og den, vi er – er ikke det samme.

Forestil dig dit astrallegeme – dit følelseslegeme
– som en spejlblank sø med roligt, klart og gennemsigtigt vand.

Sig til dig selv:
Jeg er sensitiv overfor min omverden – jeg føler og jeg ønsker.
Jeg kan observere mine følelser – så jeg er dem ikke.
Jeg er den, der observerer – der iagttager.

Sig mentalt: OM.

TANKERNE
Ret nu opmærksomheden mod dine tanker.

Tankerne kommer og går – som skyer på himlen.
Den ene fører den anden med sig – det er dagdrømmeri.
Vi kan vælge det, vi vil tænke på.

Sig til dig selv:
Jeg ser tanker komme og gå.
Jeg kan iagttage dem.
Så jeg er ikke tankerne.
Jeg vælger selv mine tanker.
Jeg er den, der iagttager – den der vælger.

Sig mentalt: OM.

PERSONLIGHEDEN.
I forhold til andre viser vi forskellige sider af os selv – vi spiller mange roller.
Hjemme er vi én, på arbejdet en anden, sammen med fremmede eller venner
viser vi andre sider.

Vi er klar over det og kan se os selv spille rollerne.

Sig til dig selv:
Jeg kan iagttage mig selv spille de forskellige roller.
Og kan derfor ikke være rollerne.

Personligheden er den, der spiller rollerne.
Personligheden er summen – integrationen – af tankerne, følelserne, kroppen og de forskellige roller.
Personligheden handler, føler, tænker – vil noget, lægger planer og beslutter.

Personligheden er den, vi er. Kærnen – den instans i os, der tænker, der føler og vælger. Den, jeg opfatter som mig der vil noget, der lægger planer, der vælger og handler.

Personligheden er det mål af vilje, kærlighed og intelligens, jeg rummer.
Er også min bevidsthed – det udviklingsniveau, jeg er nået til.

Spørg: Hvem iagttager personligheden?

SELVET.
er den del af os, som identificerer sig med personligheden, med rollerne, med tankerne, med følelserne og med kroppen.

Sig til dig selv:
Jeg kan iagttage min krop, mine følelser, mine tanker og min personlighed
– men jeg er ikke min krop, følelser, tanker eller personlighed.

Hvem er jeg så?
Men hvem iagttager mig?
Hvem iagttager “selvet”?

Reflekter lidt over det.

Svaret er – det er der ingen, der gør!
Der er ikke noget uden for “selvet” – det er alt sammen indeni.
Alle mennesker – også du – er hver en gnist af det universelle selv.
Derfor er der kun ét Selv.
Vores oplevelse af at være adskilt fra andre er en illusion.

Men hvad er der tilbage,
når vi hverken er kroppen, følelserne, tankerne eller personligheden?

Der er Selvet!
Forestil dig dette selv som et punkt af lys midt inde i hovedet.

Sig til dig selv:
Jeg er dette selv, dette selv er mig.
Jeg er intelligens. Jeg er kærlighed. Jeg er vilje.
Jeg er den, der vælger. Jeg er bevidsthed.
JEG ER.

DET HØJERE SELV.
Selvet er en reflektion af det højere Selv.
Det højere Selv er din Sjæl. Egentlig kan man ikke sige din sjæl – for hvem ejer sjælen? I stedet siger vi Du er en sjæl.

Sjælen er den instans i os, der er evig.
Sjælen sender hvert liv en gnist af sig selv – det inkarneret selv – i inkarnation.
Vi har haft mange inkarnationer, har levet mange gange.

Vi er kommet for at lære – hvert liv er som en skoledag. Lære hvad? At blive:

 • et bedre menneske – mindre optaget af sig selv, mere opmærksom på andre og helheden.
 • et mere intelligent menneske
 • et stærkere menneske – viljestærkere, der sætter sig mål og når dem.

I den overskyggende Sjæl er opsamlet det, vi har lært igennem utallige inkarnationer. Sjælen er derfor visdom.
Vi kan kontakte denne visdom og føle os mere hele og i harmoni med universet – med Gud. Gud er også vilje, kærlighed og intelligens – selvfølgelig på et meget højere niveau

SAMKLANG MED SJÆLEN.
Hold din opmærksomhed lidt på lyspunktet midt inde i hovedet.

Gør dig klar til herfra at sende en lysstråle op mod din overskyggende sjæl.

Løft din opmærksomhed så højt du kan -
 til et punkt ca. 20 cm oven over hovedet og forestil dig et hvidt-gyldent lys her.

Hold opmærksomheden vedvarende – ca. 10 min – på dette hvid-gyldne lyspunkt.

Når du opdager, at du tænker på noget andet – hvad du vil gøre hele tiden – så kom roligt tilbage til dette lyspunkt.

Dette er at meditere.
Vær klar over, at tanker er en del af meditationen.
Målet er ikke at rense sindet for tanker og blive helt tanketom.

Målet er hele tiden – igen at rette opmærksomheden mod dette lyspunkt.

Når du bliver opmærksom på, at du tænker på noget andet – lige meget hvad,
lige meget hvor ophøjede og indsigtsfulde dine tanker er – kommer du tilbage til lyspunktet over hovedet.

Sjælen – Det Højere Selv – befinder sig på et plan hinsides tanker, farver, lyde, scenerier. Det er let at blive fange ind her og lade sin fantasi løbe af med sig.
Og måske få idéer om, at man er særligt udvalgt – en naturlig ydmyghed er ofte en følge af sjælskontakt.
Meditation er ofte kedelig – hele tiden at bringe sin opmærksomhed tilbage til lyspunktet over hovedet.
Man bliver ved – fordi man får det bedre bagefter, ens liv transformeres på længere sigt, man kommer i samklang med evigheden og kan blive en del af et større åndeligt fællesskab på de indre planer.

NEDSTIGNING OG FORANKRING
Gør dig nu klar til at vende tilbage til almindelig dagsbevidsthed.

Forestil dig, at du glider ned i kroppen igen – og at den klarhed og indsigt du fik:

 • gør dine tanker mere klare og målrettede
 • harmoniserer og forædler dine følelser
 • vitaliserer din krop – fylder den med energi
 • oplader dig med god vilje, som du kan berige dine omgivelser med.

Fokuser nu din opmærksomhed på hjertecentret midt på brystet.
Forestil dig, at du herfra sender lys, kærlighed og kraft ud til:

 • dine nære omgivelser: familie, venner, kolleger osv
 • udvid til hele lokalområdet, København, Danmark, Europa.
 • hele verden. Universet.

Forestil dig, at lyset inde i dig og ude i verden er ét.

Når du – efter nogle uger, måneder, år – er blevet fortrolig med forløbet, kan du selvfølgelig hurtigere gå direkte til lyspunktet inde i hovedet og derfra skabe lyskanalen op til Det Højere Selv.

Denne lyskanal er en bevidsthedsbro og kaldes forøvrigt i Østen for Antahkaranen.  Og det kan sagtens tage mange år – måske mange inkarnationer – at bygge den.

DEN STORE INVOKATION
Sig inden i dig selv:

Fra lysets kilde i Guds sind
lad lys strømme ind i menneskers tanker
lad lyset komme til jorden.

Fra kærlighedens kilde i Guds hjerte
lad kærlighed strømme ind i menneskers hjerter
må Kristus komme til syne på jorden.

Fra centret hvor Guds vilje er kendt
lad hensigt lede menneskers små viljer
den hensigt mestrene kender og tjener.

Fra centret vi kalder menneskeheden
lad Planen for kærlighed og lys fuldbyrdes
må den forsegle døren til det onde.

Lad lys og kærlighed og kraft
genoprette Planen på jorden.

OM OM OM

Den store Invokation kaldes også den Nye Tidsalders Verdensbøn.
Invokation betyder påkaldelse – påkaldelse af åndelige energier til gavn for hele jorden.

Den Store Invokation tilhører ingen person eller gruppe, men hele menneskeheden
og bruges i mere end 85 lande og på over 100 sprog.

 • Dens styrke og skønhed ligger i den enkle måde, den udtrykker visse centrale sandheder:
 • Eksistensen af en kilde til alt skabt, en kosmisk intelligens, som vi kalder Gud.
 • At der findes en guddommelig evolutionær plan, hvis drivkraft er kærlighed.
 • At en stor individualitet – af de kristne kaldet Kristus – kom til jorden for at legemliggøre denne kærlighed, så vi kan forstå den.
 • At både kærlighed og intelligens er virkninger af det, som kaldes Guds hensigt, vilje og plan.
 • Og endelig, at kun menneskeheden selv kan realisere planen.

 

AFSLUTNING
Vent et par minutter.
Gør dig klar til at rette opmærksomheden udefter igen til almindelig dagsbevidsthed.
Sans omgivelserne.
Åbn øjnene, når du er klar til det.


ET PAR AFSLUTTENDE ORD

10 – 30 minutters meditation hver dag er forudsætningen for at skabe og bevare en sjælskontakt og senere sjælsintegration og dermed for åndelig udvikling.

Meditation er også en slags psykoterapi – for når åndelig energi strømmer ned i personlighed og underbevidsthed løsnes psykiske blokeringer.
Det opleves under meditationen som forstyrrende tanker, som håndteres – ikke ved at analysere dem – men ved at negligere dem og på ny rette opmærksomheden mod lyspunktet over hovedet.
Udrensningsprocessen kan selvfølgelig fremmes ved at bearbejde dybe problemstillinger i egentlig psykoterapi.

Meditation er ikke flugt fra verdens krav eller selvoptaget navlepilleri.
Meditation er opladning og foryngelse af krop og sind.
Når man er inspireret, har klare tanker, er i balance og harmoni, har fysisk energi
kan man skabe store ændringer i sit, andres liv og omgivelser – på en livsfremmende måde.

 

Meditation er lige så vigtigt som at børste tænder!

Translate »